Návod k použití XEROX WORKCENTRE 7970 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce XEROX WORKCENTRE 7970. Doufáme, že uživatelská příručka pro XEROX WORKCENTRE 7970 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku XEROX WORKCENTRE 7970.


XEROX WORKCENTRE 7970 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (12245 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   XEROX WORKCENTRE 7970 ZAČÍNÁME (971 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7970 README_2016CONNECTKEYDIFFERENCES (1249 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7970 BAREVNÁ TISKÁRNA ® SYMBOLY UVEDENÉ NA TISKÁRNĚ (622 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7970 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA TECHNOLOGIE ® CONNECTKEY® 2016 (13472 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7970 GUIDE DE L€ (1408 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7970 GETTING STARTED PAGES (962 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7970 SYSTEM ADMINISTRATOR GUIDE (1197 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7970 README_2016CONNECTKEYDIFFERENCES (1249 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7970 PRODUCT EPEAT© ENVIRONMENTAL INFORMATION (182 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7970 ® WORKCENTRE® 7970/7970I PRINTER SYMBOLS (621 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7970 ANVÄNDARHANDBOK ® CONNECTKEY® 2016TEKNIK (12960 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7970 BRUKERHÅNDBOK ® CONNECTKEY® 2016 TEKNOLOGI (13146 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7970 ® INTEGRATED RFID CARD READER SUPPORTED DEVICES (41 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7970 PDL REFERENCE CUSTOMER TIP FOR CONNECTKEY PRODUCTS (240 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7970 USB CARD READER INSTALLATION AND CONFIGURATION GUIDE (219 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7970 SYSTEM ADMINISTRATOR GUIDE 2016 ® CONNECTKEY® TECHNOLOGY (2308 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7970 MCAFEE® EMBEDDED CONTROL CONFIGURATION GUIDE FOR MCAFEE® EPO (1712 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze XEROX WORKCENTRE 7970UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Xerox WorkCentre 7970 Multifunction Printer Imprimante multifonction User Guide Guide d'utilisation ® ® Italiano Deutsch Español Português Guida per l’utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do usuário Svenska Dansk Suomi Norsk Русский Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöopas Brukerhåndbok Руководство пользователя Čeština Polski Magyar Türkçe Ελληνικά Română Uživatelská příručka Przewodnik użytkownika Felhasználói útmutató Kullanıcı Kılavuzu Εγχειρίδιο χρήστη Ghid de Utilizare Nederlands Gebruikershandleiding © 2014 Xerox Corporation. Nepublikovaná práva vyhrazena podle zákonů Spojených států amerických na ochranu autorských práv. Obsah této publikace nesmí být v žádné podobě reprodukován bez svolení společnosti Xerox Corporation. Uplatňovaná ochrana na základě autorských práv se vztahuje na všechny formy záležitostí, které lze chránit autorskými právy v souladu se zákonným nebo soudním právem nebo jejichž ochrana bude možná po odevzdání této příručky do tisku, zejména na materiály generované ze softwarových programů, které jsou zobrazovány na obrazovce, jako jsou styly, šablony, ikony, vzhled obrazovek atd. [. . . ] Stiskněte tlačítko Domovská stránka služeb a pak tlačítko Kopírování průk. Vyberte požadovanou možnost v části Zmenšení/zvětšení: − Stisknutím tlačítek Plus (+) nebo Minus (-) lze postupně snižovat nebo zvyšovat procentuální hodnotu. − Chcete-li procentuální hodnotu snížit nebo zvýšit zadáním konkrétní hodnoty na alfanumerické klávesnici, stiskněte aktuální zobrazenou hodnotu. − Chcete-li použít přednastavenou hodnotu, stiskněte příslušné tlačítko. Stisknutím tlačítka More (Další) zobrazíte další volby. − Pokud chcete obraz zmenšit nebo zvětšit proporcionálně, stiskněte možnost Proporcionální %. • Stisknutím tlačítek Plus (+) nebo Minus (-) lze postupně snižovat nebo zvyšovat procentuální hodnotu. • Chcete-li procentuální hodnotu snížit nebo zvýšit pomocí alfanumerické klávesnice, stiskněte aktuální zobrazenou hodnotu. • Pomocí položky Předvolby (X-Y %) lze vybrat ze seznamu přednastavených hodnot. Stisknutím tlačítka Další zobrazíte další přednastavené hodnoty. − Chcete-li zmenšit nebo zvětšit šířku a délku obrazu o různé procentuální hodnoty, stiskněte položku Nezávislé %. • Možnost Šířka: X % umožňuje postupné zmenšování nebo zvětšování šířky obrazu pomocí alfanumerické klávesnice nebo tlačítek Plus (+) a Minus (-). • Možnost Délka: Y % umožňuje postupné zmenšování nebo zvětšování délky obrazu pomocí alfanumerické klávesnice nebo tlačítek Plus (+) a Minus (-). • Pomocí položky Předvolby (Y/X) lze vybrat ze seznamu přednastavených hodnot. Stisknutím tlačítka Další zobrazíte další přednastavené hodnoty. Stiskněte tlačítko OK. Výběr zásobníku papíru Chcete-li kopírovat na hlavičkový papír, barevný papír, fólie nebo na různé formáty papíru, vyberte zásobník papíru s požadovaným papírem. Výběr zásobníku pro kopie průkazu totožnosti: 122 Xerox® Multifunkční tiskárna WorkCentre® 7970 Uživatelská příručka Kopírování 1. 4. Stiskněte tlačítko Domovská stránka služeb a pak tlačítko Kopírování průk. V části Paper Supply (Zdroj papíru) vyberte požadovaný zásobník. Není-li požadovaný zásobník uveden v seznamu, zvolte jiný: a. Stisknutím tlačítka More (Další) zobrazíte další volby. Stiskněte tlačítko OK. Určení typu předlohy Tiskárna optimalizuje kvalitu obrazu kopií podle typu obrazů v původní předloze a podle toho, jak předloha vznikla. [. . . ] Aby připojené zařízení splňovalo specifikace společnosti Telecom, musí být nastaveno k provozu za následujících podmínek: Opakované volání stejného čísla: − U každého ručně zahájeného volání smí být během intervalu 30 minut provedeno nejvýše 10 pokusů o vytočení stejného čísla. − Mezi ukončením jednoho pokusu a zahájením dalšího musí zařízení zavěsit na dobu nejméně 30 sekund. Automatické volání různých čísel: Zařízení musí být nastaveno tak, aby při automatickém volání různých čísel uplynulo mezi ukončením jednoho pokusu o volání a zahájením dalšího nejméně pět sekund. V zájmu zajištění správného provozu by neměl součet čísel RN všech zařízení připojených k jedné lince přesáhnout hodnotu 5. Xerox® Multifunkční tiskárna WorkCentre® 7970 Uživatelská příručka 291 2. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky XEROX WORKCENTRE 7970

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu XEROX WORKCENTRE 7970 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag