Návod k použití PANASONIC RFD20BT

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC RFD20BT. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC RFD20BT bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC RFD20BT.


PANASONIC RFD20BT : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (490 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC RFD20BT

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Návod k obsluze Rádio DAB-FM Model RF-D20BT Děkujeme za zakoupení tohoto výrobku. Pro dosažení optimálního výkonu a z bezpečnostních důvodu si pečlivě přečtěte tyto pokyny. EB značí model Velké Británie. EB EG TQBJ2029 Váš systém a ilustrace mohou vypadat jinak. Identifikační značení produktu je umístěno na spodku jednotky. [. . . ] Indikátor stavu baterie ukazuje stav baterií. Do elektrické zásuvky Síťová šňůra AC adapter ① ② (Pro střídavé elektrické zástrčky ze třemi piny) PŘEČTĚTE SI „Upozornění pro používání síťového kabelu“ PŘED PŘIPOJENÍM. Poznámka: • Nepoužívejte jiné síťové adaptéry než ty dodané. • Přístroj je v pohotovostním stavu, když je připojen síťový adaptér. Primární okruh je stále „živý“, dokud je síťový adaptér připojen k elektrické zásuvce. R6/LR6, AA 3 2 1 TQBJ2029 Pozor!Buďte opatrní při nastavování antény nebo manipulaci s jednotkou. Vždy mějte anténu směrem od obličeje, aby se zabránilo zranění. Poznámka: Začne-li indikátor stavu baterií „ “ blikat, vyměňte všechny 3 baterie. 8 Začínáme První spuštění 1 2 Vysuňte externí anténu. Pro zapnutí přístroje stiskněte [ / ]. Ovládání DAB Při prvním spuštění režimu DAB nebo když je seznam stanic prázdný, přístroj spustí úplné vyhledávání a uložení stanic do paměti. Úplné vyhledávání můžete spustit, když je k dispozici nová stanice. Při prvním zapnutí přístroje se spustí režim DAB a automaticky se vyhledají dostupné stanice. Nastaví se čas a datum (budou-li k dispozici data) a spustí se přehrávání první vyhledané stanice. Počet stanic 1 2 Stiskněte [BAND] pro výběr „DAB“. Stiskněte [MENU] pro výběr „Full scan“ (Úplné vyhledávání) a potom stiskněte [ENTER] pro jeho zahájení. Stisknutím tlačítka [DISPLAY] zobrazte dostupné informace. Stiskněte a podržte tlačítko [DISPLAY] a zobrazí se výchozí displej. Prvních pět stanic je přednastaveno s výchozí frekvencí pro vaše pohodlí. 1 2 Při poslechu stanice, stiskněte a podržte tlačítko požadované předvolby ([1] až [5]). Stisknutím [ENTER] přednastavíte stanice. ■ Poslech přednastavených stanic Stiskněte tlačítko přímé předvolby ([1] až [5]) a poslouchejte předvolenou stanici. FM rádio 1 2 Stisknutím tlačítka [SOURCE] vyberte „FM“. Stisknutím [AUTO TUNE] pro naladění stanice. Zobrazení dostupných informací Toto zařízení dokáže zobrazit textová data, vysílaná rádiovým datovým systémem (RDS) k dispozici v některých oblastech, jako jsou programové služby, typ programu a datum. Stiskněte tlačítko [DISPLAY]. Poznámka: RDS nemusí být k dispozici, pokud je špatný příjem. Jednotka zastaví ladění, když najde stanici. Stisknutím tlačítka [AUTOTUNE] znovu pro nalazení další stanice. Ruční ladění Stisknutím [ TUNE/SELECT ] naladíte na požadovanou stanici. TQBJ2029 11 Bluetooth® Můžete připojit a přehrávat zvukové zařízení bezdrátově přes Bluetooth. Příprava • Zapněte funkci Bluetooth a dejte zařízení do blízkosti systému. • Přečtěte si návod k obsluze zařízení pro podrobnosti. Připojení zařízení Příprava Pokud je tento systém připojen k zařízení Bluetooth®, odpojte jej ( viz „Odpojení zařízení“). 1 2 3 Stiskněte [ ]. [. . . ] • Pro některé vestavěné Bluetooth® zařízení, musíte nastavit zvukový výstup na „RF-D20BT“ ručně. Přečtěte si návod k obsluze zařízení pro podrobnosti. • Odstraňte všechny překážky mezi systémem a zařízením. • Ostatní přístroje, které využívají frekvenční pásmo 2, 4 GHz (bezdrátový směrovač, mikrovlnná trouba, bezdrátový telefon, atd) jsou rušivé. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC RFD20BT

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC RFD20BT bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag