Návod k použití PANASONIC DMW-BGGH5

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC DMW-BGGH5. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC DMW-BGGH5 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC DMW-BGGH5.


PANASONIC DMW-BGGH5 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (752 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC DMW-BGGH5

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zajistěte dostatečné větrání příslušného prostoru. 2  O bateriích UPOZORNĚNÍ Baterie (lithium-iontová) • Na nabíjení baterie používejte jen určenou nabíječku. • Baterii používejte jen v přístroji, pro který je určena. • Kontakty chraňte před prachem, pískem, kapalinami a podobnými nečistotami. [. . . ] • Zavřete dvířka baterie a kryt vývodu pro DC coupler (náhradu baterie). • Při manipulaci dbejte, aby se do oblasti konektorů, do digitálního fotoaparátu a tohoto výrobku nedostal prach, písek nebo voda. • Výrobek není vodotěsný, a proto se nesmí používat pod vodou. Výrobek je konstruovaný tak, aby do něj nepronikla stříkající voda. Pokud na výrobku ulpí kapky stříkající vody, utřete je měkkou, suchou utěrkou. • Výrobek nevystavujte silným otřesům nebo nárazům. • Přečtěte si laskavě také návod k obsluze vašeho digitálního fotoaparátu. Dodávané příslušenství Čísla dílů odpovídají stavu k únoru 2017. • Baterie je volitelným příslušenstvím. Kryt konektoru • Při nákupu je nasazený na bateriovém gripu. DVKV1001Z 5 Názvy jednotlivých součástí 1 2 3 12 13 14 4 5 6 7 19 18 17 16 15 10 9 11 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Elektrické kontakty Místo na odložení krytu Vodící trny fotoaparátu Joystick Zadní volič Tlačítko [AF/AE LOCK] Připevňovací šroub Kryt vývodu pro DC coupler Dvířka baterie Páčka aretace Závit pro stativ Vypínač 13 14 15 16 17 18 19 • Tlačítko [Fn] ] Tlačítko (vyvážení bílé) [ Tlačítko závěrky Přední volič [ ] Tlačítko (citlivost ISO) [ ] Tlačítko (korekce expozice) Úchyt pro popruh Digitální fotoaparát s bateriovým gripem doporučujeme nosit s dodaným popruhem, který je chrání před pádem. (Podrobnosti o navlečení popruhu najdete v návodu k obsluze digitálního fotoaparátu. ) 6 Nasazení a sejmutí z digitálního fotoaparátu • Zkontrolujte, jestli je fotoaparát vypnutý. (Nasazení na fotoaparát nebo sejmutí z fotoaparátu ve chvíli, kdy je zapnuté napájení, může způsobit potíže a není doporučeno. ) 1 1 Odstraňte kryt pro bateriový grip z digitálního fotoaparátu. • Kryt konektoru lze odložit do příslušného prostoru v bateriovém gripu. 2 Odstraňte kryt elektrických kontaktů bateriového gripu. • Oba kryty vraťte po použití bateriového gripu na původní místa. • Dávejte pozor, abyste kryty neztratili. 2 Po nastavení elektrických kontaktů, vodicích trnů fotoaparátu a upevňovacího šroubu proti sobě výrobek nasaďte na fotoaparát. 2 Upevňovací šroub otočte ve směru šipky a tak zajistěte na fotoaparátu. • Během používání kontrolujte, že se šroub neuvolnil. Poznámka • Kryt kontaktů ukládejte mimo dosah dětí, aby ji náhodou nespolkly.  Sejmutí bateriového gripu z digitálního fotoaparátu • Zkontrolujte, jestli je fotoaparát vypnutý a otáčejte upevňovacím šroubem proti směru šipky. 7 Vložení/vyjmutí baterie • Vždy používejte originální baterie Panasonic (DMW-BLF19E: volitelné příslušenství). • Při použití jiných baterií nemůžeme zaručit kvalitu tohoto výrobku. • Baterii použijte po nabití určenou nabíječkou. • Bateriový grip lze použít, když je baterie vložená buď v digitálním fotoaparátu nebo v bateriovém gripu. • Zkontrolujte, jestli je fotoaparát vypnutý. 1 Páčku aretace natočte do polohy [OPEN] a otevřete dvířka baterie. 2 Ověřte si správnou orientaci, baterii zatlačte dovnitř, až uslyšíte cvaknutí a zkontrolujte, jestli páčka 1 baterii zajistila. • Při vyjímání baterie zatlačte páčku 1 směrem k šipce a baterii vytáhněte. 3 Zavřete dvířka baterie a aretační páčku otočte do polohy [LOCK]. Poznámka • Po skončení práce baterii vyndejte. (Zůstane-li baterie dlouho nepoužívána ve výrobku, vybije se. ) • Po použití, během nabíjení a po nabití bude baterie teplá. [. . . ] • Součástí tohoto výrobku jsou elektrické kontakty, jimiž je spojený s digitálním fotoaparátem. Jestliže se s výrobkem nepracuje, nasaďte na kontakty kryt a dbejte, aby se jich nedotýkaly jiné kovové předměty (např. Výrobku se dlouhodobě nedotýkejte při práci nízkých teplotách. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC DMW-BGGH5

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC DMW-BGGH5 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag