Návod k použití HP PHOTO CREATIONS

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP PHOTO CREATIONS. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP PHOTO CREATIONS bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP PHOTO CREATIONS.


Mode d'emploi HP PHOTO CREATIONS
Download

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP PHOTO CREATIONS (124 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP PHOTO CREATIONS

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Vítejte! HP Photo Creations spolecnosti RocketLife pinásí rychlý a snadný zpsob, jak vytváet profesionáln vyhlízející dárky z vasich fotografií. Bhem nkolika vtein vytvoíte elegantní fotoalba, pohlednice, kalendáe, hrnky a adu dalsích pedmt. Exkluzivní technologie Smart Arrangement umozuje vytváet dárkové pedmty v kvalit odpovídající zkusenému návrhái. Tento program není typickým , , prvodcem". [. . . ] Vyberte produkt z katalogu produkt a kliknte na tlacítko Pouzít návrh. Tip: Nákup mzete kdykoliv dokoncit kliknutím na tlacítko Zobrazit kosík v pravém horním rohu. Pírucka k programu HP Photo Creations, verze v1. 3 | Copyright 2004­2010 Visan/RocketLife Strana 4 z 18 Karta Náhled Kliknutím na tuto kartu zobrazíte projekt v rezimu prostorového nebo celoobrazovkového zobrazení. Kliknutím na tlacítka rezimu zobrazení Malá, Velká nebo Plná pod náhledem rozlození zobrazíte projekt v rzných velikostech. U vícestránkových projekt, jako jsou fotoalba, mzete v rezimu malého zobrazení petáhnout miniaturní obrázky pod náhledem rozlození doleva nebo doprava, a zmnit tak poadí stran. Pírucka k programu HP Photo Creations, verze v1. 3 | Copyright 2004­2010 Visan/RocketLife Strana 5 z 18 Karta Fotografie Tato karta umozuje rychlý pístup k nahraným fotografiím a nabízí jedinecnou grafiku pro kazdý motiv. Tip: Fotografii také mzete nahradit jinou fotografií. Vyberte fotografii tím, ze na ni kliknete, a potom petáhnte ovládací prvek Kolecko výbru fotografie v levém dolním rohu fotografie. Karta Pouzité fotografie Tato oblast zobrazuje fotografie, které jsou v projektu pouzité. Kliknutím pidáte fotografii na aktuální stranu. Karta Nepouzité fotografie Tato oblast zobrazuje nahrané fotografie, které momentáln nepouzíváte. Kliknutím pidáte fotografii na aktuální stranu. Karta Grafické prvky Tato oblast zobrazuje grafiku ke vlození, coz lze pirovnat k nálepkám, které mzete pouzít k ozdobení strany. Kliknutím pidáte grafiku na aktuální stranu. Pírucka k programu HP Photo Creations, verze v1. 3 | Copyright 2004­2010 Visan/RocketLife Strana 6 z 18 Karta Motivy Tato karta umozuje rychlý pístup ke stovkám grafických motiv programu HP Photo Creations. Pouzití motiv Na levé stran obrazovky vyberte kategorii (napíklad Prázdniny) a kliknutím na jedno z tlacítek Pouzít motiv umístných vpravo motiv pouzijte. Motivy lze pouzít u jediné strany, u rozlozené strany (dvou sousedních stran) nebo u celého projektu, a to kliknutím na tlacítka pod náhledem rozlození. Tip: Kazdá kategorie motiv obsahuje adu variant a grafik. Mzete je vyzkouset kliknutím na kartu Návrh. Motivy online a offline Kvli mensí velikosti programu a snadnjsím aktualizacím je mnoho grafických prvk motivu ulozeno online. Kliknutím na tlacítko Zpístupnit motiv offline v levém dolním rohu obrazovky ulozíte kopii dat motivu do svého pocítace pro situace, kdy nebudete pipojeni k internetu. Pírucka k programu HP Photo Creations, verze v1. 3 | Copyright 2004­2010 Visan/RocketLife Strana 7 z 18 Karta Text Tato karta nabízí nástroje, které umozují do fotografií a rozlození pidat nadpisy, popisky i vtsí bloky textu. (Poznámka: Na stranu lze pidat az osm objekt. ) Pidání textu Nadpisy Chcete-li pidat název strany, kliknte na tlacítko Pidat novou titulní stranu a napiste text do pole pro zápis textu pod náhledem rozlození. Textová pole Chcete-li na stranu pidat textové pole, kliknte na tlacítko Pidat nové textové pole a napiste text do pole pro zápis textu. Popisky Chcete-li do fotografie pidat popisek, kliknutím vyberte pozadovanou fotografii a potom zadejte text do pole pro zápis textu. Velikost a zarovnání textu Velikost Chcete-li zmnit velikost textu, kliknte na tlacítka Vtsí text nebo Mensí text v levém horním rohu pole pro zápis textu. Tip: Velikost textu v textových polích a nadpisech lze rovnz zmnit posunutím tlacítka Zmnit velikost v pravém dolním rohu objektu. Zarovnání Chcete-li zmnit svislé nebo vodorovné zarovnání vybraného textu (v rámci ohranicení), kliknte na píslusná tlacítka nalevo od pole pro zápis textu. Blok textu posunete na stran tím, ze na nj kliknete a petáhnete jej na pozadované místo. Umlecké fonty HP Photo Creations nabízí 32 speciálních typ písma pod názvem Umlecké fonty. Chcete-li zmnit písmo vybraného bloku textu na Umlecký font, kliknte na kategorii Umlecký font na panelu kategorií na levé stran stránky a ze seznamu vyberte pozadované písmo. Systémové fonty Chcete-li zmnit písmo vybraného bloku textu na jeden z font ve svém pocítaci, kliknte na kategorii Systémový font na panelu kategorií na levé stran stránky a ze seznamu vyberte pozadované písmo. Pírucka k programu HP Photo Creations, verze v1. 3 | Copyright 2004­2010 Visan/RocketLife Strana 8 z 18 Barva textu Chcete-li zmnit barvu vybraného bloku textu, kliknte na kategorii Barva textu na panelu kategorií na levé stran stránky a ze seznamu vyberte barvu. Prhlednost pozadí lze zmnit kliknutím na tlacítka Více neprhledná a Více prhledná napravo od pole pro zápis textu. Pozadí textu Chcete-li u vybraných polí textu pouzít barevné pozadí, kliknte na kategorii Pozadí textu na panelu kategorií na levé stran stránky a ze seznamu vyberte barvu. Prhlednost pozadí lze zmnit kliknutím na tlacítka Více neprhledná a Více prhledná napravo od pole pro zápis textu. Pírucka k programu HP Photo Creations, verze v1. 3 | Copyright 2004­2010 Visan/RocketLife Strana 9 z 18 Karta Retus Tato karta nabízí adu nástroj na vylepsení a výzdobu fotografií. Pomocí nástroj, jako je základní vycistní nebo tvoivé efekty, dodáte projektm osobitý ráz. Tip: Dalsí nástroje na úpravu fotografií naleznete v cásti Pímá úprava fotografií. Kategorie Retus Oíznout Tento nástroj umozuje upravit okraje obrázku. Vyberte fotografii nebo grafiku, kliknte na kategorii Retus a potom kliknte na tlacítko Oíznout. [. . . ] Chcete-li pesunout stranu nebo rozlozenou stranu knihy dopedu ci dozadu, vyberte rozlozenou stranu a petáhnte ji doleva nebo doprava na pozadované místo. Tip: Pomocí tlacítka Odemknout umístného uprosted kazdé rozlozené strany získáte pístup k jednotlivým stranám. Pírucka k programu HP Photo Creations, verze v1. 3 | Copyright 2004­2010 Visan/RocketLife Strana 15 z 18 Ulození a otevení Ulození Projekt ulozíte kliknutím na tlacítko Ulozit v levém horním rohu obrazovky. Doporucujeme ukládat práci casto. Chcete-li ulozit jinou verzi projektu, zadejte pi ukládání nový název. Tip: Soubor projektu mze obsahovat nkolik polozek. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP PHOTO CREATIONS

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP PHOTO CREATIONS bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag