Návod k použití XEROX WORKCENTRE 3655 INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce XEROX WORKCENTRE 3655. Doufáme, že uživatelská příručka pro XEROX WORKCENTRE 3655 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku XEROX WORKCENTRE 3655.


XEROX WORKCENTRE 3655 INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1729 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   XEROX WORKCENTRE 3655 PODSTAVEC (937 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3655 ZAČÍNÁME (1289 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3655 KAZETA S TONEREM (293 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3655 SOUPRAVA NA ÚDRŽBU (1124 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3655 ZÁSOBNÍK PAPÍRU € (768 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3655 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (5910 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3655 TISKOVÁ JEDNOTKA SMART KIT (522 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3655 ADAPTÉR BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ (347 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3655 SOUPRAVA VÁLEČKŮ NA POSUN PAPÍRU (513 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3655 ZAČÍNÁME 2016 ® CONNECTKEY® TECHNOLOGY (1327 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3655 BAREVNÁ TISKÁRNA ® SYMBOLY UVEDENÉ NA TISKÁRNĚ (594 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3655 INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA 2016 ® CONNECTKEY® TECHNOLOGY (659 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3655 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA TECHNOLOGIE ® CONNECTKEY® 2016 (6293 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3655 STAND (937 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3655 PAPER TRAY € (768 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3655 BRUKERHÅNDBOK (5279 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3655 GETTING STARTED (1285 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3655 MAINTENANCE KIT (1124 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3655 TONER CARTRIDGE (293 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3655 FEED ROLLER KIT (513 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3655 ANVÄNDARHANDBOK (5217 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3655 SMART KIT DRUM CARTRIDGE (522 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3655 WIRELESS NETWORK ADAPTER (347 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3655 SYSTEM ADMINISTRATOR GUIDE (1218 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3655 TROUBLESHOOTING PRINT QUALITY (431 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3655 ® WORKCENTRE® 3655 PRINTER SYMBOLS (593 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3655 PRODUCT EPEAT© ENVIRONMENTAL INFORMATION (182 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3655 ANVÄNDARHANDBOK ® CONNECTKEY® 2016TEKNIK (7154 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3655 BRUKERHÅNDBOK ® CONNECTKEY® 2016 TEKNOLOGI (7065 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3655 SMART CARD INSTALLATION AND CONFIGURATION GUIDE (4027 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze XEROX WORKCENTRE 3655INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Adobe® Reader®, Adobe® Type Manager®, ATM™, Flash®, Macromedia®, Photoshop® a PostScript® jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Apple, Bonjour, EtherTalk, TrueType, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Mac a Mac OS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech amerických a v dalších zemích. AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. [. . . ] Stiskněte tlačítko Domovská stránka služeb a pak tlačítko Workflow Scanning (Snímání v síti). Stiskněte šipku dolů a vyberte v nabídce skupinu šablon. Chcete-li změnit nastavení snímání, stiskněte příslušná tlačítka. Poznámka: Chcete-li úlohu pozastavit, stiskněte tlačítko Stop. Chcete-li v úloze pokračovat, stiskněte na dotekové obrazovce tlačítko Obnovit snímání; chcete-li úlohu úplně zrušit, stiskněte tlačítko Zrušit snímání. Pokud neprovedete výběr do 60 sekund, úloha bude automaticky obnovena. 102 Xerox Multifunkční tiskárna WorkCentre 3655 Uživatelská příručka ® ® Probíhá snímání Sklo pro předlohy • Zvedněte kryt podavače předloh a položte první stránku do levého horního rohu skla pro předlohy lícovou stranou dolů. • Zarovnejte předlohy podle značek příslušného formátu papíru natištěných na okraji skla. • Sklo pro předlohy je určeno pro formáty předloh až do velikosti 216 x 356 mm (8, 5 x 14"). Pokyny ke sklu pro předlohy Sklo pro předlohy je určeno pro formáty předloh až do velikosti 216 x 356 mm (8, 5 x 14"). Sklo pro předlohy použijte namísto automatického duplexního podavače předloh ke kopírování nebo snímání následujících typů předloh. • Papír se sponkami nebo svorkami • Zvrásněný, stočený, přeložený, potrhaný nebo zubatý papír • Křídový nebo samoprůpisový papír nebo předměty, které nejsou vyrobeny z papíru, například látka nebo kov • Obálky • Knihy Podavač předloh • Vložte předlohy lícovou stranou nahoru a s první stránkou nahoře. • Po správném vložení předloh se rozsvítí indikátor potvrzení. 107 Přidání složky jako položky adresáře prostřednictvím služeb CentreWare Internet Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Snímání do složky na síťovém počítači . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Dříve než bude možné použít tiskárnu jako skener v síti, je třeba provést následující: 1. Vytvořte sdílenou složku na pevném disku počítače. Vytvořte prostřednictvím systému CentreWare Internet Services nebo v Editoru adresáře adresu, která skeneru umožní nalézt počítač. Poznámka: Další informace najdete v části Připojení tiskárny na straně 32. Sdílení složky v počítači s operačním systémem Windows 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku, kterou chcete sdílet, a vyberte příkaz Vlastnosti. Klikněte na kartu Sdílení a potom klikněte na tlačítko Rozšířené možnosti sdílení. Vyberte skupinu Všichni a ověřte, že jsou povolena všechna oprávnění. Poznámka: Zapamatujte si název sdílené položky k pozdějšímu použití. Klikněte na tlačítko Zavřít. 106 Xerox Multifunkční tiskárna WorkCentre 3655 Uživatelská příručka ® ® Probíhá snímání Sdílení složky v operačním systému Macintosh OS X verze 10. 7 nebo novější 1. [. . . ] Aby připojené zařízení splňovalo specifikace společnosti Telecom, musí být nastaveno k provozu za následujících podmínek: Opakované volání stejného čísla: − U každého ručně zahájeného volání smí být během intervalu 30 minut provedeno nejvýše 10 pokusů o vytočení stejného čísla. − Mezi ukončením jednoho pokusu a zahájením dalšího musí zařízení zavěsit na dobu nejméně 30 sekund. Automatické volání různých čísel: Zařízení musí být nastaveno tak, aby při automatickém volání různých čísel uplynulo mezi ukončením jednoho pokusu o volání a zahájením dalšího nejméně pět sekund. V zájmu zajištění správného provozu by neměl součet čísel RN všech zařízení připojených k jedné lince přesáhnout hodnotu 5. 2. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky XEROX WORKCENTRE 3655

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu XEROX WORKCENTRE 3655 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag