Návod k použití SAGEM PPX 1020

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAGEM PPX 1020. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAGEM PPX 1020 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAGEM PPX 1020.


SAGEM PPX 1020 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAGEM PPX 1020

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] · Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka spolecnosti Microsoft Corporation. Pouzívání této pírucky [ ] <> iii Obsah Informace k bezpecnosti a pouzívání 2 Bezpecnostní upozornní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Dlezité informace k pouzívání . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Pedstavení vaseho mobilního telefonu 11 Vybalení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Tlacítka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Pejdte k císlu zmeskaného hovoru, které chcete vytocit. Stisknutím [ ] provedete vytocení. Volání posledního volaného císla 1. V základním rezimu zobrazíte seznam posledních císel stisknutím [ ]. Pejdte na pozadované císlo a vytocte jej stisknutím [ ]. 38 Podrzení hovoru nebo vyvolání podrzeného hovoru Stisknutím <Drzet> hovor podrzíte a stisknutím <Nacíst> hovor vyvoláte. Píjem druhého hovoru Pokud sít' podporuje tuto funkci, mzete pijmout druhý píchozí hovor: 1. Stisknutím <Pepnout> mzete mezi hovory pepínat. Pouzívání pokrocilých funkcí Vytocení druhého hovoru Pokud vase sít' podporuje tuto funkci, mzete bhem hovoru vytocit dalsí císlo: 1. Chcete-li ukoncit podrzený hovor, stisknte <Volby> Konec Podrzený hovor. Aktuální hovor ukoncíte stisknutím [ ]. Konferencní hovor 1. Zavolejte první osob, kterou chcete pidat do konferencního hovoru. Zatímco budete spojeni s první osobou, zavolejte druhé osob. Po spojení s druhou osobou stisknte <Volby> Konferencní hovor. 39 4. Spojte multifunkcní konektor na telefonu s pocítacem volitelným datovým kabelem. Spust'te aplikaci Samsung PC Studio a zkopírujte soubory z pocítace do telefonu. Dalsí informace naleznete v nápovd aplikace Samsung PC Studio. Pouzívání pokrocilých funkcí Pouzívání pokrocilých hudebních funkcí Naucte se pipravovat hudební soubory, vytváet seznamy skladeb a ukládat rádiové stanice. Zkopírování hudebních soubor na pamt'ovou kartu 1. V rezimu Menu vyberte Nastavení Pipojení k pocítaci Velkokapacitní pamt'. Stisknutím [ ] se vrátíte do základního rezimu. Spojte multifunkcní konektor na telefonu s pocítacem volitelným datovým kabelem. 43 Kopírování hudebních soubor pes aplikaci Samsung PC Studio 1. V rezimu Menu vyberte Nastavení Pipojení k pocítaci Samsung PC studio. Zkopírujte soubory z pocítace na pamt'ovou kartu. 6. V pípad poteby upravte nebo zadejte název telefonu v okn, které se zobrazí. Vyberte a petáhnte pozadované hudební soubory do synchronizacního seznamu. [. . . ] Zámek PUK Karta SIM je zablokována ­ obvykle kvli nkolikanásobnému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrzeli od poskytovatele sluzeb. Zpráva a Na telefonu se zobrazuje , , Sluzba není dostupná" nebo , , Neprovedeno". · Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo spatným píjmem, mzete ztratit píjem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAGEM PPX 1020

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAGEM PPX 1020 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag