Návod k použití SAGEM AS1111

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAGEM AS1111. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAGEM AS1111 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAGEM AS1111.


SAGEM AS1111 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (25012 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAGEM AS1111

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zamknutí tlacítek stisknutím a podrzením v základním rezimu, aby bylo zabránno nechtnému stisknutí tlacítek. Klávesnici odemknete stisknutím Odemknout a potom tohoto tlacítka. Pro zaslání SOS zprávy na pedvolená císla stisknte C ctyikrát, kdyz je klávesnice zamcená. Po zaslání SOS zprávy se telefon pepne do rezimu SOS a bude pijímat hovory pouze od registrovaných píjemc. [. . . ] Pomocí navigacních tlacítek pejdte na pozadované menu a stisknte Zvolit. Kdyz menu obsahuje podmenu, pejdte na pozadované podmenu pomocí navigacních tlacítek. Pokud vybrané menu obsahuje dalsí podmenu, opakujte tento krok. 2. Záznamy hovor 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6 Zmeskané hovory Pijaté hovory Odchozí hovory Odstranit vse Doba hovoru Cena hovoru* 1. Nastavení zvuku 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 4. 6 4. 7 4. 8 Vyzváncí melodie Hlasitost vyzvánní Typ upozornní Zvuk kláves Hlasitost kláves Tón zpráv Upozornní pi hovoru Dalsí tóny 6. Zábava 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 Prohlízec WAP Zvuky Obrázky Odstranit vse Stav pamti 9. Nastavení telefonu 9. 1 9. 2 9. 3 9. 4 9. 5 9. 6 9. 7 9. 8 Nastavení displeje Pozdrav Vlastní císlo Jazyk Zabezpecení Dalsí nastavení Zkratky Obnovit nastavení Na pedchozí úrove menu se vrátíte stisknutím nebo C. Stisknutím tohoto tlacítka zavete menu bez zmny nastavení menu. 4. Najdte pozadované nastavení pomocí navigacních tlacítek. Stisknutím Zvolit potvrte vybrané nastavení. 7. Organizér 7. 1 7. 2 7. 3 7. 4 7. 5 7. 6 7. 7 Budík Kalendá Datum a cas Kalkulacka Seznam úkol Záznamník Pevodník mn 5. Síové sluzby 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 Pesmrování hovor Blokování hovor Cekající hovory Výbr sít ID volajícího Uzavená skupina uzivatel 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 5. 7 5. 8 5. 9 5. 0 Dorucené K odeslání Nová zpráva Sablony Nastavení SOS zprávy Odstranit vse Stav pamti Hlasová posta Vysílání Stisknte Dol jako zkratku pro pístup do menu oblíbené. Stisknutím navigacních tlacítek zobrazíte dalsí symboly. Kontakty > Rychlá volba Kontakty > Odstranit vse Kontakty > Stav pamti Kontakty > SDN Rady pro zadávání textu · Kurzor lze pesunout pomocí navigacních tlacítek. · Mezeru mezi dva znaky zadáte stisknutím . Funkce Pouzívání sluzeb SIM Zobrazení poslední hovor Odstranní posledních hovor Zobrazení doby hovoru Zobrazení ceny hovor Síové sluzby Výbr vyzvánní a hlasitosti Typ upozornní Popis Pouzívání rzných sluzeb nabízených poskytovatelem sluzeb. Zobrazení posledních odchozích, pijatých a zmeskaných hovor. Výbr Menu > SIM AT Menu > Záznamy hovor > Zmeskané hovory, Pijaté hovory, Odchozí hovory Menu > Záznamy hovor > Odstranit vse Menu > Záznamy hovor > Doba hovoru Menu > Záznamy hovor > Cena hovoru Menu > Síové sluzby Menu > Nastavení zvuku > Vyzváncí melodie, Hlasitost vyzvánní Menu > Nastavení zvuku > Typ upozornní Funkce Výbr tónu tlacítek Výbr hlasitosti tlacítek Výbr tónu zprávy Upozornní pi hovoru Dalsí tóny Ctení zpráv SMS Odeslání zpráv SMS Sablony zpráv Moznosti posílání zpráv Popis Výbr tónu, který zazní pi stisknutí tlacítka. Upravení hlasitosti tlacítek. Výbr Menu > Nastavení zvuku > Zvuk kláves Menu > Nastavení zvuku > Hlasitost kláves Menu > Nastavení zvuku > Tón zpráv Menu > Nastavení zvuku > Upozornní pi hovoru Menu > Nastavení zvuku > Dalsí tóny Menu > Zprávy > Dorucené, K odeslání Menu > Zprávy > Nová zpráva Menu > Zprávy > Sablony Menu > Zprávy > Nastavení Funkce Zprávy SOS Odstranní zpráv Stav pamti zpráv Hlasová posta Vysílání zpráv Webový prohlízec Pístup k multimediálním souborm Odstranní vsech multimediálníc h soubor Stav pamti cásti Zábava Popis Aktivujte funkci zpráv SOS. Odstranní zpráv v jednotlivých schránkách nebo vsech zpráv najednou. Zmna nastavení pro sluzbu a pístup k vysílaným zprávám. Odstranní zvuk a obrázk v kazdé slozce nebo vsech mediálních soubor najednou. Kontrola mnozství pamti vyuzité zvuky a obrázky. Výbr Menu > Zprávy > SOS zprávy Menu > Zprávy > Odstranit vse Menu > Zprávy > Stav pamti Menu > Zprávy > Hlasová posta Menu > Zprávy > Vysílání Menu > Zábava > Prohlízec WAP Menu > Zábava > Zvuky, Obrázky Menu > Zábava > Odstranit vse Funkce Budík Kalendá Cas a datum Kalkulacka Seznam úkol Záznamník Pevodník mn FM rádio Nastavení displeje Pozdrav Popis Nastavení upozornní tak, aby zaznlo v urcený cas. Provedení základních aritmetických funkcí. Záznam hlasových poznámek a jejich pehrání. Zadání pozdravu, který se zobrazí pi zapnutí telefonu. Výbr Menu > Organizér > Budík Menu > Organizér > Kalendá Menu > Organizér > Datum a cas Menu > Organizér > Kalkulacka Menu > Organizér > Seznam úkol Menu > Organizér > Záznamník Menu > Organizér > Pevodník mn Menu > FM rádio Menu > Nastavení telefonu > Nastavení displeje Menu > Nastavení telefonu > Pozdrav Odstranní záznam hovor jednotlivých typ nebo vsech záznam najednou. [. . . ] Vypnutí telefonu v letadle Bezdrátové telefony mohou zpsobit rusení rzných pístroj. Jejich pouzití v letadle je nezákonné a nebezpecné. Vypnutí telefonu v blízkosti jakýchkoliv zdravotnických pístroj Nemocnice a zdravotnická zaízení mohou vyuzívat pístroje citlivé na externí elektromagnetické záení. Rusení Vsechny bezdrátové telefony mohou být ovlivnny rusením, které mze narusit jejich funkci. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAGEM AS1111

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAGEM AS1111 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag