Návod k použití SAGEM AF5071

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAGEM AF5071. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAGEM AF5071 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAGEM AF5071.


SAGEM AF5071 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (25102 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAGEM AF5071

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Bluetooth QD ID: B014035 · JavaTM je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka spolecnosti Sun Microsystems, Inc. · Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka spolecnosti Microsoft Corporation. Vypnutí telefonu pi doplování paliva Nepouzívejte telefon u benzínového cerpadla nebo v blízkosti paliv ci chemikálií. Vypnutí telefonu v letadle Mobilní telefony mohou zpsobit rusení rzných pístroj. Pouzití mobilního telefonu v letadle je nezákonné a také nebezpecné. [. . . ] Stisknutím [Sted] rádio vypnete. Ulození rádiových stanic Automatické ladní: 1. Na obrazovce rádia stisknte <Moznosti> a vyberte polozku Automatické ladní. Dostupné rádiové stanice se automaticky ulozí. Na obrazovce rádia, mzete stisknutím [Doleva] nebo [Doprava] vybrat pozadovanou stanici. Stisknte <Moznosti> a vyberte polozku Pidat k oblíbeným polozkám. 25 Více nez jen telefon Procházení webu Spustní webového prohlízece Pouzívání cásti Kontakty Pidání kontaktu V základním rezimu stisknte <Menu> a vyberte moznost Prohlízec Domovská stránka. · Mezi polozkami prohlízece lze procházet stisknutím [Nahoru] nebo [Dol]. Chcete-li se vrátit na pedchozí stránku, stisknte <Zpt>. Moznosti prohlízece otevete stisknutím <Moznosti>. 1. V základním rezimu zadejte telefonní císlo a stisknte <Moznosti>. Vyberte moznost Pidat do Kontakt umístní v pamti Nový. Stisknte [Sted] nebo stisknte <Moznosti> a ulozte kontakt vybráním polozky Ulozit. Procházení webu · · · 26 Nalezení kontaktu 1. V základním rezimu stisknte <Menu> a vyberte moznost Aplikace Bluetooth Aktivace Zap. umozníte ostatním zaízením nalézt telefon. 30 Odeslání dat 1. Otevete cást Kontakty, Moje soubory, Kalendá, Poznámka nebo Úkol. Stisknte <Moznosti> a vyberte polozku Odeslat vizitku prostednictvím nebo Odeslat pomocí Bluetooth. Pokud je to nutné, zadejte PIN pro Bluetooth a stisknte <OK>. Píjem dat 1. Pokud je to nutné, zadejte PIN pro Bluetooth a stisknte <OK>. Potvrte píjem stisknutím <Ano>. 31 Funkce menu Uvedeny vsechny funkce menu Multimédia Menu Popis V této cásti jsou krátce vysvtleny funkce menu v telefonu. Hudební pehrávac Protokol hovoru Zobrazení posledních volaných, pijatých a zmeskaných hovor. FM rádio Hlasový záznamník Otevení a poslech vsech hudebních soubor seazených podle urcitého klíce. Záznam hlasových poznámek a jiných zvuk. Kontakty Hledání kontakt v cásti Kontakty. 32 Prohlízec Menu Popis Menu Popis Upesnit Domovská stránka Zadat URL Zálozky Pipojení telefonu k síti a nactení domovské stránky poskytovatele webových sluzeb. Zadání adresy URL a otevení píslusné webové stránky. Ulození adres URL, aby bylo mozné rychle otevít webové stránky. [. . . ] Následující doporucení vám pomohou splnit vsechny zárucní podmínky a umozní uzívat tento výrobek mnoho let. · Uchovávejte telefon a vsechny jeho díly a píslusenství mimo dosah malých dtí a zvíat. Mohli by nechtn poskodit nkteré soucásti nebo se zadusit malými díly. · · 45 Informace o ochran zdraví a bezpecnosti · Uchovávejte telefon v suchu. Dés, vlhkost a kapaliny obsahují minerály, které zpsobují korozi elektronických obvod. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAGEM AF5071

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAGEM AF5071 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag