Návod k použití PANASONIC DMC-TZ82EP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC DMC-TZ82EP. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC DMC-TZ82EP bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC DMC-TZ82EP.


PANASONIC DMC-TZ82EP : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (10398 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PANASONIC DMC-TZ82EP (10279 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC DMC-TZ82EP

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele Digitální fotoaparát Model č. DMC-TZ100/DMC-TZ101 DMC-TZ80/DMC-TZ81/DMC-TZ82 DMC-TZ100/DMC-TZ101 DMC-TZ80/DMC-TZ81/DMC-TZ82 Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tyto pokyny a celý návod si uložte pro pozdější použití. Zobrazované zprávy Otázky & odpovědi - Odstraňování problémů Vyhledávání potřebných informací Obsah Obsah podle funkce Seznam položek menu →375 →383 →2 →5 →13 →379 DVQP1258ZA M1016KZ0 Vyhledávání potřebných informací Na následujících stránkách tohoto „Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele“ si můžete vyhledat informace, které potřebujete. Kliknutím na číslo stránky můžete přejít na odkazovanou stránku a rychle vyhledat informace. Vyhledávání v „Obsah“ Vyhledávání ze seznamu názvů funkcí „Obsah podle funkce“ 5- 13 - Vyhledávání podle uspořádání „Názvy a funkce hlavních prvků“ Vyhledávání mezi funkcemi „Údaje zobrazované na displeji/v hledáčku“ Vyhledávání ze seznamu zobrazovaných zpráv „Zobrazované zprávy“ 19 - 363 - DMC-TZ100/DMC-TZ101 375 - Vyhledávání ze seznamu nabídek „Seznam položek menu“ [Zázn. ]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 DMC-TZ80/DMC-TZ81/DMC-TZ82 Vyhledávání podle kapitoly „Otázky a odpovědi Odstraňování problémů“ 383 - Podrobnosti o používání tohoto návodu naleznete na další straně. Funkce Wi-Fi ® →301 2 DVQP1258 Jak používat tento návod Ikony režimu záznamu Režim záznamu: V režimech záznamu, které zobrazují ikony v černé barvě, lze vybírat a aktivovat označené menu a funkce. [. . . ] ••[ON]:  utomatickým nastavením jasu podle počtu pořízených snímků kombinuje A několik snímků do jediného snímku. ••[OFF]:  ombinuje několik snímků do jediného snímku pouhým překrytím výsledků K expozice všech snímků, tak jak jsou. Kompenzaci expozice proveďte podle požadavků objektu. ■■Prolnutí snímků na snímku ve formátu RAW na kartě V kroku 2 odstavce „Provedení několikanásobné expozice pro jediný snímek“ (→223) nastavte položku [Překrytí] na [ON]. Po výběru položky [Start] se zobrazí snímky na kartě. Vyberte snímky ve formátu RAW a stiskem tlačítka [MENU/SET] pokračujte v záznamu. ••Funkci [Překrytí] lze provádět pouze u snímků ve formátu RAW zaznamenaných tímto fotoaparátem. ●●Snímky se neuloží do paměti, dokud nebude režim Multiexpozice ukončen. ●●Informace pro naposledy pořízený snímek budou použity jako údaje o záznamu snímků ●●V průběhu záznamu v režimu [Multiexpozice] nelze nastavit položky zobrazené na stránce s menu ●●Tato funkce není k dispozici v následujících případech: •• Při použití [Časosběrný snímek] •• Při použití [Fázová animace] šedou barvou. pořízených prostřednictvím funkce Multiexpozice. 224 DVQP1258 Funkce pro určité objekty a účely Zákaz zvukových signálů a blesku ve stejnou dobu [Tichý režim] Režim záznamu: Tento režim je vhodný pro fotografování v tichém prostředí nebo na veřejných místech, nebo pokud fotografujete takový objekt, jakým je například dítě nebo zvíře. 1 Nastavte položky menu → [Vlastní] → [Tichý režim] Nastavení: [ON] / [OFF] ••V tomto režimu budou zvukové signály ztlumeny, blesk bude nastaven na [   ] (Nucený blesk vypnut) a AF přisvětlení se vypne. U následujících funkcí je použito fixní nastavení: –– [Typ závěrky]: [ESHTR] –– Blesk: [   ] (Nuceně vypnutý blesk) –– [AF přisvětlení]: [OFF] –– [Hlas. pípnutí]: [   ] (VYPNUTO) –– [Hlas. závěrky]: [   ] (VYPNUTO) ●●I když bude tento režim nastaven na [ON], následující indikátory se rozsvítí nebo budou blikat. •• Indikátor samospouště •• Indikátor Wi-Fi připojení ●●Zvuky doprovázející ovládání fotoaparátu (např. ●●Pokud fotografujete pohybující se objekt pomocí elektronické závěrky, objekt na snímku může být v některých případech zešikmený. ●●Pokud pořídíte snímek s elektronickou závěrkou při zářivkovém nebo LED osvětlení, mohou se na něm vyskytnout vodorovné pruhy. Pokud použijete nižší rychlost závěrky, vodorovné pruhy mohou být potlačeny. (→102) 225 DVQP1258 Funkce pro určité objekty a účely Fotografování s funkcí Rozeznávání tváře [Rozezn. tváří] Režim záznamu: Funkce Rozeznávání tváře rozpozná tvář podobnou zaregistrované tváři a pro tvář s vyšší prioritou automaticky upraví ostření a expozici. Fotoaparát automaticky rozezná osobu, na kterou chcete zaostřit, a i když stojí v pozadí nebo na kraji skupinového snímku, zaznamená její tvář zřetelně. 1 Nastavte položky menu → [Zázn. ] → [Rozezn. tváří] Nastavení: [ON] / [OFF] / [MEMORY] Výchozí nastavení [Rozezn. Pokud jsou zaregistrovány snímky tváří, automaticky se použije nastavení [ON]. ■■Jak pracuje funkce Rozeznávání tváře Během záznamu ••Fotoaparát rozezná zaregistrovanou tvář a nastaví ostření a expozici. ••Pokud jsou rozeznány zaregistrované tváře, k nimž byla zadána jména, jejich jména se zobrazí (max. Během přehrávání ••Zobrazí se jméno a věk (pokud je informace zaregistrována). ••Zobrazí se jména, která byla zadána pro rozeznané tváře (max. ••Přehrají se pouze snímky vybraných zaregistrovaných osob ([Přehr. [. . . ] ●●iPad, iPhone, iPod a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech amerických a dalších zemích. ●●Android a Google Play jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Google Inc. ●●Logo Wi-Fi CERTIFIED™ je certifikační známka sdružení Wi-Fi Alliance®. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC DMC-TZ82EP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC DMC-TZ82EP bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag