Návod k použití WHIRLPOOL AWT 2256

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce WHIRLPOOL AWT 2256. Doufáme, že uživatelská příručka pro WHIRLPOOL AWT 2256 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku WHIRLPOOL AWT 2256.


WHIRLPOOL AWT 2256 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (673 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   WHIRLPOOL AWT 2256 SUITE (105 ko)
   WHIRLPOOL AWT 2256 PROGRAM CHART (107 ko)
   WHIRLPOOL AWT 2256 INSTRUCTION FOR USE (611 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze WHIRLPOOL AWT 2256

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] OBSAH PED PRVNÍM POUZITÍM PRACKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VSEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNNÍ POPIS PRACKY PÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTEDKY A PÍSADY JAK CESTIT FILTR NA CIZÍ PEDMTY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU PÉCE A ÚDRZBA JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE PED PRVNÍM POUZITÍM PRACKY 1. Odstrate obal a zkontrolujte a. Ochranu spodku odstrate tak, ze spotebic nakloníte a otocíte na jednom zadním rohu. 6. Pipojení k elektrické síti · Pipojení k síti musí provést kvalifikovaný elektriká v souladu s pokyny výrobce a bznými platnými bezpecnostními pedpisy. · Technické údaje (naptí, výkon a pojistky) jsou uvedeny na typovém stítku umístném na zadní stran spotebice. · Spotebic mze být pipojen k síti výlucn zásuvkou s uzemnním podle platných pedpis. [. . . ] Poznámka: pouzívejte pouze speciální prací prostedky na vlnu. · barv; · teplot praní; · míe a druhu znecistní. Poznámky: Pípadné blavé zbytky prásku na tmavých tkaninách jsou zpsobeny nerozpustnými zmkcovacími písadami, které obsahují moderní bezfosfátové prací prostedky. Vsimnete-li si této závady, prádlo vytepejte nebo ho okartácujte, nebo pouzívejte tekuté prací prostedky. Prací prostedky a písady uchovávejte na suchém míst mimo dosah dtí. Pouzívejte pouze prací prostedky urcené do automatických pracek pro domácnosti. Pouzíváte-li prostedky na zmkcování vody, barviva nebo blidla, pesvdcte se, zda jsou vhodné do automatické pracky. Prostedky proti vodnímu kameni by mohly obsahovat slozky, které mohou poskodit cásti vasí pracky. Neperte v pracce prádlo, které bylo pedtím oseteno rozpoustdly nebo holavými tekutinami. Dávkování Dbejte pokyn na obalu pracího prostedku týkajících se: · míry a druhu znecistní; · mnozství prádla; - plná nápl: ite se pokyny výrobce; - polovicní nápl: 3/4 dávky pro plnou nápl; - minimální nápl (asi 1 kg): polovina dávky doporucené pro maximální nápl; · tvrdosti vody v míst vaseho bydlist (vyzádejte si informace u vodárenského podniku): u mkké vody je teba ve srovnání s tvrdou vodou mensí mnozství pracího prostedku. Poznámky: Pílis mnoho pracího prostedku mze vytvoit nadbytecné mnozství pny a tím snízitúcinnost praní. Zjistí-li pracka, ze se tvoí pílis velké mnozství pny, mze se zablokovat odsteování. Dsledky nedostatecného mnozství pracího prostedku: prádlo je po vyprání zasedlé, na bubnu, hadicích a topném tlese jsou usazeniny. Pouzíváte-li koncentrované avivázní prostedky, nalijte do násypky vodu az ke znacce "MAX". Pouzíváte-li vysoce koncentrované práskové nebo tekuté prací prostedky, vlozte pímo do bubnu pilozený dávkovac s práskem ve tvaru koule nebo pytlícku. TABULKA TVRDOSTI VODY STUPE TVRDOSTI VODY 1 2 3 4 VLASTNOSTI NMECKÉ STUPN °dH 0-7 7-14 14-21 nad 21 FRANCOUZSKÉ STUPN °fH 0-12 12-25 25-37 nad 37 ANGLICKÉ STUPN °eH 0-9 9-17 17-26 nad 26 mkká stední tvrdá velmi tvrdá 22 Pidávání pracích prostedk a písad Násypka na prací prostedky má ti nebo ctyi komory podle modelu. Rozdlení pracích prostedk: · Prací prásek pro pedpírku a hlavní praní · Prací prásek pro hlavní praní bez pedpírky · Avivázní prostedky a skrob, pouze ke znacce "MAX". (pouze pro model se ctymi komorami) · Odstraovace skvrn · Prostedek ke zmkcování vody (pro vodu se stupnm tvrdosti 4) · Skrob (rozpustný ve vod) Dbejte na to, abyste komory plnili pouze ke znacce "MAX". Pro programy s pedpírkou nepouzívejte tekuté prací prostedky. U program bez pedpírky a teploty od studené do 40° C doporucujeme nalít tekuté prací prostedky do komory II na hlavní praní, aby se na prádle nevytvoily blavé skvrny. 23 JAK CESTIT FILTR NA CIZÍ PEDMTY Pracka je vybavena samocisticím cerpadlem. Filtr na cizí pedmty zachytí knoflíky, mince, zavírací spendlíky apod. , které zstaly v prádle. Pomalu otácejte filtrem na cizí pedmty smrem doleva, az se výstupek dostane do svislé polohy; filtr vsak jest nevytahujte. Pesvdcte se, ze obzné kolo cerpadla (v krytu za filtrem na cizí pedmty) není zablokované. Filtr zasute zpt a zasroubujte ho úpln smrem doprava az na doraz (az je výstupek vodorovn). [. . . ] Matici utáhnte proti smru hodinových rucicek. Zkontrolujte, zda se vsechny nozicky dotýkají podlahy a zda je spotebic dokonale vyrovnaný a stabilní (pouzijte vodováhu). Pracku je mozné instalovat do prostoru 40 cm sirokého a 63 cm hlubokého. Poznámka: jestlize pracku umístíte na silný koberec, seite nozicky tak, aby byl pod spotebicem dostatecný prostor k volnému proudní vzduchu. Pipojte pívodní vodovodní hadici. 1. Opatrn nasroubujte pívodní hadici na vodovodní kohoutek. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky WHIRLPOOL AWT 2256

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu WHIRLPOOL AWT 2256 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag