Návod k použití ELECTROLUX EGT6242NVK

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ELECTROLUX EGT6242NVK. Doufáme, že uživatelská příručka pro ELECTROLUX EGT6242NVK bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ELECTROLUX EGT6242NVK.


ELECTROLUX EGT6242NVK : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4254 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ELECTROLUX EGT6242NVK

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] – Nepokládejte na zařízení předměty naplněné tekutinami, jako je např. – Používejte pouze doporučené příslušenství. • Aby nedošlo ke zranění, musí být zařízení bezpečně připevněno ke stěně v souladu s návodem k instalaci. VAROVÁNÍ Výrobek • Neumísťujte na zařízení zdroje otevřeného ohně, například svíčky. • Zařízení může být rušeno rádiovými signály vysílanými mobilními telefony během jejich používání. [. . . ] Dříve připojené zařízení se automaticky odpojí. • Po navázání spojení se přehrávání může automaticky spustit v závislosti na typu používaného zařízení. • Připojení jedním dotykem nemusí správně fungovat v závislosti na typu používaného zařízení. 20 RQT0A97 Používání této sestavy Příprava • Zapněte aktivní subwoofer. • Zapněte TV a/nebo připojené zařízení.  Úprava hlasitosti tohoto systému Stiskněte [+ VOL -]. • Rozsah hlasitosti: 0 až 100  Ztlumení zvuku Stiskněte [MUTE]. • Při ztlumení se na displeji zobrazí „MUTE“. • Pokud chcete zrušit ztlumení, znovu stiskněte tlačítko nebo upravte hlasitost. • Ztlumení se zruší po vypnutí hlavního zařízení. INPUT SETUP SOUND  OK  Pokud tato soustava nefunguje tak, jak jste očekávali, nebo je zvuk nezvyklý, vrácení nastavení na tovární nastavení může tento problém vyřešit. ( 26) • Pokud z reproduktorů TV vychází zvuk, snižte hlasitost TV na minimum. Stiskem [] zapněte hlavní zařízení. Zvolte zdroj. Stiskněte Pro výběr Vstup se mění v následujícím pořadí každým stisknutím [INPUT]. „TV” „BD/DVD” „BLUETOOTH” [INPUT] [ ] „BLUETOOTH” • Toto dálkové ovládání nemůže být použito k ovládání úkonů připojených zařízení.  Výběr „BD/DVD” Změňte vstup na TV na ten, ke kterému je toto zařízení připojeno, poté spusťte přehrávání na připojeném zařízení.  Výběr „BLUETOOTH” Spusťte přehrávání na Bluetooth® zařízení připojeném k tomuto zařízení. RQT0A97 21 Odkaz Úkony Začínáme • Při přepínání zdroje na „BLUETOOTH“ a potom na „TV“ za sebou, po změně na „BLUETOOTH“ chvíli počkejte a stiskněte [INPUT]. Před použitím Bezpečnostní opatření 3D zvuk Tato soustava poskytuje pocit, že zvuk a obraz jsou jeden celek. • Změna aplikovaného efektu je popsána v „Menu zvuku“. obraz pole 3D zvuku Menu zvuku Opakovaným stiskem [SOUND] zvolte zvukový efekt. ON OFF Pokud se zvuk stane nepřirozeným, zvolte „OFF”. Před použitím Nastaví preferovaný režim audio kanálu, pokud jsou touto sestavou přijaty dva režimy audia. M1: Hlavní M2: Sekundární DUAL AUDIO M1 + M2: Hlavní + sekundární Tento efekt funguje, když je audio výstup TV nebo přehrávače nastavený na „Bitstream“ a „Dolby Dual Mono“ je dostupný v zdroji zvuku. Bezpečnostní opatření DTS® je audio zdroj. Menu nastavení Opakovaným stiskem [SETUP] zvolte položku nastavení. Opakovaným stiskem [, ] zvolte požadované nastavení a poté stiskněte [OK]. Ztlumí displej po 5 sekundách nečinnosti. ON OFF Hlavní zařízení se automaticky vypne, pokud není audio vstup a zařízení se nepoužívá přibližně 20 minut. ON OFF Nastaví limit hlasitosti na 50, když zapnete hlavní zařízení, i když je hlasitost nastavená na více než 50 před vypnutím. ON OFF Tato funkce Vám umožňuje připojit spárované Bluetooth® zařízení, když se hlavní zařízení nachází v pohotovostním režimu. ON OFF Hlavní zařízení se automaticky zapne, jakmile připojíte spárované Bluetooth® zařízení. • Při nastavení této funkce na „ON“ se spotřeba energie v pohotovostním režimu sníží. LINK MODE Mění link Bluetooth® připojení, aby vyhovoval typu připojení. Ujistěte se, že odpojíte aktuální připojené zařízení (na displeji se zobrazí „BLUETOOTH READY“). ON OFF Zvolte „OFF“, pokud Vaše HDAVI ovládací zařízení nefunguje správně s tímto systémem. [. . . ] • K čištění této soustavy nikdy nepoužívejte alkohol, ředidlo nebo benzín. • Před použitím chemicky ošetřené utěrky si pozorně přečtěte pokyny, které byly dodány spolu s látkou.  Použité frekvenční pásmo Tato soustava používá 2, 4 GHz frekvenční pásmo.  Certifikace tohoto zařízení • Tato soustava je v souladu s frekvenčním omezením a získala certifikát na základě frekvenčních zákonů. Proto bezdrátové povolení není nutné. • Níže uvedené skutky jsou postihnutelné podle zákona v některých zemích: – Rozebírání nebo modifikace zařízení. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ELECTROLUX EGT6242NVK

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ELECTROLUX EGT6242NVK bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag