Návod k použití XEROX WORKCENTRE 6505 BAREVNÁ TISKÁRNA ® SYMBOLY UVEDENÉ NA TISKÁRNĚ

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce XEROX WORKCENTRE 6505. Doufáme, že uživatelská příručka pro XEROX WORKCENTRE 6505 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku XEROX WORKCENTRE 6505.


XEROX WORKCENTRE 6505 BAREVNÁ TISKÁRNA ® SYMBOLY UVEDENÉ NA TISKÁRNĚ: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (594 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   XEROX WORKCENTRE 6505 QUICK GUIDE (2885 ko)
   XEROX WORKCENTRE 6505 MENUOVERSIGT (759 ko)
   XEROX WORKCENTRE 6505 MAPA NABÍDEK (763 ko)
   XEROX WORKCENTRE 6505 ZÁSOBNÍK TONERU (955 ko)
   XEROX WORKCENTRE 6505 FIXAČNÍ JEDNOTKA (2012 ko)
   XEROX WORKCENTRE 6505 ODDĚLOVACÍ VÁLEC (744 ko)
   XEROX WORKCENTRE 6505 ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA (2161 ko)
   XEROX WORKCENTRE 6505 INSTALACNÍ PRÍRUCKA (3564 ko)
   XEROX WORKCENTRE 6505 PODAVAČ NA 250 LISTŮ (1342 ko)
   XEROX WORKCENTRE 6505 VYMĚŇTE DUPLEXNÍ JEDNOTKU (1232 ko)
   XEROX WORKCENTRE 6505 DOCUMENT FEEDER ROLLER AND PAD (1185 ko)
   XEROX WORKCENTRE 6505 NAINSTALUJTE DUPLEXNÍ JEDNOTKU (1449 ko)
   XEROX WORKCENTRE 6505 POKYNY PRO OPĚTOVNÉ ZABALENÍ (1752 ko)
   XEROX WORKCENTRE 6505 SADA PRO ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY (1101 ko)
   XEROX WORKCENTRE 6505 SOUPRAVA VÁLEČKŮ NA POSUN PAPÍRU (2420 ko)
   XEROX WORKCENTRE 6505 (5379 ko)
   XEROX WORKCENTRE 6505 FUSER (2012 ko)
   XEROX WORKCENTRE 6505 MENU MAP (753 ko)
   XEROX WORKCENTRE 6505 IMAGING UNIT (2161 ko)
   XEROX WORKCENTRE 6505 FEED ROLLER KIT (2420 ko)
   XEROX WORKCENTRE 6505 TONER CARTRIDGE (955 ko)
   XEROX WORKCENTRE 6505 250SHEET FEEDER (1342 ko)
   XEROX WORKCENTRE 6505 QUICK USE GUIDE (2655 ko)
   XEROX WORKCENTRE 6505 SEPARATOR ROLLER (744 ko)
   XEROX WORKCENTRE 6505 PRODUCTIVITY KIT (1101 ko)
   XEROX WORKCENTRE 6505 INSTALLATION GUIDE (3564 ko)
   XEROX WORKCENTRE 6505 INSTALL DUPLEX UNIT (1449 ko)
   XEROX WORKCENTRE 6505 REPLACE DUPLEX UNIT (1232 ko)
   XEROX WORKCENTRE 6505 REPACKING INSTRUCTIONS (1752 ko)
   XEROX WORKCENTRE 6505 DOCUMENT FEEDER ROLLER AND PAD (1185 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze XEROX WORKCENTRE 6505BAREVNÁ TISKÁRNA ® SYMBOLY UVEDENÉ NA TISKÁRNĚ

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] [. . . ] Nebezpečí přivření: Tento výstražný symbol upozorňuje uživatele na místa s možností úrazu. Upozornění: Označuje povinnou akci, kterou je nutné provést, aby nedošlo k poškození majetku. Nedotýkejte se této části nebo oblasti tiskárny. Nedotýkejte se této části nebo oblasti tiskárny. Nevystavujte položku přímému slunečnímu světlu. Nevystavujte položku světlu. Tuto položku nespalujte. Nespalujte kazety s tonerem. Nebezpečí přivření: Buďte v této oblasti opatrní, abyste předešli úrazu. Symbol Popis Aby se předešlo problémům s kvalitou tisku nebo poškození pásu, nedotýkejte se přenosového pásu prsty nebo ostrými předměty. Aby se předešlo problémům s kvalitou tisku nebo poškození pásu, nepokládejte na přenosový pás žádné předměty a dbejte na to, aby na něj žádné nespadly. Před manipulací počkejte uvedenou dobu. Zapnuto Vypnuto Klidový režim Nepoužívejte papír se svorkami ani žádným druhem sešívacích sponek. Nepoužívejte přeložený, pomačkaný, zvlněný nebo pokrčený papír. Nevkládejte ani nepoužívejte papír pro inkoustové tiskárny. Nevkládejte použitý papír, nebo papír, který již byl jednou použit k tisku. Nepoužívejte pohlednice. Nepoužívejte obálky. Nekopírujte peníze. Symbol Popis Doplňte papír nebo médium. Zaseknutý papír Zamknout Odemknout Kancelářská svorka Chlazení Uplynulý čas Zdroj papíru 1stranná předloha Děrovaný papír Fólie Vložte hlavičkový papír lícem nahoru. Vložte hlavičkový papír lícem dolů. Symbol Popis Vložte štítky lícem dolů. USB Univerzální sériová sběrnice LAN Místní síť Telefonní linka Gramáž Tlačítko Spustit Tlačítko Zastavit Tlačítko Stav úlohy Tlačítko Stav tiskárny Tlačítko Úsporný režim Tlačítko Vymazat vše Tlačítko Kopie Tlačítko Snímání Tlačítko Tisk Tlačítko Fax Tlačítko Pozastavit / Opakované vytáčení Symbol Popis Tlačítko Rychlé vytáčení Tlačítko Zpět Tlačítko Adresář Stavový indikátor Chyba Tuto položku lze recyklovat. ©2016 Xerox Corporation. [. . . ] [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky XEROX WORKCENTRE 6505

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu XEROX WORKCENTRE 6505 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag