Návod k použití PANASONIC WHADC0916H9E8

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC WHADC0916H9E8. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC WHADC0916H9E8 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC WHADC0916H9E8.


PANASONIC WHADC0916H9E8 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2458 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PANASONIC WHADC0916H9E8 (1592 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC WHADC0916H9E8

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Indoor Unit WH-ADC0916H9E8 Outdoor Unit WH-UD09HE8 WH-UD12HE8 WH-UD16HE8 WH-UX09HE8 WH-UX12HE8 WH-UX16HE8 Instrukcja obsługi Hydromoduł powietrze-woda + zbiornik 2-27 Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją w celu ponownego wykorzystania w przyszłości Załączono instrukcję instalacji. Numer seryjny oraz rok produkcji znajdują się na tabliczce znamionowej. Οδηγίες λειτουργίας Υδρομονάδα Αέρα-Νερού + Δεξαμενή 28-53 Προτού θέσετε τη μονάδα σε λειτουργία, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Συνοδεύεται από Οδηγίες Εγκατάστασης. Για τον αριθμό σειράς και έτος κατασκευής ανατρέξτε στην πινακίδα ενδείξεων. Návod k použití Hydromodul vzduch-voda + zásobník 54-79 Manufactured by: Panasonic Appliances Air-Conditioning Malaysia Sdn. [. . . ] * Τύπος B - Ο θερμαντήρας βάσης ενεργοποιείται όταν η εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 5 °C ή χαμηλότερη. No (Αριθ) Yes (Νai) A Ρύθμιση τύπου θερμαντήρα βάσης*. 5. 7 5. 8 Alternative outdoor sensor (Εναλλακτικός εξωτερικός αισθητήρας) Για επιλογή εναλλακτικού εξωτερικού αισθητήρα. Για να επιλέξετε μια σύνδεση ζεύγους ώστε να επιτρέπεται μια επιπρόσθετη πηγή θερμότητας όπως μπόιλερ για τη θέρμανση της δεξαμενής αποθήκευσης και της δεξαμενής οικιακού ζεστού νερού όταν η απόδοση αντλίας θερμότητας είναι ανεπαρκής σε χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία. Η ιδιότητα ζεύγους μπορεί να ρυθμιστεί είτε σε εναλλακτική λειτουργία (η αντλία θερμότητας και το μπόιλερ λειτουργούν εναλλακτικά) ή σε παράλληλη λειτουργία (η αντλία θερμότητας και το μπόιλερ λειτουργούν ταυτόχρονα) ή σε προηγμένη παράλληλη λειτουργία (η αντλία θερμότητας λειτουργεί και το μπόιλερ ενεργοποιείται για τη δεξαμενή αποθήκευσης και/ή οικιακό ζεστό νερό ανάλογα με τις επιλογές ρύθμισης τύπου ελέγχου). No (Αριθ) Bivalent connection (Σύνδεση ζεύγους (bivalent)) No (Αριθ) Yes (Νai) Ρύθμιση εξωτερικής θερμοκρασίας για ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ σύνδεσης ζεύγους (bivalent). -5 °C Yes (Νai) Αφού επιλεχθεί η εξωτερική θερμοκρασία Control pattern (Μοτίβο ελέγχου) Alternative (Εναλλάξ) / Parallel (Παράλληλη) / Advanced parallel (Προηγμένα παράλληλα) • Επιλέξτε Προηγμένα παράλληλα για χρήση των δεξαμενών ως ζεύγος (bivalent). Control pattern (Μοτίβο ελέγχου) Advanced parallel (Προηγμένα παράλληλα) Heat (Θέρμανση) Επιλογή δεξαμενής • Η "Heat" εννοεί τη Δεξαμενή Αποθήκευσης και το "DHW" εννοεί τη Δεξαμενή Οικιακού Ζεστού Νερού. 41 Ελληνικά Μενού Μενού Μενού Για τον εγκαταστάτη Προεπιλεγμένη ρύθμιση Επιλογές ρυθμίσεων / Οθόνη Control pattern (Μοτίβο ελέγχου) Advanced parallel (Προηγμένα παράλληλα) Heat (Θέρμανση) Yes (Νai) • Η Δεξαμενή Αποθήκευσης ενεργοποιείται μόνο αφού επιλεχθεί το "Yes". -8 °C Ρύθμιση του ορίου θερμοκρασίας για την εκκίνηση της πηγής θερμότητας ζεύγους (bivalent). Χρονοδιακόπτης καθυστέρησης για την εκκίνηση της πηγής θερμότητας ζεύγους (bivalent) (σε ώρες και λεπτά). Ρύθμιση του ορίου θερμοκρασίας για τη διακοπή της πηγής θερμότητας ζεύγους (bivalent). 0:30 -2 °C Χρονοδιακόπτης καθυστέρησης για τη διακοπή της πηγής 0:30 θερμότητας ζεύγους (bivalent) (σε ώρες και λεπτά). Control pattern (Μοτίβο ελέγχου) Advanced parallel (Προηγμένα παράλληλα) DHW Yes (Νai) • Η Δεξαμενή DHW ενεργοποιείται μόνο αφού επιλεχθεί το "Yes". Χρονοδιακόπτης καθυστέρησης για την εκκίνηση της πηγής θερμότητας ζεύγους (bivalent) (σε ώρες και λεπτά). 0:30 5. 9 External SW (Εξωτερικός διακόπτης) No (Αριθ) 42 Μενού 5. 10 Προεπιλεγμένη ρύθμιση Επιλογές ρυθμίσεων / Οθόνη Solar connection (Σύνδεση ηλιακών πάνελ) • Για την προαιρετική συνδεσιμότητα PCB πρέπει να επιλεχθεί ΝΑΙ για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία. • Αν η προαιρετική συνδεσιμότητα PCB δεν επιλεχθεί, η λειτουργία δεν θα εμφανιστεί στην οθόνη. No (Αριθ) Yes (Νai) Buffer tank (Δεξαμενή αποθήκευσης) Επιλογή δεξαμενής Yes (Νai) Αφού επιλεχθεί η δεξαμενή Ρύθμιση θερμοκρασίας T σε ON 10 °C Yes (Νai) Αφού επιλεχθεί η δεξαμενή Θερμοκρασία Τ ON Ρύθμιση θερμοκρασίας T σε OFF 5 °C Yes (Νai) Αφού επιλεχθεί η δεξαμενή Θερμοκρασία Τ ON Θερμοκρασία Τ OFF Ρύθμιση θερμοκρασίας αποτροπής παγοποίησης 5 °C Yes (Νai) Αφού επιλεχθεί η δεξαμενή Θερμοκρασία Τ ON Θερμοκρασία Τ OFF Αφού επιλεχθεί η ρύθμιση θερμοκρασίας αποτροπής παγοποίησης Ρύθμιση Υψηλού επιπέδου 80 °C 5. 11 5. 12 External error signal (Σήμα εξωτερικού σφάλματος) No (Αριθ) Demand control (Έλεγχος απαιτήσεων) No (Αριθ) 43 Ελληνικά Μενού Μενού Μενού 5. 13 Για τον εγκαταστάτη Προεπιλεγμένη ρύθμιση Επιλογές ρυθμίσεων / Οθόνη SG ready (Ετοιμότητα SG) No (Αριθ) Yes (Νai) Χωρητικότητα (1) και (2) της Δεξαμενής Αποθήκευσης και της Δεξαμενής DHW (σε %) 120 % 5. 14 5. 15 External compressor SW (Διακόπτης εξωτερικού συμπιεστή) No (Αριθ) Circulation liquid (Υγρό κυκλοφορίας) Για επιλογή κυκλοφορίας νερού ή γλυκόλης στο σύστημα. Water (Νερό) 5. 16 Heat-Cool SW (Διακόπτης Θέρμανσης-Ψύξης) No (Αριθ) 6 Installer setup (Ρύθμιση εγκαταστάτη) Operation setup (Ρύθμιση λειτουργίας) Για πρόσβαση στις τέσσερις κύριες λειτουργίες ή τρόπους λειτουργίας. 4 κύριοι τρόποι λειτουργίας Heat (Θέρμανση) / *1, *2 Cool (Ψύξη) / Auto (Αυτόματη) / Tank (Δεξαμενή) 6. 1 Heat (Θέρμανση) Για ρύθμιση διάφορων θερμοκρασιών νερού και περιβάλλοντος για θέρμανση. Water temp. νερού για θέρμανση ON) / Outdoor temp. for heating OFF (Εξωτερική θερμ. για θέρμανση OFF) / T for heating ON ( Τ για θέρμανση ON) / Outdoor temp. for heating ON (Εξωτερική θερμ. για θέρμανση ON) Water temp. νερού για θέρμανση ON) Θερμοκρασίες ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Compensation curve θέρμανσης (Καμπύλη σε καμπύλη αντιστάθμισης) αντιστάθμισης ή σε άμεση καταχώρηση. *1 Το σύστημα είναι κλειδωμένο να λειτουργεί χωρίς τον τρόπο λειτουργίας ΨΥΞΗΣ. Μπορεί να ξεκλειδωθεί μόνο από εξουσιοδοτημένους εγκαταστάτες ή από τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες σέρβις. *2 Εμφανίζεται στην οθόνη μόνο όταν ο τρόπος λειτουργίας ΨΥΞΗΣ είναι ξεκλειδωμένος (Όταν η λειτουργία ΨΥΞΗΣ είναι διαθέσιμη). 44 Μενού Προεπιλεγμένη ρύθμιση Επιλογές ρυθμίσεων / Οθόνη Water temp. [. . . ] Odemčení mohou provést pouze autorizovaní instalační technici nebo servisní partneři. *2 Zobrazí se pouze pokud je režim CHLAZENÍ odemčen (To znamená, když je k dispozici režim CHLAZENÍ). Informace Informace, když se připojí k síťovému adaptéru (volitelný díl příslušenství) VAROVÁNÍ Před použitím zkontrolujte bezpečnost v oblasti tepelného systému vzduch-voda. Ověřte si před zahájením provozu, zda v okolí jsou lidé a živá příroda. Nesprávný provoz způsobený nedodržením pokynů může způsobit újmu a poškození. Před zahájením provozu si ověřte následující (uvnitř budov) - Stav nastavení časovače. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC WHADC0916H9E8

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC WHADC0916H9E8 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag