Návod k použití SAGEM D27T

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAGEM D27T. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAGEM D27T bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAGEM D27T.


SAGEM D27T : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2672 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAGEM D27T DATASHEET (698 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAGEM D27T

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] · JavaTM je ochranná známka spolecnosti Sun Microsystems, Inc. · Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka spolecnosti Microsoft Corporation. · DivX® je registrovaná ochranná známka spolecnosti DivX, Inc. a její pouzití je licencováno. Pouzívání této pírucky iii O VIDEU DIVX DivX® je formát digitálního videa vytvoený spolecností DivX, Inc. [. . . ] Zadejte celé císlo, na které chcete volat (kód zem, smrové císlo oblasti a telefonní císlo), a pak stisknte [ ]. Vytvoení vizitky 1. Stisknte tlacítko Potvrdit nebo stisknte <Volby> Ulozit. Svou vizitku mzete odeslat pilozením ke zpráv nebo k e-mailu nebo ji mzete odeslat pes Bluetooth. 37 Volání kontaktu z kontakt Na císla mzete volat pímo z cásti kontakty pomocí ulozených kontakt. V rezimu Menu vyberte Kontakty. Nastavení císel rychlé volby 1. Pejdte k císlu, které chcete nastavit (2­9), a stisknte tlacítko Potvrdit. Pouzívání pokrocilých funkcí 1. Chcete-li nastavit obrázek ID volajícího, pejdte na skupinu a stisknte <Volby> Nastavení skupiny ID skupiny. Vyberte umístní v pamti pechodem doleva nebo doprava (je-li to nutné). Chcete-li nastavit vyzvánní pro skupinu, vyberte moznost Zvonní. Vyberte umístní v pamti pechodem doleva nebo doprava (je-li to nutné). Vyberte kontakt císlo (je-li to nutné), kterému chcete piadit císlo. Upravte nebo zadejte název telefonu v okn, které se zobrazí (je-li to nutné). 41 7. Vyberte a petáhnte pozadované hudební soubory do synchronizacního seznamu. Klepnte na moznost Zahájit synchronizaci. Nastavení hudebního pehrávace Níze je popsáno nastavení pehrávání v hudebním pehrávaci. V rezimu Menu vyberte Hudba Hudební pehrávac Seznamy skladeb. Zadejte název pro nový seznam skladeb a stisknte <Ulozit>. Vyberte soubory, které chcete zaadit, a stisknte <OK>. Pouzívání pokrocilých funkcí Záznam skladeb z FM rádia 1. Zapojte dodaná sluchátka do multifunkcního konektoru telefonu. Stisknutím <Volby> Nahrát zahájíte nahrávání. 42 5. Hudební soubor se ulozí v cásti Radio clips (v rezimu Menu vyberte Moje soubory Zvuky). Záznamová funkce je urcena jen pro nahrávání hlasu. Kvalita záznamu bude mnohem nizsí, nez je tomu v pípad digitálních médií. Nalezení informací o hudb V této cásti naleznete informace o pístupu k online sluzb, pomocí které lze získat informace o skladbách, které posloucháte. [. . . ] Zpráva Zámek PIN Zkuste problém vyesit takto: Pi prvním pouzití telefonu, nebo kdyz je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM. Tuto funkci mzete vypnout pomocí menu Zámek PIN. Karta SIM je zablokována ­ obvykle kvli nkolikanásobnému Zámek PUK zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrzeli od poskytovatele sluzeb. a Na telefonu se zobrazuje , , Sluzba není dostupná" nebo , , Neprovedeno". · Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo spatným píjmem, mzete ztratit píjem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAGEM D27T

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAGEM D27T bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag