Návod k použití PANASONIC KX-TU329FX

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC KX-TU329FX. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC KX-TU329FX bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC KX-TU329FX.


PANASONIC KX-TU329FX : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4054 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PANASONIC KX-TU329FX (8380 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC KX-TU329FX

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Návod k použití Mobilní telefon se snadným používáním Model č. KX-TU329 FX Děkujeme, že jste zakoupili výrobek společnosti Panasonic. Než začnete jednotku používat, přečtěte si prosím tento návod k použití a uschovejte si jej pro budoucí použití. Před prvním použitím si přečtěte „Důležitá upozornění“ na straně 12. Dodávané příslušenství – Síťový adaptér (díl č. [. . . ] 8 : Vyberte požadovaný čas odložení zvonění. ● Pokud zvolíte možnost „Bez vyzvánění“, telefon nebude v nočním režimu zvonit nikdy. Poznámka: ● Pokud jste nastavili budík, ozve se budík i tehdy, pokud je nastaven noční režim. 28 Základní operace Kalendář/Plán Tato funkce vám umožní zobrazit kalendář a ukládat položky plánu pro určité datum. Můžete uložit až 10 položek plánu (maximálně 10 položek denně). Pokud nastavíte zvukové upozornění plánu, ozve se ve stanovenou dobu na 30 sekund budík a zobrazí se textová upomínka. Vytvoření nové položky plánu 1 Stiskněte tlačítko . 2 : „Kalendář” 3 : Vyberte požadované datum. ● Přejděte na příslušné datum: : „Přejít na datum” Zadejte požadované datum, měsíc a rok. ● V pravé spodní části kalendáře se zobrazí číslo zvoleného týdne. 4 : „Plán” 5 : „Vytvořit” 6 V případě potřeby upravte datum. 9 : „Uložit” 10 : „Zapnuto” ● Pokud nechcete pro položku plánu nastavit zvukové upozornění, vyberte „Vypnuto“ a přejděte ke kroku 12. 11 12 : Vyberte požadovaný zvuk budíku. ● •Pro datum, ke kterému byla přidána položka plánu, se změní barva pozadí. Poznámka: ● Stisknutím tlačítka budík zcela zastavíte. ● Stisknutím tlačítka zastavíte zvuk, ale funkci odložení ponecháte aktivní. ● Telefon se automaticky zapne a budík se spustí, i když byl telefon vypnutý. Prohlížení/úprava/pomazání položky plánu 1 Stiskněte tlačítko . : Vyberte možnost . 29 Základní operace 2 3 4 : „Kalendář” : Vyberte požadované datum. : „Plán” ● Položky plánu se zobrazí ve formě seznamu. 5 : Vyberte požadovanou položku plánu. 6  Zobrazení podrobností jednotlivých položek plánu: – : „Detail”  Úprava položky plánu: – : „Upravit” Pokračovat od kroku 6 v části „Vytvoření nové položky plánu“, strana 29.  Vymazání položky plánu: – : „Vymazat” : „Ano” Poznámka: ● Položky plánu se nevymažou automatiky ani poté, co uplynula jejich nastavená doba. Vymazání všech položek plánu 1 Stiskněte tlačítko . pol. ” 4 : Vyberte možnost „Vše do dneška“ nebo „Všechny položky“. 5 : „Ano” Hlasový záznamník Můžete nahrávat zvuk, který bude použit jako hlasové upomínky nebo tóny vyzvánění. Nahrané soubory se budou ukládat do složky „Audio“ (Audio) telefonu. Můžete zaznamenat až 20 zvukových souborů. Nahrávání hlasové upomínky/zvuku 1 Stiskněte tlačítko . záznamník” 30 : Vyberte možnost . Základní operace 3 : „Nahrát” 4 Nahrávání zastavíte stisknutím tlačítka . Poslech nahrané hlasové upomínky/zvuku 1 Stiskněte tlačítko . záznamník” 3 : „Seznam” 4 : Vyberte požadovanou položku ze seznamu. 5 : „Přehrát” Vymazání hlasové upomínky/zvuku 1 Stiskněte tlačítko . záznamník” 3 : „Seznam” 4 : Vyberte požadovanou položku ze seznamu. 5 : Vyberte možnost „Vymazat“ nebo „Vymazat vše“. [. . . ] Zkontrolujte, zda máte uloženo správné číslo centra služby (strana 41). ● Je aktivována funkce Číslo pevné volby (strana 43). Před používáním dalších funkcí telefonu počkejte, až bude zpráva SMS odeslána. ● Když je paměť zpráv SMS plná, je možné, že nebudete moci přijímat upozornění na zprávy hlasové pošty. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC KX-TU329FX

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC KX-TU329FX bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag