Návod k použití OLYMPUS PT-EP10

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce OLYMPUS PT-EP10. Doufáme, že uživatelská příručka pro OLYMPUS PT-EP10 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku OLYMPUS PT-EP10.


Mode d'emploi OLYMPUS PT-EP10
Download

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   OLYMPUS PT-EP10 (1991 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze OLYMPUS PT-EP10

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] VM8065TA-01-01-PT-EP10-inst-CS. book Page 1 Tuesday, October 30, 2012 5:01 PM PT-EP10 Návod na obsluhu CS VM8065TA-01-01-PT-EP10-inst-CS. book Page 1 Tuesday, October 30, 2012 5:01 PM Děkujeme vám za zakoupení vodotěsného pouzdra PT-EP10 (dále uváděno jako Pouzdro). Přečtěte si tento návod pro obsluhu pečlivě a používejte výrobek bezpečně a správně. Po přečtení tohoto návodu k obsluze je uchovejte pro případné budoucí odkazy. Špatné používání může způsobit poškození kamery uvnitř Pouzdra kvůli prosakování vody a oprava nemusí být možná. [. . . ] • Poškození drážky těsnicího kroužku nebo kontaktní plochy těsnícího kroužku. • Při zavírání Pouzdra došlo k zachycení připojeného řemínku nebo silikonového gelu. Po vyloučení výše uvedených příčin proveďte test. VAROVÁNÍ: Pokud předběžný test ukáže prosakování vody při běžné manipulaci, ukončete používání Pouzdra a spojte se s vaším prodejcem nebo servisním střediskem společnosti Olympus. CS 10 VM8065TA-01-01-PT-EP10-inst-CS. book Page 11 Tuesday, October 30, 2012 5:01 PM 3. Vložení digitálního fotoaparátu Zkontrolujte digitální fotoaparát Před vložením digitálního fotoaparátu do pouzdra jej zkontrolujte. 1. Kontrola stavu baterie Během používání Pouzdra není možná výměna baterii. Před použitím se ujistěte, že máte dostatečnou zbývající kapacitu baterii. 2. Zkontrolujte zbývající počet snímků. Zkontrolujte, jestli má ukládací médium dostatek místa pro počet obrázků, které chcete snímat. 3. Odstraňte z fotoaparátu řemínek, krytku objektivu a filtr. Pokud se digitální fotoaparát vloží bez odstranění řemínku, krytka objektivu a Pouzdro nemusí správně těsnit a může dojít k průniku vodu. 4. Sejměte úchop z fotoaparátu. Připevněte pohon zoomu (volitelný) a antireflexní kroužek (volitelný). Antireflexní kroužek Podrobnosti viz návod na obsluhu pohonu zoomu a antireflexního kroužku. Pohon zoomu M. ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm M. ZUIKO DIGITAL 14-42mm II/IIR M. ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm M. ZUIKO DIGITAL ED 60mm Macro PPZR-EP01 PPZR-EP02 PPZR-EP02 PPZR-EP03 Antireflexní kroužek POSR-EP01 POSR-EP03/05 POSR-EP02 – * M. ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm lze použít bez pohonu zoomu a antireflexního kroužku. Při používání tohoto objektivu nastavte polohu kroužku zoomu na “E-ZOOM”. Podrobnosti viz návod k obsluze digitálního fotoaparátu. CS 11 VM8065TA-01-01-PT-EP10-inst-CS. book Page 12 Tuesday, October 30, 2012 5:01 PM Otevřete Pouzdro 1 Posuňte a podržte posuvný zámek směrem ke směru šipek (1) a otočte kotouč otevření/zavření směrem doleva (2). 2 Otevřete jemně zadní víko Pouzdra. 1 Posuvný zámek 2 VAROVÁNÍ: Při otáčení ovládacího knoflíku otevření/zavření nevyvíjejte nadměrnou sílu. V opačném případě může dojít k poškození. Připevnění blesku k fotoaparátu a zvednutí části vyzařující světlo Připevněte blesk dodaný s fotoaparátem. Nezapomeňte zvednou část vyzařující světlo. CS 12 VM8065TA-01-01-PT-EP10-inst-CS. book Page 13 Tuesday, October 30, 2012 5:01 PM Vložte digitální fotoaparát 1 Ujistěte se, zda je digitální fotoaparát vypnutý. 2 Opatrně vložte digitální fotoaparát do Pouzdra. 3 Mezi dno digitálního fotoaparátu a Pouzdro vložte sáček se silikonovým gelem (1g). Dodávaný sáček se silikonovým gelem slouží k zamezení zamlžení. 2 3 VAROVÁNÍ: • Dojde-li k zachycení sáčku se silikonovým gelem při utěsnění Pouzdra, může dojít k vniknutí vody. • Použitý silikonový gel má zhoršenou výkonnost pohlcování vlhkosti. [. . . ] Také odstraňte veškerý písek nebo nečistoty nanesené na libovolnou část Pouzdra, která dostane se do kontaktu s těsnicím kroužkem. VAROVÁNÍ: • Pokud se k odstranění těsnícího kroužku nebo čištění vnitřku drážky těsnicího kroužku použije ostrý předmět, může dojít k poškození Pouzdra a těsnícího kroužku a prosakování vody. • Když kontrolujete těsnicí kroužek špičkami prstů, dbejte na to, abyste těsnící kroužek neroztáhli. • K čištění těsnícího kroužku nikdy nepoužívejte alkohol, ředidlo, benzín nebo podobná rozpouštědla nebo chemikálie. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky OLYMPUS PT-EP10

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu OLYMPUS PT-EP10 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag