Návod k použití SAGEM AF8070

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAGEM AF8070. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAGEM AF8070 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAGEM AF8070.


SAGEM AF8070 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (21309 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAGEM AF8070

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Vypínací tlacítko/tlacítko ukoncení Zapnutí nebo vypnutí telefonu podrzením. Tlacítko Odstranit Odstranní znak na displeji nebo polozek v aplikaci. Tlacítko tichého rezimu Tichý rezim Kryt baterie Trojúhelník smuje nahoru Tlacítko volání Zahájení nebo píjem hovoru. V základním rezimu zobrazí poslední hovory. [. . . ] Zprávy 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 5. 7 Nová zpráva Moje zprávy Sablony Odstranit vse Nastavení Zprávy SOS Stav pamti Rezim T9 1. Pro kazdé písmeno stisknte píslusné tlacítko pouze jednou. Slovo, které zadáváte, se zobrazí na displeji. Mze se zmnit s kazdým dalsím stisknutím tlacítka. Nez upravíte nebo smazete jednotlivé znaky, zadejte celé slovo. Píklad: kdyz napíklad písete slovo , , Ahoj" v rezimu T9, stisknte 2, 4, 6 a 5. Stisknutím vlozíte mezeru a mzete zadat dalsí slovo. 4. Najdte pozadované nastavení pomocí navigacních tlacítek. Stisknutím Zvolit nebo Císla zkratek potvrte vybrané nastavení. Ctysmrová navigacní tlacítka lze pouzít jako klávesové zkratky pro pístup k oblíbeným menu. Vyberte menu, které chcete piadit tlacítku. Pozadované menu lze rychle otevít pomocí císel zkratek. Císlo zkratky se zobrazuje ped názvem menu v rezimu Menu. 3. Zobrazení trvání posledních odchozích a pijatých hovor a ceny hovor, pokud je to podporováno kartou SIM. Také vytvoení seznamu telefonních císel, ze kterých chcete odmítnout volání. Vytvoení skupiny a výbr vyzvánní nebo obrázku pro píchozí hovory od clen skupiny. Piazení císel rychlé volby nejcastji volaným císlm. Vytvoení vizitky a její odeslání jiným osobám. Kontrola vlastních telefonních císel nebo jejich pojmenování. Menu > Aplikace > Záznamník Menu > Aplikace > FM rádio Menu > Aplikace > Prohlízec Menu > Aplikace > JAVA svt Menu > Aplikace > Poznámka Menu > Aplikace > Svtový cas Menu > Aplikace > Kalkulacka Menu > Aplikace > Pevodník Fotografování 1. Zamite objektivem na objekt a provete pozadované úpravy. Stisknutím poídíte fotografii. Odeslání zprávy SMS 1. Chcete-li zmnit jazyk pro zadávání textu, stisknte Moznosti a vyberte polozku Jazyk pozadovaný jazyk. 4. Stisknutím Náhled poídíte dalsí fotografii, stisknutím C fotografii odstraníte. Poznámka: po poízení fotografie se mze stát, ze ji nebude mozné ulozit kvli zaplnné pamti telefonu. [. . . ] Nastavení telefonu, aby fungoval pouze s aktuální kartou SIM, piazením blokovacího hesla karty SIM. Nastavení telefonu, aby omezil volání na omezenou skupinu telefonních císel, pokud SIM karta funkci podporuje. Zmna aktuálního kódu PIN2, pokud SIM karta funkci podporuje. Rusení Vsechny bezdrátové telefony mohou být ovlivnny rusením, které mze narusit jejich funkci. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAGEM AF8070

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAGEM AF8070 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag