Návod k použití SAGEM RM50 QUICK START GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAGEM RM50. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAGEM RM50 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAGEM RM50.


SAGEM RM50 QUICK START GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5644 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAGEM RM50 (1459 ko)
   SAGEM RM50 DATASHEET (1812 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAGEM RM50QUICK START GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] · Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka spolecnosti Microsoft Corporation. Pouzívání této pírucky [ iii Obsah Informace k bezpecnosti a pouzívání . . . . . . . . 3 Dlezité informace k pouzívání . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Vybalení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Tlacítka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Zaazení fotografií do kategorií a jejich zobrazení na síku: 1. Pokud chcete zaznamenat scénu na síku, otocte telefon doleva. Fotografie zobrazíte pechodem doleva nebo doprava. Pouzívání základních funkcí Fotografování 1. V základním rezimu zapnete fotoaparát stisknutím tlacítka fotoaparátu. Otocte telefon doleva pro horizontální zobrazení. Stisknutím tlacítka fotoaparátu poídíte snímek. Fotografie se automaticky ulozí. Nahrávání videozáznamu 1. V základním rezimu zapnete fotoaparát stisknutím tlacítka fotoaparátu. Pokud chcete zaznamenat scénu na síku, otocte telefon doleva. Stisknutím tlacítka fotoaparátu zahájíte nahrávání. Stisknutím tlacítka fotoaparátu nahrávání zastavíte. Pejdte na pozadované císlo a vytocte jej stisknutím [ ]. 35 Podrzení hovoru nebo vyvolání podrzeného hovoru Stisknutím Drzet hovor podrzíte a stisknutím Nacíst hovor vyvoláte. Píjem druhého hovoru Pokud sít' podporuje tuto funkci, mzete pijmout druhý píchozí hovor: 1. mzete mezi hovory pepínat. Vytocení druhého hovoru Pokud vase sít' podporuje tuto funkci, mzete bhem hovoru vytocit dalsí císlo: 1. Chcete-li ukoncit podrzený hovor, stisknte Za hovoru a stisknte [ ]. Aktuální hovor ukoncíte stisknutím [ ]. Pouzívání pokrocilých funkcí Konferencní hovor 1. Zavolejte první osob, kterou chcete pidat do konferencního hovoru. Zatímco budete spojeni s první osobou, zavolejte druhé osob. Opakováním krok 2 a 3 mzete pidat dalsí úcastníky. Chcete-li konferencní hovor ukoncit, stisknte [ ]. Pouzívání pokrocilých funkcí kontakt Naucte se vytváet vizitky, nastavovat císla pro rychlou volbu a vytváet skupiny kontakt. Volání na mezinárodní císlo 1. V základním rezimu zadáte znak + stisknutím Klávesnice a stisknutím a podrzením 0. Zadejte celé císlo, na které chcete volat (kód zem, smrové císlo oblasti a telefonní císlo), a pak stisknte [ ]. Vytvoení vizitky Pouzívání pokrocilých funkcí 1. [. . . ] PUK Zpráva PIN Zkuste problém vyesit takto: Pi prvním pouzití telefonu, nebo kdyz je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Karta SIM nebo USIM je zablokována ­ obvykle kvli nkolikanásobnému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrzeli od poskytovatele sluzeb. a Na telefonu se zobrazuje , , Sluzba není dostupná" nebo , , Chyba sít". · Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo spatným píjmem, mzete ztratit píjem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAGEM RM50

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAGEM RM50 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag