Návod k použití PANASONIC DC-GX800K

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC DC-GX800K. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC DC-GX800K bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC DC-GX800K.


PANASONIC DC-GX800K : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5452 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC DC-GX800K

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Sada digitálního fotoaparátu/ objektivu Model č. Stručný návod k obsluze DC-GX800K Tento návod si před používáním výrobku pečlivě přečtěte a uschovejte si jej pro budoucí potřebu. Podrobnější návod k obsluze naleznete v dokumentu „Návod k obsluze funkcí pro pokročilé uživatele (ve formátu PDF)“. Abyste si ho přečetli, můžete ho stáhnout z internetových stránek. 82) Internetové stránky: http://www. panasonic. com Přípona „EB“ u čísla modelu označuje model pro Velkou Británii. EB DVQX1123 (CZ) DVQX1123ZA F1216HA0 1 Vážený zákazníku, rádi bychom využili této příležitosti a poděkovali vám za nákup digitálního fotoaparátu Panasonic. Přečtěte si prosím pečlivě tento návod a mějte jej po ruce pro případné použití v budoucnu. [. . . ] • Zaostřené oblasti mezi těmito oblastmi budou také zvoleny; bude vyznačena kombinovaná zaostřená oblast. • Šedé oblasti znázorňují oblasti, které by v případě vybrání mohly způsobit, že bude sloučený snímek vypadat nepřirozeně, a oblasti, které není možné zvolit. • Výběr zrušíte tak, že na oblast zaostření klepnete znovu. Fn3 DVQX1123 (CZ) 41 Nahrávání Ovládání tlačítky /// [Fn5] Ovládání dotykem Dotyk [Set/Cancel] (Nastavit/ Zrušit) [All] (Vše) [DISP. ] [MENU/SET] [Reset] (Resetovat) Vyberete oblast. (Před výběrem oblastí) Zruší všechny výběry. (Po výběru oblastí) Sloučí snímky a uloží výsledný snímek. Popis ovládání 4 Klepnutím na možnost [ • Snímek se uloží ve formátu JPEG. Informace o záznamu (informace Exif ) původního snímku s nejbližší vzdáleností ostření včetně času závěrky, clony a citlivosti ISO budou také do nového snímku zaznamenány. • Fotoaparát může automaticky opravit nesprávné zarovnání snímků způsobené otřesy fotoaparátu. Pokud dojde k takové opravě, zorný úhel se při slučování snímku mírně zúží. • Pokud se během záznamu objekt pohybuje nebo pokud je vzdálenost mezi objekty příliš velká, může být výsledkem nepřirozeně vypadající snímek. ] sloučíte snímky a uložíte výsledný snímek. 42 DVQX1123 (CZ) Nahrávání Používání sériového snímání/samospouště (Režim závěrky) Použitelné režimy: Můžete změnit, jak se fotoaparát zachová, když stisknete tlačítko spouště. 1 2 Stiskněte tlačítko  [ ]. Tlačítky / vyberte režim závěrky, potom stiskněte tlačítko [MENU/SET]. A Režim závěrky H       1 2 3 4 5 [Single] (Jeden snímek) [Burst] (Série) [4K PHOTO] (Fotografie 4K) (str. 39) [Self Timer] (Samospoušť) Po stisknutí tlačítka spouště se zaznamená pouze jeden snímek. Zaznamenává se jeden snímek po druhém po dobu stisknutého tlačítka spouště. Po stisknutí tlačítka spouště se zaznamená fotografie 4K. Po stisknutí tlačítka spouště se provede záznam pro následné ostření. Po stisknutí tlačítka spouště se pořídí snímek po uplynutí nastaveného času. 3 Zaostřete na objekt a pořiďte snímek. ] ([Single] (Jeden snímek) nebo [ ]  Zrušení režimu závěrky Vyberte v kroku 2 možnost [ DVQX1123 (CZ) 43 Nahrávání Pořizování snímků při automatické úpravě nastavení (pořízení řady snímků) Použitelné režimy: Stisknutím tlačítka spouště můžete pořídit několik snímků, u kterých se bude automaticky měnit nastavení. 1 Vyvolejte menu. 25) MENU → (Typ řady) [Rec] (Záznam) → [Bracket] (Expoziční řada) → [Bracket Type] Stisknutím tlačítka spouště pořídíte snímky s různou expozicí. Jedním stisknutím tlačítka spouště automaticky pořídíte tři snímky s různým nastavením vyvážení bílé. (Expoziční řada) (Řada vyvážení bílé) 2 Tlačítky / vyberte možnost [More settings] (Další nastavení) a stiskněte tlačítko [MENU/SET]. • Informace o volbě [More settings] (Další nastavení) naleznete na stránkách popisujících jednotlivé funkce. • Pro ukončení menu namáčkněte tlačítko spouště. 3 Zaostřete na objekt a pořiďte snímek.  Deaktivace fotografování řady V kroku 1 vyberte možnost [OFF] (Vypnuto). Expoziční řada  Možnost [More settings] (Další nastavení) (krok 2 na str. 44) [Step] (Krok) [Sequence] (Pořadí) [Single Shot Setting] (Nastavení jediného snímku)* Nastavte počet snímků, které chcete pořídit, a rozsah kompenzace expozice. Od [3•1/3] (Pořídí tři snímky v intervalu po 1/3 EV) až po [7•1] (Pořídí sedm snímků v intervalu po 1 EV) Nastaví pořadí, ke kterém se budou snímky pořizovat. [ ]: Při každém stisknutí tlačítka spouště pořídí jeden snímek. [ ]: Po stisknutí tlačítka spouště pořídí všechny snímky, které jste nastavili. * Není k dispozici pro sériové snímání. [. . . ] • Značka Micro Four Thirds™ a logo Micro Four Thirds jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Olympus Imaging Corporation v Japonsku, USA, Evropské unii a dalších zemích. • Značka Four Thirds™ a logo Four Thirds jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Olympus Imaging Corporation v Japonsku, USA, Evropské unii a dalších zemích. • Logo microSDXC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC. • „AVCHD“, „AVCHD Progressive“ a logo „AVCHD Progressive“ jsou ochranné známky společností Panasonic Corporation a Sony Corporation. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC DC-GX800K

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC DC-GX800K bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag