Návod k použití KENWOOD KVT-729DVD

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce KENWOOD KVT-729DVD. Doufáme, že uživatelská příručka pro KENWOOD KVT-729DVD bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku KENWOOD KVT-729DVD.


Mode d'emploi KENWOOD KVT-729DVD
Download

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   KENWOOD KVT-729DVD (7883 ko)
   KENWOOD KVT-729DVD INSTALLATION MANUAL (536 ko)
   KENWOOD KVT-729DVD MANUAL D INSTALLATION (7883 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze KENWOOD KVT-729DVD

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] MONITOR S DVD PŘEHRÁVAČEM A ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM KVT-729DVD NÁVOD K POUŽITÍ Czech/00 (KEE) 01_B64_Czech. indd 1 07. 4. 17 3:01:37 PM Obsah Jak číst tuto příručku Bezpečnostní pokyny Poznámky 4 6 7 Základní funkce 12 Sledování DVD/VCD Funkce dostupné na obrazovce přehrávání Funkce dostupné při zobrazení panelu snadného ovládání Funkce dostupné při zobrazení obrazovky Ovládání Nabídka disku DVD Ovládání zoomu VCD Přímé vyhledávání 18 18 19 19 20 22 22 Ovládání zařízení iPod Připojení zařízení iPod Funkce dostupné při zobrazení panelu snadného ovládání Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání Seznam zařízení iPod 38 38 38 39 40 Ovládání USB zařízení Poslouchání hudebního disku & audio souboru 23 Funkce dostupné při zobrazení panelu snadného ovládání Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání Nastavit název disku Výběr složky (funkce audio souborů) Výběr disku (funkce měniče disků) Přímé vyhledávání 23 24 27 27 28 28 Funkce dostupné při zobrazení panelu snadného ovládání Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání Seznam USB Výběr složky 41 41 41 42 43 Sledování TV Funkce dostupné na obrazovce TV Funkce dostupné při zobrazení panelu snadného ovládání Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání Režim hledání Automatická paměť Manuální paměť Výběr předvoleb Nastavit název stanice 44 44 44 45 45 46 46 47 47 Sledování video souboru/obrazového souboru 29 Funkce dostupné na obrazovce Přehrávání Funkce dostupné při zobrazení panelu snadného ovládání Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání Ovládání obrázku Výběr složky 29 29 30 31 31 Sledování videa Funkce dostupné při zobrazení panelu snadného ovládání 48 48 Poslouchání rádia Funkce dostupné při zobrazení panelu snadného ovládání Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání Režim hledání Automatická paměť Manuální paměť Výběr předvoleb Text rádia Přímé vyhledávání Dopravní informace Hledejte typ programu 32 32 32 33 34 34 35 35 36 36 37 Ovládání přijímače DAB Funkce dostupné při zobrazení panelu snadného ovládání Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání Režim hledání Paměť automatického souboru Paměť předvolené služby Výběr služby Nastavení jazykového filtru Hledejte typ programu Prohlášení DAB 49 49 49 50 51 51 52 52 53 53 2 KVT-729DVD 01_B64_Czech. indd 2 07. 4. 17 3:01:37 PM Výběr zdroje Zobrazení obrazovky Ovládání 54 54 Ovládání obrazovky Ovládání obrazovky 57 57 Ztlumení hlasitosti zvuku při příjmu telefonního hovoru 55 Ztlumení hlasitosti zvuku při příjmu telefonního hovoru 55 Ovládání zařízení Hands Free Funkce obrazovky Ovládání Při příchozím hovoru Během vytáčení Rychlé vytáčení Volání z telefonního seznamu Opakované volání Nastavení telefonu s Hands-Free Výběr telefonu s Hands-Free Odstranění telefonu s Hands-Free 58 58 59 59 60 60 62 63 63 64 Zadávání znaků Jak používat obrazovku Zadávání znaků 56 56 Nabídka Nastavení Nabídka Nastavení Nastavení zvuku Nastavení přechodné sítě Nastavení DVD Nastavení jazyku Nastavení rodičovské kontroly Nastavení DivX Informace o softwaru Nastavení zařízení iPod Nastavení systému Nastavení rozhraní AV Uživatelské rozhraní Vkládání pozadí Odstranění pozadí Výběr pozadí Nastavení dotykového panelu Nastavení hodin Nastavení monitoru Nastavení bezpečnostního kódu Nastavení TV Nastavení RDS Nastavení DAB Výběr prohlášení Ovládání AMP Nastavení paměti 66 66 66 67 67 68 69 70 70 70 71 72 73 75 75 76 76 77 78 80 81 82 82 83 83 84 Ovládání zvuku Nabídka Ovládání zvuku Ovládání zvuku Ovládání ekvalizéru Nastavení tónů Ovládání zóny 86 86 86 87 88 88 Dálkové ovládání Vkládání baterie Přepínač režimu dálkového ovládání Běžné funkce (režim AUD) DVD/VCD/CD/audio soubory (režim DVD) TV (režim TV) Rádio (režim AUD) 90 90 90 91 92 93 94 Nápověda Řešení potíží Nápověda Chyba 95 96 Kódy jazyků DVD Specifikace 97 98 Česky 3 01_B64_Czech. indd 3 07. 4. 17 3:01:38 PM Jak číst tuto příručku Tato příručka používá pro vysvětlení funkcí ilustrace. Režim hledání Displeje a panely zobrazené v této příručce jsou pouze příklady použité pro jasné vysvětlení funkce. Z tohoto důvodu se mohou lišit od skutečných displejů nebo panelů na vašem zařízení, popř. se mohou lišit některé vzory. Nastavuje výběr stanice. Režim se s každým dotykem tlačítka změní v následujícím pořadí. Zobrazení "AUTO1" "AUTO2" "MANU" Nastavení Automaticky naladí stanici s kvalitním příjmem. [. . . ] (strana 50, <Režim hledání>) 9 Přepíná počet řádků zobrazeních na informační obrazovce. p Zobrazuje aktuální Režim hledání. Režim hledání Nastavuje režim výběru stanice. 11 Režim se s každým dotykem tlačítka změní v následujícím pořadí. , Zobrazení "AUTO1" "AUTO2" "MANU" Nastavení Automaticky naladí soubor s kvalitním příjmem. Postupně uloží do paměti jednotlivé soubory. Manuálně přepíná na následující kanál. q Když se objeví tlačítka P1 až můžete z paměti vyvolat službu. P6 12 13 14 15 w Můžete nastavit jazyk nabídky. Viz <Nastavení jazykového filtru> (strana 52) e Hledá stanice podle zvoleného typu programu. Viz <Hledat typ programu> (strana 53). Viz <Výběr služby> (strana 52). t Zobrazuje informace o DAB. 50 KVT-729DVD 01_B64_Czech. indd 50 07. 4. 17 3:02:56 PM # : Stiskněte na # sekund(y). Paměť automatického souboru Do paměti se automaticky uloží soubor s kvalitním příjmem. 1 Vyberte pásmo, které chcete v paměti uložit Paměť předvolené služby Uloží aktuálně přijímanou službu do paměti. 1 Vyberte službu, kterou chcete v paměti uložit 2 Uložit v paměti 2 Vyberte režim Automatická paměť 3 Spusťte Automatickou paměť Dotýkejte se tlačítka dokud se neobjeví číslo paměti. Dotkněte se nebo . Automatická paměť je ukončena po uložení 6 stanic nebo po naladění všech stanic. Česky 51 01_B64_Czech. indd 51 07. 4. 17 3:02:58 PM Ovládání přijímače DAB Výběr služby Zobrazení a výběr služby v aktuálním souboru. 1 Spusťte Výběr služby Nastavení jazykového filtru Nastavení jazyku nabídky. 1 Spusťte Nastavení jazykového filtru 2 Vyberte službu 2 Vyberte jazyk 2 1 2 1 2 2 3 3 1 Vybírá službu. Naladí službu, kterou jste dotykem zvolili. 3 Vrátí se na původní obrazovku. 3 Vyhledejte službu 1 Zobrazení jazyku 2 Posune seznam jazyků. 3 Vrátí se na původní obrazovku. 3 Vyhledejte jazyk 52 KVT-729DVD 01_B64_Czech. indd 52 07. 4. 17 3:02:59 PM Hledejte typ programu Zvolení typu programu a hledání služby. 1 Spusťte režim Typ programu Prohlášení DAB Když se objeví prohlášení, které jste aktivovali, kterýkoliv aktivní zdroj je automaticky přepnut na Prohlášení. Když se objeví prohlášení. . . Automaticky se objeví obrazovka Prohlášení. [. . . ] Odpojte zařízení USB. Authorization Error: Připojení k zařízení iPod selhalo. Byl vložen disk, který nelze přehrát. Read Error : • Disk je znečištěný. ➡ Odpojte zařízení iPod a poté jej znovu připojte. Toto zařízení nepodporuje zařízení iPod. ➡ Viz <O zařízeních iPod, která lze k tomuto zařízení připojit> (strana 7). Update your iPod: Software zařízení iPod je starší, než jaký podporuje toto zařízení. ➡ Disk očistěte dle pokynů v části <Manipulace s CD disky> (strana 8). • Disk je vložen obráceně. ➡ Vložte disk tak, aby byla etiketa nahoře. Region code Error : Disk, který jste chtěli přehrát, má kód regionu, který nelze na tomto zařízení přehrát. Parental level Error: Disk, který jste chtěli přehrát, má vyšší úroveň rodičovské kontroly než je vámi nastavená úroveň. ➡ Ověřte si, zda-li vaše zařízení iPod používá nejnovější verzi softwaru. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky KENWOOD KVT-729DVD

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu KENWOOD KVT-729DVD bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag