Návod k použití PANASONIC HFS100300

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC HFS100300. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC HFS100300 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC HFS100300.


PANASONIC HFS100300 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1023 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC HFS100300

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ]  G MICRO SYSTEM je systém výměnných objektivů digitálních fotoaparátů řady LUMIX, který vychází ze standardu Micro Four Thirds System.  Ostatní jména, jména společností a názvy výrobků uvedené v tomto návodu jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností. 2 -Co znamená tento symbol- Informace o likvidaci pro uživatele elektrických spotřebičů a elektronických zařízení (v domácnosti) Tento symbol uvedený na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že vyřazené elektrické nebo elektronické výrobky se nemají likvidovat společně s běžným domovním odpadem. Zařízení byste měli odevzdat na sběrném místě určeném k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. [. . . ] Zjistíte-li nějaký problém, obraťte se na prodejce a výrobek nepoužívejte. Čísla modelů odpovídají stavu k říjnu 2010. Tato čísla se mohou změnit. Nasazení/sejmutí objektivu  Nasazení a sejmutí objektivu je popsáno také v návodu k obsluze fotoaparátu.  Nasazení objektivu 1 Otočením sundejte zadní kryt objektivu. A: Zadní kryt objektivu  Zkontrolujte, zda je fotoaparát vypnutý. 2 Nastavte červené (Při nákupu jsou přední i zadní kryt nasazeny na objektiv. ) 1 Pouzdro na uložení objektivu 2 Sluneční clona 3 Kryt objektivu 4 Zadní kryt objektivu značky na objektivu a těle fotoaparátu B proti sobě a otáčejte objektivem ve směru šipky, dokud nezaklapne. • Při nasazování nemačkejte tlačítko C aretace objektivu. • Nepokoušejte se objektiv nasadit, pokud jej nedržíte kolmo k tělu fotoaparátu, protože by se mohla poškodit jeho objímka. • Zkontrolujte, jestli je objektiv nasazený správně. 5  Sejmutí objektivu  Zkontrolujte, zda je fotoaparát vypnutý.  asazení sluneční clony N (Dodávané příslušenství) Stiskněte tlačítko pro uvolnění objektivu D a otáčením ve směru šipky až na doraz jej uvolněte. • Nasaďte zadní kryt objektivu, aby se nepoškrábalo místo kontaktu. • Nasaďte kryt těla fotoaparátu, aby dovnitř nepronikl prach a jiné nečistoty. Clonu objektivu nasaďte na objektiv a otočte ve směru označeném šipkou až na doraz. E: Srovnejte podle značky  asazení a sejmutí krytu objektivu N  Dávejte pozor, abyste kryty objektivu neztratili.  očasné odložení clony objektivu D 1 Otočením ve směru šipky clonu sundejte. 6 2 Obraťte ji a podle předcházejících pokynů znovu nasaďte.  Budete-li fotografovat s bleskem při nasazené sluneční cloně, mohou být spodní okraje obrázků tmavší (tzv. vinětace) a mohou nastat problémy s ovládáním blesku, protože mu sluneční clona bude překážet.  Při použití pomocného světla AF při slabém osvětlení clonu objektivu sundejte.  Nasazování filtrů  Použijete-li 2 nebo více MC protektorů (volitelný: DMW-LMCH67) nebo PL filtrů (volitelný: DMWLPL67) nebo použijete-li silné protektory a/nebo filtry, může se objevit vinětace.  Pokud filtr hodně utáhnete, bude možná velmi obtížné jej později sundat, proto jej utahujte s citem.  Kryt lze použít i na objektiv s nasazeným filtrem.  Na tento objektiv nelze nasazovat předsádky nebo adaptéry. Filtr použít lze, ale nasazení dalšího prvku už může objektiv poškodit. 7 Názvy a funkce jednotlivých součástí 4 Vypínač [O. I. S. ] (optický stabilizátor) Jakmile je objektiv nasazen na fotoaparát a vypínač [O. I. S. ] je v poloze [ON], bude funkce stabilizátoru zapnutá.  Používáte-li stativ, doporučujeme vypínač [O. I. S. ] přepnout do polohy [OFF] (vypnout stabilizaci).  Funkce stabilizátoru bude v následujících případech neúčinná: – Příliš intenzivní chvění. [. . . ]  Jestliže nebudete objektiv delší dobu používat, uložte jej společně s prostředkem, který pohlcuje vlhkost (silikagel). Než jej příště použijete, zkontrolujte nejdříve jeho správnou funkci.  Objektiv nenechávejte delší dobu v kontaktu s pryží nebo plastovými výrobky. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC HFS100300

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC HFS100300 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag