Návod k použití PANASONIC SCPMX82

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC SCPMX82. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC SCPMX82 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC SCPMX82.


PANASONIC SCPMX82 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3923 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC SCPMX82

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Návod k obsluze CD stereo systém Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. Před uvedením přístroje do provozu si důkladně prostudujte tento návod a po přečtení si jej uschovejte. Model SC-PMX82 Obsah SC-PMX80 Bezpečnostní pokyny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Dodávané příslušenství. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Příprava dálkového ovladače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Umístění reprosoustav. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Zapojení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Přehled ovládacích prvků. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Bluetooth®. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Používání Bluetooth®. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Informace o médiích. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Vkládání médií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Ovládací prvky pro přehrávání médií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 FM rádio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 DAB/DAB+. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Hodiny a časovač. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Zvukové efekty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Použití externího vstupu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Použití PC vstupu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Ostatní. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Odstraňování potíží. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Operace provádějte pomocí dálkového ovladače. Můžete rovněž použít tlačítka na hlavní jednotce, pokud jsou stejná. [. . . ] • Režim se zruší, když otevřete zásuvku na disk nebo odpojíte USB zařízení. FM rádio Na předvolby lze uložit 30 FM stanic. Příprava Opakovaným stisknutím tlačítka [RADIO, EXT-IN] (Rádio, externí vstup) zvolte možnost „FM“. Zobrazení aktuálního stavu signálu FM Pro kontinentální Evropu: Opakovaným stisknutím tlačítka [DISPLAY] (Zobrazení) zvolte možnost „FM STATUS“ (Stav FM). Pro ostatní regiony: Stiskněte tlačítko [DISPLAY] (Zobrazení). „FM ST“: Příjem FM stereo vysílání. Vysílání není přijímáno, signál FM vysílání je slabý „FM - - - -“:  nebo je FM vysílání přijímáno v mono režimu. „FM MONO“:  astavili jste možnost „FM MODE“ (Režim N FM) na „MONO“. ( 12, „Jestliže je při příjmu FM vysílání slyšet značný šum. “) Poznámka: • Když tento přístroj naladí stereofonní vysílání, zobrazuje se „STEREO“. Přehrávání programu Tato funkce umožňuje naprogramovat až 24 skladeb. (CD-DA) Na několik sekund se zobrazí „PROGRAM“. 1 Stisknutím tlačítka [RADIO MENU] (Nabídka rádia) 2 Stisknutím tlačítek [◄, ►] zvolte možnost Automatické uložení na předvolby vyberte „A. PRESET“ (Automatické uložení na předvolby). 1 Při zastaveném přehrávání stiskněte [PROGRAM]. 2 Pomocí numerických tlačítek zvolte požadovanou 3 Stisknutím tlačítka [►/] spusťte přehrávání. (MP3), Na několik sekund se zobrazí „PROGRAM“. Zopakováním tohoto kroku naprogramujte další skladby. 1 Při zastaveném přehrávání stiskněte [PROGRAM]. 2 Pomocí tlačítek [▲, ▼] vyberte požadované album. 3 Stiskněte tlačítko [] a pak pomocí numerických 4 Stiskněte tlačítko [OK]. Kontrola obsahu programu Vymazání poslední skladby Zrušení režimu programu tlačítek vyberte požadovanou skladbu. Zopakováním kroků 2 až 4 naprogramujte další skladby. Při zastaveném přehrávání stiskněte tlačítko [] nebo []. Při zastaveném přehrávání stiskněte tlačítko [DEL] (Vymazání). 3 Stisknutím tlačítka [OK] spusťte automatické ukládání. *1: Chcete-li změnit frekvenci, přečtěte si část „Ruční ladění a nastavení předvoleb“. „LOWEST“ (Nejnižší) nebo „CURRENT“ (Aktuální) pro určení počáteční frekvence. LOWEST (Nejnižší): Zahájí se automatické vyhledávání a uložení stanic od nejnižší frekvence (FM 87, 50). CURRENT (Aktuální): Zahájí se automatické vyhledávání a uložení stanic od aktuální frekvence. *1 •  Tuner zahájí ukládání všech stanic, které je schopen přijímat, na předvolby ve vzestupném pořadí. Vysílání RDS (Pouze pro kontinentální Evropu) Tento systém dokáže zobrazit textové informace vysílané systémem RDS (Radio Data System), který je v některých lokalitách k dispozici. „PS“: Programová služba „PTY“: Typ programu „FREQ“: Frekvence Poznámka: • Vysílání RDS je dostupné, jen když lze příslušnou stanici přijímat v režimu stereo. • V případě slabého příjmu signálu nemusí být RDS k dispozici. Chcete-li funkci zrušit, stiskněte tlačítko []. 5 Stisknutím tlačítka [►/] spusťte přehrávání. 1 Stisknutím tlačítka [] nebo [] nalaďte stanici. Aby ladění probíhalo automaticky, podržte tlačítko stisknuté, dokud se frekvence nezačne rychle měnit. Ruční ladění a nastavení předvoleb •  Nebo stiskněte tlačítko [] nebo [] na hlavní jednotce, když je vybrána možnost „MANUAL“ (Ruční) jako režim ladění*2. DAB/DAB+ Příprava Opakovaným stisknutím tlačítka [RADIO, EXT-IN] (Rádio, externí vstup) zvolte možnost „DAB+“. Jestliže jste zvolili „DAB+“ poprvé, systém provede tzv. „DAB AUTO SCAN“ (Automatické vyhledání DAB). 3 Stisknutím numerických tlačítek nastavte číslo předvolby. Další stanice nalaďte opakováním kroků 1 až 3. [. . . ] „VBR“ (Variabilní přenosová rychlost) • Přístroj nemůže zobrazit zbývající dobu přehrávání u skladeb s variabilní rychlostí přenosu (VBR). „WAIT“ (Čekejte) • Zobrazuje se například, když se přístroj vypíná. –  dyž se zobrazí „REMOTE 2“ (Dálkový ovladač 2), K stiskněte a aspoň 4 sekundy podržte tlačítka [OK] a [2]. Reset paměti (inicializace) Resetujte paměť, jestliže se projeví následující situace: • Přístroj nereaguje na stisknutí tlačítek. • Chcete záměrně vymazat a resetovat obsah paměti. 1 Odpojte napájecí kabel. 2 Stiskněte a držte tlačítko [/] na přístroji a zároveň 3 Uvolněte tlačítko [/]. připojte napájecí kabel. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC SCPMX82

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC SCPMX82 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag