Návod k použití PANASONIC KX-TG1911FX

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC KX-TG1911FX. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC KX-TG1911FX bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC KX-TG1911FX.


PANASONIC KX-TG1911FX : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1544 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC KX-TG1911FX

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Návod k obsluze Digitální bezdrátový telefon Model č. KX-TG1911FX Před prvním použitím si přečtěte část „Začínáme“, strana 10. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití. Toto zařízení je kompatibilní se službou ID volajícího. [. . . ] Tato funkce vám umožňuje přijímat hovory, i když již mluvíte na telefonu. Budete-li mít jiný příchozí hovor, během doby kdy právě hovoříte, uslyšíte tón čekajícího hovoru. Pokud si předplatíte službu ID volajícího a čekající hovor včetně služby ID volajícího, poté, co uslyšíte tón čekajícího hovoru, se na mikrotelefonu zobrazí údaje o druhém volajícím. volání. 15 Telefonní seznam 4 Telefonní seznam mikrotelefonu Telefonní seznam umožňuje volání bez nutnosti ručního vytáčení. Můžete uložit 50 jmen a telefonních čísel a ověřit počet položek (strana 16). 5 1 2 V případě potřeby upravte telefonní číslo (maximálně 24 číslic; strana 14). s {j/OK} 2 krát {ic} Vyhledejte požadovanou položku (strana 16). s {j/OK} {r}: “Upravit+vol. ” s {j/OK} s Stisknutím tlačítka {3} nebo {4} posunete kurzor. s {C} Úprava položky a volání Přidávání položek 1 {k} 2 {r}: “Nový záznam” s {j/OK} 3 Zadejte jméno (maximálně 12 znaků). s {j/OK} L Režim zadávání znaků můžete změnit stisknutím tlačítka {k} (strana 23). Zadejte telefonní číslo volaného nebo volajícího (maximálně 24 číslic). s {j/OK} 2 krát L Chcete-li přidat další položky, stiskněte tlačítko {j/OK} a opakujte tento postup od kroku 3. {ic} Mazání položek Mazání položky 1 2 3 1 2 3 4 Vyhledejte požadovanou položku (strana 16). s {j/OK} {r}: “Vymazat” s {j/OK} 2 krát {ic} Mazání všech položek {k} {r}: “Vymazat vše” s {j/OK} 2 krát {ic} 5 1 2 3 Ověření počtu položek {k} {r}: “Paměù” s {j/OK} {ic} Řetězové vytáčení Tato funkce umožňuje volat telefonní čísla v telefonním seznamu během jiného hovoru. Tuto funkci lze použít například k volbě přístupového čísla volací karty nebo kódu PIN bankovního účtu, které jste uložili do telefonního seznamu, aniž byste museli vytáčet ručně. 1 Během příchozího hovoru stiskněte tlačítko {k}. Poznámka: L Při ukládání přístupového čísla volací karty a kódu PIN do telefonního seznamu jako jedné položky telefonního seznamu stiskněte {P} pro přidání pauz po čísle a kódu PIN podle potřeby (strana 14). L Pokud používáte telefon s pulsní volbou, musíte před stisknutím {k} v kroku 1 stisknout *, abyste dočasně změnili režim vytáčení na tónový. Když přidáváte položky do telefonního seznamu, doporučujeme, abyste na začátek telefonních čísel přidali *, pokud je chcete řetězově vytáčet (strana 16). Vyhledání a zavolání z položky v telefonním seznamu Procházení všemi položkami 1 2 3 4 {k} {r}: “Seznam” s {j/OK} {r}: Vyberte požadovanou položku. L Chcete-li zobrazit telefonní číslo, stiskněte tlačítko {j/OK}. s {r}: “Zobraz číslo” s {j/OK} Pro návrat stiskněte tlačítko {C}. {C} Úprava položek 1 Vyhledejte požadovanou položku (strana 16). 2 3 s {j/OK} {r}: “Editovat” s {j/OK} Chcete-li, upravte jméno (maximálně 12 znaků, viz. [. . . ] Po úplném vysušení mikrotelefonu/základny připojte zpět síùový adaptér a kabel telefonní šňůry. Pokud zařízení nefunguje správně, obraùte se na autorizované servisní středisko. Pozor: L Abyste zabránili trvalému poškození, nepoužívejte k urychlení procesu sušení mikrovlnnou troubu. Registrace mikrotelefonu k základně 1 2 3 4 5 Mikrotelefon: {j/OK} {r}: “Nastavení” s {j/OK} {r}: “Registrace” s {j/OK} Základna: Zhruba na 5 sekund stiskněte a podržte tlačítko {x}. (žádný registrační tón) Mikrotelefon: Počkejte, dokud se na displeji nezobrazí položka “PIN:____”. s Zadejte kód PIN základny (výchozí: “0000”). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC KX-TG1911FX

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC KX-TG1911FX bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag