Návod k použití WHIRLPOOL FROSTIG

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce WHIRLPOOL FROSTIG. Doufáme, že uživatelská příručka pro WHIRLPOOL FROSTIG bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku WHIRLPOOL FROSTIG.


WHIRLPOOL FROSTIG : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1664 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze WHIRLPOOL FROSTIG

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] · Odstrate obalový materiál (plastové sácky, polystyrén, apod. ) z dosahu dtí; mohl by pro n být nebezpecný. 6. Pipojení k elektrické síti · Pipojení k síti musí provést kvalifikovaný elektriká v souladu s pokyny výrobce a bznými platnými bezpecnostními pedpisy. · Technické údaje (naptí, výkon a pojistky) jsou uvedeny na typovém stítku umístném na zadní stran spotebice. · Pracka musí být pipojena pouze pomocí zásuvky se zemnící pípojkou podle platných pedpis. Výrobce odmítá veskerou odpovdnost za poskození zdraví osob nebo zvíat a skody na majetku, k nimz doslo v dsledku nedodrzení výse uvedených pokyn. [. . . ] Poznámky: Pípadné blavé zbytky prásku na tmavých tkaninách jsou zpsobeny nerozpustnými zmkcovacími písadami, které obsahují moderní bezfosfátové prací prostedky. Vsimnete-li si této závady, prádlo vytepejte nebo ho okartácujte, nebo pouzívejte tekuté prací prostedky. Prací prostedky a písady uchovávejte na suchém míst mimo dosah dtí. Pouzívejte pouze prací prostedky urcené do automatických pracek pro domácnosti. Pouzíváte-li prostedky na zmkcování vody, barviva nebo blidla, pesvdcte se, zda jsou vhodné do automatické pracky. Prostedky proti vodnímu kameni by mohly obsahovat slozky, které mohou poskodit cásti vasí pracky. Neperte v pracce prádlo, které bylo pedtím oseteno rozpoustdly nebo holavými tekutinami. Dávkování Dbejte pokyn na obalu pracího prostedku týkajících se: · míry a druhu znecistní; · mnozství prádla; - plná nápl: ite se pokyny výrobce; - polovicní nápl: 3/4 dávky pro plnou nápl; - minimální nápl (asi 1 kg): polovina dávky doporucené pro maximální nápl; · tvrdosti vody v míst vaseho bydlist (vyzádejte si informace u vodárenského podniku): u mkké vody je teba ve srovnání s tvrdou vodou mensí mnozství pracího prostedku. Poznámky: Pílis mnoho pracího prostedku mze vytvoit nadbytecné mnozství pny a tím snízit úcinnost praní. Zjistí-li pracka nadbytecné mnozství pny, mze zabránit odsteování. Dsledky nedostatecného mnozství pracího prostedku: prádlo je po vyprání zasedlé, na bubnu, hadicích a topném tlese jsou usazeniny. Pouzíváte-li koncentrované avivázní prostedky, nalijte do násypky vodu az ke znacce "MAX". Mzete také vyjmout a vycistit koncovky násosek a omýt je. Koncovky násosek vrat'te na místo (pokud jste je vyjmuli). Násypku vrat'te zpt tak, ze západky zasunete do otvor ve víku a budete jimi otácet, az ob horní západky zapadnou. Poznámka: zkontrolujte, zda jste násypku na prací prostedky správn umístili. CZ 9 Black process 45. 0° 100. 0 LPI IFU_Alpha_Sc1-mech_CZ. fm Page 10 Wednesday, March 30, 2005 6:47 PM Filtr pívodní hadice Filtr kontrolujte a vycistte nejmén dvakrát az tikrát rocn. Poznámka: u spotebic vybavených hadicí typu "A" se nesmí filtr namocit do vody. Nepouzívejte klest (nebezpecí rozdrcení pípojky). Otevete vodovodní kohoutek a zkontrolujte vodotsnost spojení. Pracku opt zapojte. A Jak vyjmout pedmt zapadlý mezi buben a nádrz Jestlize Vám njaký pedmt spadne mezi buben a nádrz, mzete ho lehce najít díky vyjímatelnému zebru bubnu: 1. S pouzitím sroubováku stisknte plastový konec a posunujte zebrem zleva doprava. Plastový výstupek je pitom nad otvorem na pravé stran bubnu. Opt zavete uzávry bubnu, otocte bubnem o pl otácky a zkontrolujte polohu zebra a vsechny upevovací body. [. . . ] Z drzáku hadice sejmte dv tsnní C a zasute je do otvor spotebice D. Poznámka: nezapomete vrátit na místo a utáhnout ctyi vnjsí srouby. A D B 1 1 1 2 C 4 D 4 CZ 14 Black process 45. 0° 100. 0 LPI IFU_Alpha_Sc1-mech_CZ. fm Page 15 Wednesday, March 30, 2005 6:47 PM Seite nozicky Pracku instalujte na rovném povrchu v blízkosti elektrické, vodovodní a odpadní pípojky. Je-li podlaha nerovná, seite vyrovnávací nozicky tak, aby pracka stála rovn (nedávejte pod nozicky kousky deva. Uvolnte pojistnou matici pomocí pilozeného klíce. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky WHIRLPOOL FROSTIG

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu WHIRLPOOL FROSTIG bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag