Návod k použití PANASONIC HH025

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC HH025. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC HH025 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC HH025.


PANASONIC HH025 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (688 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC HH025

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] mikrovlnné trouby, televizory, videohry, vysílače, vedení vysokého napětí apod. ). • Při používání fotoaparátu poblíž mobilního telefonu mohou být snímky a zvuk zkresleny vlivem šumu. • Pokud vlivem elektromagnetického pole okolních zařízení fotoaparát přestane správně fungovat, vypněte jej a vyjměte z něj baterii, případně odpojte napájecí adaptér. [. . . ] Místo s kontakty 1 chraňte před znečištěním. A) • • • D Nasazení/sejmutí objektivu  Nasazení objektivu (Viz obr. 2)  Nasazení a sejmutí objektivu je popsáno také v návodu k obsluze fotoaparátu. 3)  • Při nasazování objektivu nemačkejte aretační tlačítko B. •  Nepokoušejte se objektiv nasadit, pokud jej nedržíte kolmo k tělu fotoaparátu, protože by se mohla poškodit objímka. • Zkontrolujte, jestli je objektiv nasazený správně. Pomocné značky A na těle fotoaparátu a objektivu nastavte proti sobě a otáčejte objektivem ve směru šipky, až uslyšíte cvaknutí.   Stiskněte aretační tlačítko B, otáčejte objektivem podle šipky na doraz a pak jej sundejte.  Nasazení sluneční clony (dodané příslušenství)  (Viz obr. 4) sundejte. •  otáčení držte objektiv v místě C, u objímky. Při •  Nasaďte zadní kryt objektivu, aby se nepoškrábalo místo kontaktu. •  Nasaďte kryt těla fotoaparátu, aby dovnitř nepronikl prach a jiné nečistoty. 1 Ozdobný prstenec D otočte ve směru šipky a pak jej 2 3 Pomocnou značku E ( ) sluneční clony nastavte proti značce na vrcholu objektivu. Clonou otáčejte vesměru šipky až zacvakne a nastavte značku F ( ) na sluneční cloně proti značce na vrcholu objektivu. 5)  Dočasné odložení sluneční clony  1 2 3 • Otočte sluneční clonu G ve směru šipky a pak ji sundejte. Pomocnou značku F ( ) sluneční clony nastavte proti značce na vrcholu objektivu. Poznámka Budete-li fotografovat s bleskem při nasazené sluneční cloně, mohou být spodní okraje obrázků tmavší (tzv. vinětace) a mohou nastat problémy s ovládáním blesku, protože mu sluneční clona bude překážet. Při použití pomocného světla AF při slabém osvětlení clonu objektivu sundejte. –  místech s vysokou teplotou nebo vlhkostí, nebo tam, kde Na dochází k náhlým změnám teploty a vlhkosti – Na místech, kde je hodně písku, prachu a nečistot – V blízkosti otevřeného ohně – V blízkosti topných těles nebo zvlhčovačů vzduchu – Na místech, kde by se mohl namočit – Na místech, kde dochází k silným vibracím – Uvnitř automobilu Informace si vyhledejte také v návodu k obsluze fotoaparátu. Jestliže nebudete objektiv delší dobu používat, uložte jej společně s prostředkem, který pohlcuje vlhkost (silikagel). [. . . ] Při nasazování a snímání nepoužívejte nadměrnou sílu. • Dávejte pozor, aby vám neupadlo pouzdro s uloženým objektivem, protože i tak by se mohl vážně poškodit. Fotoaparát by pravděpodobně přestal správně fungovat a fotografování by tak bylo vyloučené. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC HH025

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC HH025 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag