Návod k použití PANASONIC KX-TGD310FX

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC KX-TGD310FX. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC KX-TGD310FX bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC KX-TGD310FX.


PANASONIC KX-TGD310FX : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2050 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PANASONIC KX-TGD310FX (1746 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC KX-TGD310FX

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Návod k obsluze Digitální bezdrátový telefon Model č. KX-TGD310FX Před prvním použitím si přečtěte část „Začínáme“, strana 10. Děkujeme vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic. Před použitím přístroje si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro pozdější použití. Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve na přístroji změňte nastavení regionu podle vaší země (strana 32). Dle potřeby změňte jazyk na displeji (strana 14). TGD310FX(cs-cs)_1013_ver101. pdf 1 2016/10/13 10:39:09 Obsah Úvod Informace o příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Obecné informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Příjem zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Další nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Užitečné informace Služba hlasové pošty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Zadávání znaků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Chybové zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Řešení potíží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Podmínky používání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Prohlášení o shodě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Důležité informace Pro vaši bezpečnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Důležité bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Zajištění nejlepších provozních podmínek . . . . . . . . . . . 7 Další informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Začínáme Uvedení do provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Ovládací prvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Ikony displeje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Zapnutí a vypnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Nastavení jazyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Datum a čas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Další nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Rejstřík Rejstřík. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Uskutečnění/příjem hovorů Uskutečnění hovorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Příjem hovorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Užitečné funkce dostupné během hovoru . . . . . . . . . . 16 Interkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Blokování tlačítek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Telefonní seznam Telefonní seznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Rychlá volba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Nastavení Seznam nabídek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Budík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Režim Nerušit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Blokování nevyžádaných hovorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Chůvička . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Další programování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Registrace mikrotelefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Služba ID volajícího Použití služby ID volajícího . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Seznam volajících . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Služba SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy) Nastavení služby SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Odeslání zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 2 Úvod Informace o příslušenství Dodané příslušenství Č. [. . . ] “Každý týden” Budík se spustí jednou za týden ve stanovený čas. Režim Nerušit Režim Nerušit umožňuje vybrat časový úsek, během kterého mikrotelefon v případě příchozích volání nebude zvonit. Tato funkce je užitečná, když v určitou dobu nechcete být rušeni, například během spánku. Pomocí funkce kategorií telefonního seznamu (strana 19) lze také vybrat kategorie volajících, jejichž volání na mikrotelefonu i přes nastavený režim Nerušit zazní (jen pro předplatitele funkce ID volajícího). Důležité: R Ujistěte se, že jsou datum a čas na zařízení nastaveny správně (strana 14). R Pokud nastavíte alarm, bude alarm vyzvánět i v případě, že je zapnutý režim Nerušit. 4 Pokračujte podle výběru provedeného v kroku 3. a MOKN n Každý týden: MbN: Vyberte požadovaný den v týdnu a stiskněte tlačítko M N. a MOKN Zapnutí/vypnutí režimu Nerušit 1 M N#238 27 Nastavení 2 3 4 MbN: Vyberte požadované nastavení. a MOKN R Pokud vyberete možnost “Vypnuto”, stisknutím tlačítka M N opusťte nabídku. Zadejte požadovanou hodinu a minutu spuštění této funkce. a MOKN Zadejte požadovanou hodinu a minutu N ukončení této funkce. a MOKN a M – “Jednotlivé číslo”: Zařízení zablokuje hovory z konkrétních telefonních čísel. – “Rozsah čísel”: Zařízení zablokuje hovory z čísel začínajících na číslo uložené v seznamu blokovaných hovorů, např. z čísel s předvolbou bezplatných telefonních čísel nebo z čísel s určitým směrovým číslem. Můžete také nastavit zařízení tak, aby zablokovalo hovory, které nezobrazují telefonní číslo. Během přijímání hovoru, když je identifikován volající, zařízení nezvoní. Pokud telefonní číslo volajícího odpovídá položce na seznamu blokovaných hovorů, volajícímu se neozve žádný tón a hovor se odpojí. Důležité: R Zablokované hovory se zaznamenají do seznamu volajících. Změna času začátku a konce 1 2 M N#237 Pokračujte od kroku 3, „Zapnutí/vypnutí režimu Nerušit“, strana 27. Nastavení zpožděného vyzvánění Toto nastavení umožňuje, aby mikrotelefon zvonil v režimu Nerušit, pokud volající čeká dostatečně dlouhou dobu. Vyberete-li položku “Bez zvonění”, mikrotelefon v režimu Nerušit nebude zvonit vůbec. Uložení nevyžádaných volajících Uložení jednoho telefonního čísla Důležité: R Při ukládání čísel v seznamu blokovaných hovorů musíte uvést i směrové číslo. n Ze seznamu volajících: 1 2 M N#239 MbN: Vyberte požadované nastavení. a MOKN aM N Volba kategorií, pro které nebude platit režim Nerušit 1 2 3 4 1 2 3 4 5 M N MbN: Vyberte položku, kterou chcete blokovat. čísla” a MOKN N 1 2 M N#241 MbN: Vyberte požadované kategorie. a M N R Vedle čísla vybrané kategorie se zobrazí ikona „ “. [. . . ] Před používáním jiných funkcí telefonu počkejte, než bude zpráva odeslána. R Pokud používáte službu DSL/ADSL, doporučujeme připojení filtru DSL/ ADSL mezi základnu a konektor telefonní linky. Podrobné informace získáte u poskytovatele DSL/ADSL. R Zařízení se nemohlo připojit ke středisku zpráv SMS. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC KX-TGD310FX

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC KX-TGD310FX bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag