Návod k použití XEROX WORKCENTRE 3615

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce XEROX WORKCENTRE 3615. Doufáme, že uživatelská příručka pro XEROX WORKCENTRE 3615 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku XEROX WORKCENTRE 3615.


XEROX WORKCENTRE 3615 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3376 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   XEROX WORKCENTRE 3615 PODSTAVEC (1179 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3615 PAMĚŤ RAM (266 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3615 KAZETA S TONEREM (247 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3615 PAMĚŤ ZAŘÍZ. (369 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3615 SOUPRAVA NA ÚDRŽBU (1124 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3615 ZÁSOBNÍK PAPÍRU € (933 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3615 INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA (1377 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3615 TISKOVÁ JEDNOTKA SMART KIT (474 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3615 ADAPTÉR BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ (825 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3615 POKYNY PRO OPĚTOVNÉ ZABALENÍ (306 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3615 SOUPRAVA VÁLEČKŮ NA POSUN PAPÍRU (513 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3615 BAREVNÁ TISKÁRNA ® SYMBOLY UVEDENÉ NA TISKÁRNĚ (580 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3615 (5700 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3615 STAND (1179 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3615 PIKAOPAS (4030 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3615 RAM MEMORY (266 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3615 HURTIGSTART (4030 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3615 GUIDA RAPIDA (3991 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3615 DEVICE MEMORY (369 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3615 PAPER TRAY € (933 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3615 GYORSISMERTETO (4202 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3615 FEED ROLLER KIT (513 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3615 MAINTENANCE KIT (1124 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3615 PETIT GUIDE D€ (3991 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3615 KURZÜBERSICHT (3991 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3615 TONER CARTRIDGE (247 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3615 QUICK USE GUIDE (3991 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3615 INSTALLATION GUIDE (1377 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3615 SNABBREFERENSGUIDE (4030 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3615 GUÍA DE USO RÁPIDO (3991 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze XEROX WORKCENTRE 3615

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Xerox WorkCentre 3615 Black and White Multifunction Printer Imprimante multifonctions noir et blanc ® ® Xerox WorkCentre 3615 ® ® User Guide Guide d'utilisation Italiano Deutsch Español Português Guida per l’utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do usuário Svenska Dansk Suomi Norsk Русский Användarhandbok Käyttöopas Brukerhåndbok Nederlands Gebruikershandleiding Čeština Polski Magyar Türkçe Ελληνικά Uživatelská příručka Przewodnik użytkownika Felhasználói útmutató Kullanıcı Kılavuzu Εγχειρίδιο χρήστη Betjeningsvejledning Руководство пользователя © 2013 Xerox Corporation. Nepublikovaná práva vyhrazena podle zákonů Spojených států amerických na ochranu autorských práv. Obsah této publikace nesmí být v žádné podobě reprodukován bez svolení společnosti Xerox Corporation. Uplatňovaná ochrana na základě autorských práv se vztahuje na všechny formy záležitostí, které lze chránit autorskými právy v souladu se zákonným nebo soudním právem nebo jejichž ochrana bude možná po odevzdání této příručky do tisku, zejména na materiály generované ze softwarových programů, které jsou zobrazovány na obrazovce, jako jsou styly, šablony, ikony, vzhled obrazovek atd. [. . . ] Vyberte požadovaný okraj a poté jej nastavte stisknutím tlačítka + nebo -. Stiskněte tlačítko OK. Xerox® Černobílá multifunkční tiskárna WorkCentre® 3615 Uživatelská příručka 89 Probíhá snímání 7 Obsah kapitoly:  Vložení dokumentů pro snímání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92  Snímání na jednotku USB flash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94        Snímání do složky v počítači se systémem Windows připojeném pomocí kabelu USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Snímání do složky v počítači Macintosh připojeném pomocí kabelu USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Snímání do sdílené složky na síťovém počítači . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Snímání na e-mailovou adresu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Snímání do rozhraní WSD (Web Services on Devices) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Snímání obrazů do aplikace na počítači připojeném pomocí rozhraní USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Úpravy nastavení snímání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Viz také: Přehled instalace a nastavení na straně 26 Xerox® Černobílá multifunkční tiskárna WorkCentre® 3615 Uživatelská příručka 91 Probíhá snímání Vložení dokumentů pro snímání Umístěte předlohu podle ilustrace. Sklo pro předlohy Zvedněte automatický duplexní podavač předloh a položte předlohu lícovou stranou dolů do levého horního rohu skla pro předlohy. Automatický duplexní podavač předloh Vložte předlohy do podavače lícovou stranou nahoru, horním okrajem stránky napřed. Nastavte vodítka papíru podle formátu předloh. Pokyny ke sklu pro předlohy Sklo pro předlohy je určeno pro formáty předloh až do velikosti 216 x 356 mm (8, 5 x 14"). Sklo pro předlohy použijte namísto automatického duplexního podavače předloh ke kopírování nebo snímání následujících typů předloh:  Papír se sponkami nebo svorkami  Zvrásněný, stočený, přeložený, potrhaný nebo zubatý papír  Křídový nebo samoprůpisový papír nebo předměty, které nejsou vyrobeny z papíru, například látka nebo kov  Obálky  Knihy Pokyny k automatickému duplexnímu podavači předloh Do automatického duplexního podavače předloh lze vkládat následující předlohy:  Šířka: 139, 7–215, 9 mm (5, 5–8, 5")  Délka: 139, 7–355, 6 mm (5, 5–14")  Gramáž:  1stranné dokumenty: 50–125 g/m²  2stranné dokumenty: 60–125 g/m² 92 Xerox® Černobílá multifunkční tiskárna WorkCentre® 3615 Uživatelská příručka Probíhá snímání Při vkládání předloh do automatického duplexního podavače předloh se řiďte těmito pokyny:  Vkládejte předlohy lícovou stranou nahoru, horním okrajem dokumentu napřed.  Do automatického duplexního podavače předloh vkládejte pouze volné listy papíru.  Nastavte vodítka papíru podle formátu předloh.  Vkládejte papír do automatického duplexního podavače předloh, teprve až inkoust na papíru zaschne.  Nevkládejte předlohy nad značku pro naplnění MAX. Xerox® Černobílá multifunkční tiskárna WorkCentre® 3615 Uživatelská příručka 93 Probíhá snímání Snímání na jednotku USB flash Můžete nasnímat dokument a uložit nasnímaný soubor na jednotku USB flash. Funkce snímání do paměti USB vytváří soubory s naskenovanými obrazy ve formátu . jpg, . pdf a . tiff. Poznámka: Před stisknutím tlačítka Snímání nebo vložením jednotky USB Flash stiskněte tlačítko Úsporný režim a počkejte, dokud ukazatel úsporného režimu nezhasne. Položte předlohu na sklo pro předlohy nebo do automatického duplexního podavače předloh. Zasuňte jednotku USB flash do portu USB na přední straně tiskárny. Na dotykové obrazovce se zobrazí karta Snímání do paměti USB. Chcete-li nasnímaný soubor uložit do určité složky na jednotce USB flash, stiskněte položku Změnit složku. Chcete-li změnit nastavení snímání, stiskněte příslušná tlačítka. Podrobnosti najdete v části Úprava nastavení snímání na straně 104. Budete-li chtít změnit možnosti složek a souborů, stiskněte tlačítko Options (Možnosti). [. . . ] Některé parametry vyžadované ke splnění požadavků povolení Telepermit společnosti Telecom závisí na zařízení (počítači), které je k tomuto zařízení připojeno. Aby připojené zařízení splňovalo specifikace společnosti Telecom, musí být nastaveno k provozu za následujících podmínek: Opakované volání stejného čísla:  U každého ručně zahájeného volání smí být během intervalu 30 minut provedeno nejvýše 10 pokusů o vytočení stejného čísla.  Mezi ukončením jednoho pokusu a zahájením dalšího musí zařízení zavěsit na dobu nejméně 30 sekund. Automatické volání různých čísel: Zařízení musí být nastaveno tak, aby při automatickém volání různých čísel uplynulo mezi ukončením jednoho pokusu o volání a zahájením dalšího nejméně pět sekund. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky XEROX WORKCENTRE 3615

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu XEROX WORKCENTRE 3615 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag