Návod k použití XEROX WORKCENTRE 5300

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce XEROX WORKCENTRE 5300. Doufáme, že uživatelská příručka pro XEROX WORKCENTRE 5300 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku XEROX WORKCENTRE 5300.


XEROX WORKCENTRE 5300 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4777 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   XEROX WORKCENTRE 5300 STRUCNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (2756 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5300 BAREVNÁ TISKÁRNA ® SYMBOLY UVEDENÉ NA TISKÁRNĚ (712 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5300 (4679 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5300 FAX KIT (4108 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5300 QUICK USE GUIDE (2648 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5300 SMART CARD SETUP (1283 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5300 INITIALIZATION KIT (1555 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5300 PIKAOPAS QUICK USE GUIDE (2740 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5300 SYSTEM ADMINISTRATOR GUIDE ENGLISH (1541 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5300 PRODUCT EPEAT® ENVIRONMENTAL INFORMATION (181 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5300 PRODUCT EPEAT© ENVIRONMENTAL INFORMATION (182 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5300 ® WORKCENTRE® 5325/5330/5335 PRINTER SYMBOLS (710 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze XEROX WORKCENTRE 5300

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 Multifunction Printer Imprimante multifonction Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 ® ® User Guide Guide d'utilisation Italiano Deutsch Español Português Svenska Guida per l'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do usuário Användarhandbok Dansk Norsk Suomi Cestina Polski Betjeningsvejledning Brukerhåndbok Käyttöopas Uzivatelská pírucka Przewodnik uytkownika Magyar Türkçe Român Felhasználói útmutató Kullanici Kilavuzu Ghid de utilizare Nederlands Gebruikershandleiding © 2011 Xerox Corporation. Nepublikovaná práva vyhrazena podle zákon Spojených stát amerických na ochranu autorských práv. Obsah této publikace nesmí být v zádné podob reprodukován bez svolení spolecnosti Xerox Corporation. Uplatovaná ochrana autorských práv se vztahuje na vsechny formy zálezitostí spojených s materiálem a informacemi, které jsou chránny autorskými právy v souladu se zákonným nebo soudním právem, nebo uvedeny níze, zejména na materiál vygenerovaný ze softwarových program, které jsou zobrazeny na obrazovce, napíklad styly, sablony, ikony, vzhled obrazovek, zobrazení atd. [. . . ] Stisknte tlacítko Ulozit. Rozvrzení strany Mzete zkopírovat obrazy více stránek pedlohy na jednu stranu listu papíru. Velikost obraz stránky se úmrn zmensí podle vybraného papíru. Kopírování více stránek na list: 1. Stisknte moznost Kopírování na dotykové obrazovce a potom kartu Výstupní formát. Pocet stránek pedlohy na kazdý list papíru vyberete stisknutím moznosti 2 strany, 4 strany nebo 8 stran. U 4 nebo 8 stran na 1 stisknte pozadované Poadí ctení. Orientaci kopií zmníte stisknutím moznosti Orientace pedlohy a následným stisknutím moznosti Obrazy na výsku nebo Obrazy na síku. Stejný obraz na stránce zopakujete stisknutím moznosti Opakovat obraz. Stisknutím moznosti Automatické opakování se automaticky vypocítá, kolikrát obraz opakovat svisle a vodorovn podle formátu pedlohy, formátu papíru a pomru zvtsení/zmensení. Pocet opakování obrazu svisle nebo vodorovn urcíte stisknutím moznosti Promnlivé opakování a následným stisknutím tlacítek plus a minus (+/­). Obraz mzete opakovat 1krát az 23krát svisle (sloupce) a 1krát az 33krát vodorovn (ádky). · Pokud chcete uspoádat obrazy na stránce rovnomrn, stisknte tlacítko Pravideln rozmístné. · Pokud chcete uspoádat obrazy na stránce bez mezer, stisknte tlacítko Vedle sebe. Orientaci kopií zmníte stisknutím moznosti Orientace pedlohy a následným stisknutím moznosti Obrazy na výsku nebo Obrazy na síku. Nakonec stisknte moznost Ulozit. Multifunkcní tiskárna ady WorkCentre 5300 Uzivatelská pírucka 109 Kopírování Vytváení plakát Mzete vytvoit velkoformátovou kopii originálu a rozdlit ji na více nez jeden list papíru. Stránky potom mzete znovu sestavit do plakátu a slepit je dohromady. Stisknte moznost Kopírování na dotykové obrazovce a potom kartu Výstupní formát. Stisknte moznost Výstupní formát a poté stisknte pozadovaný formát plakátu. Pokud chcete zvolit procento zvtsení síky a délky nezávisle na sob, stisknte moznost % zvtsení a potom tlacítko plus nebo minus (+/­). Proporcionáln nastavíte síku a délku stisknutím tlacítka Zámek X­Y %. Chcete-li vybrat zásobník papíru, stisknte tlacítko Zdroj papíru, vyberte pozadovaný zásobník a potom stisknte tlacítko Ulozit. Pidání anotací Ke kopiím mzete automaticky pidat anotace, nap. Stisknte moznost Kopírování na dotykové obrazovce a potom kartu Výstupní formát. [. . . ] ENERGY STAR a oznacení ENERGY STAR jsou registrovanými obchodními známkami ve Spojených státech. Program kanceláského vybavení ENERGY STAR je týmovým úsilím vlád USA, Evropské unie a Japonska a prmyslu kanceláského vybavení podporovat energeticky úsporné kopírky, tiskárny, faxy, vícefunkcní pístroje, osobní pocítace a monitory. Omezení spoteby energie výrobku pomáhá v boji se smogem, kyselým destm a dlouhodobými zmnami klimatu snízením emisí, které vyplývají z výroby elektrické energie. Vybavení ENERGY STAR spolecnosti Xerox® je pedem nastaveno z výroby. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky XEROX WORKCENTRE 5300

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu XEROX WORKCENTRE 5300 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag