Návod k použití XEROX WORKCENTRE 4265 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce XEROX WORKCENTRE 4265. Doufáme, že uživatelská příručka pro XEROX WORKCENTRE 4265 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku XEROX WORKCENTRE 4265.


XEROX WORKCENTRE 4265 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (7819 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   XEROX WORKCENTRE 4265 FINIŠER (382 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 INSTALACE FAXU (207 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 SADA SMARTDRUM (680 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 TONEROVÁ KAZETA (484 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 FIXAČNÍ JEDNOTKA (428 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 PŘENOSOVÝ VÁLEC (245 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 PODAVAC NA 520 LISTU (313 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA (1964 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 ADAPTÉR BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ (170 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (4176 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 SOUPRAVA PODÁVACÍHO VÁLEČKU (171 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 BAREVNÁ TISKÁRNA ® SYMBOLY UVEDENÉ NA TISKÁRNĚ (604 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 FUSER (428 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 PIKAOPAS (3947 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 FINISHER (382 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 FAX INSTALL (207 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 GUIDA RAPIDA (3954 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 SMARTDRUM KIT (680 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 GYORSÚTMUTATÓ (4176 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 KURZÜBERSICHT (3954 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 520SHEET FEEDER (313 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 FEED ROLLER KIT (171 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 QUICK USE GUIDE (3954 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 TONER CARTRIDGE (484 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 HURTIGVEILEDNING (3947 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 INSTALLATION GUIDE (1964 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 GUÍA DE USO RÁPIDO (3954 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 BIAS TRANSFER ROLLER (245 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 INTRODUKTIONSHANDLEDNING (3947 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4265 WIRELESS NETWORK ADAPTER (170 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze XEROX WORKCENTRE 4265UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Xerox WorkCentre 4265 Multifunction Printer Imprimante multifonction User Guide Guide d'utilisation ® ® Italiano Deutsch Español Português Guida per l’utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do usuário Svenska Dansk Suomi Norsk Русский Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöopas Brukerhåndbok Руководство пользователя Čeština Polski Magyar Türkçe Ελληνικά Uživatelská příručka Przewodnik użytkownika Felhasználói útmutató Kullanıcı Kılavuzu Εγχειρίδιο χρήστη Nederlands Gebruikershandleiding © 2014 Xerox Corporation. Nepublikovaná práva vyhrazena podle zákonů Spojených států amerických na ochranu autorských práv. Obsah této publikace nesmí být v žádné podobě reprodukován bez svolení společnosti Xerox Corporation. Uplatňovaná ochrana na základě autorských práv se vztahuje na všechny formy záležitostí, které lze chránit autorskými právy v souladu se zákonným nebo soudním právem nebo jejichž ochrana bude možná po odevzdání této příručky do tisku, zejména na materiály generované ze softwarových programů, které jsou zobrazovány na obrazovce, jako jsou styly, šablony, ikony, vzhled obrazovek atd. [. . . ] Stiskněte položky Další funkce > Výmaz okraje. Stiskněte tlačítko OK. Rozvržení strany Pomocí funkce Rozvržení strany můžete umístit zadaný počet stránek na jednu nebo obě strany papíru. Note: Rozvržení strany je vypnuté, pokud není zvolen předvolený formát předlohy. Stiskněte tlačítko Domovská stránka služeb a pak tlačítko Copy (Kopírování). Stiskněte položky Další funkce > Rozvržení strany. Vyberte zdroj papíru stisknutím požadovaného zásobníku. Stiskněte tlačítko OK. Posunutí obrazu Umístění obrazu na zkopírované stránce je možné změnit. Aby se posun obrazu vydařil, umístěte předlohu následovně. • Do podavače předloh vložte předlohy lícovou stranou nahoru, kratším okrajem napřed. • Na sklo pro předlohy položte předlohy lícovou stranou dolů do levého zadního rohu skla pro předlohy, kratším okrajem doleva. Stiskněte tlačítko Domovská stránka služeb a pak tlačítko Copy (Kopírování). Stiskněte tlačítko OK. Xerox® Multifunkční tiskárna WorkCentre® 4265 Uživatelská příručka 93 Kopírování Nastavení výstupního formátu Obsahu oddílu: • Výběr kopírování knihy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 • • • Vytvoření brožury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Přidání obalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Přidání prokládacích listů fólií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Výběr kopírování knihy Při kopírování knihy, časopisu nebo jiné vázané předlohy můžete zkopírovat levou nebo pravou stranu na jeden list papíru. Můžete zkopírovat levou i pravou stranu na dva listy papíru nebo jako jeden obraz na jeden list papíru. Note: Kopírování knihy je vypnuté, pokud není zvolen předvolený formát předlohy. Stiskněte tlačítko Domovská stránka služeb a pak tlačítko Copy (Kopírování). Stiskněte položky Další funkce > Kopírování knihy. Vyberte volbu a poté stiskněte položku OK. Vytvoření brožury Kopie můžete vytisknout ve formátu brožury. Funkce brožur zmenší obrazy předlohy tak, aby se na každou tištěnou stránku vešly dva. [. . . ] 4. 5. 6. 9. Xerox® Multifunkční tiskárna WorkCentre® 4265 Uživatelská příručka 197 Informace o právních předpisech Material Safety Data Sheets (bezpečnostní specifikace materiálu) Bezpečnostní specifikace materiálu pro tiskárnu najdete na adrese: • Severní Amerika: www. xerox. com/msds • Evropská unie: www. xerox. com/environment_europe Telefonní čísla střediska podpory zákazníků najdete na adrese www. xerox. com/office/worldcontacts. 198 Xerox® Multifunkční tiskárna WorkCentre® 4265 Uživatelská příručka Recyklace a likvidace C Obsahu dodatku: • Všechny země . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 • • • Severní Amerika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Evropská unie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Ostatní země . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky XEROX WORKCENTRE 4265

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu XEROX WORKCENTRE 4265 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag