Návod k použití WHIRLPOOL AWG 650

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce WHIRLPOOL AWG 650. Doufáme, že uživatelská příručka pro WHIRLPOOL AWG 650 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku WHIRLPOOL AWG 650.


WHIRLPOOL AWG 650 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2704 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   WHIRLPOOL AWG 650 PRODUCT FICHE (53 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze WHIRLPOOL AWG 650

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Výrobce odmítá veskerou odpovdnost za poskození zdraví osob nebo zvíat a skody na majetku, k nimz doslo v dsledku nedodrzení výse uvedených pokyn. · Nepouzívejte prodluzovací kabely nebo sdruzené zásuvky. · Ped kazdou údrzbou odpojte pracku od pívodu elektrické energie. · Po instalaci musí být vzdy zajistn pístup k pipojení do sít pes zásuvku nebo k dvojpólovému vypínaci pívodu proudu. [. . . ] Vlozte prádlo do pracky, zavete uzávry bubnu a rozpustný skrob nalijte pímo na buben. Pak zavete víko, zvolte program "Máchání a odsteování" a pracku zapnte. Vkládání prádla 1. Otevete buben stlacením malého a nadzvednutím velkého uzávru. Prádlo vkládejte do bubnu po jednotlivých kusech a nestlacujte ho. Dodrzujte mnozství uvedená v tabulce program: Pílisné mnozství prádla má za následek spatné prací výsledky a zmackané prádlo. Zavete uzávry bubnu a zkontrolujte, zda jsou správn zajistné. 1 2 3 21 PRACÍ PROSTEDKY A PÍSADY Výbr vhodného pracího prostedku a písad Druh pracího prostedku závisí na: · druhu látky (bavlna, snadná péce/syntetické, jemné látky, vlna). Poznámka: pouzívejte pouze speciální prací prostedky na vlnu. · barv; · teplot praní; · míe a druhu znecistní. Poznámky: Pípadné blavé zbytky prásku na tmavých tkaninách jsou zpsobeny nerozpustnými zmkcovacími písadami, které obsahují moderní bezfosfátové prací prostedky. Vsimnete-li si této závady, prádlo vytepejte nebo ho okartácujte, nebo pouzívejte tekuté prací prostedky. Prací prostedky a písady uchovávejte na suchém míst mimo dosah dtí. 4. 24 JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU Kdy vypoustt zbylou vodu (problém s vypoustním)?· V pípad, ze je pracka umístna v místnosti, kde teplota klesá pod bod mrazu. V takovém pípad je teba vypoustt zbylou vodu po kazdém praní. Uzavete vodovodní kohoutek, pívodní hadici odpojte od spotebice a vodu vypust'te do nádoby. Otevete filtr na cizí tlesa, vypust'te vodu do malé mlké nádoby a filtr zavete. Uvolnte vypoustcí hadici a pak otevete upevovací svorku umístnou na zadní stran spotebice (viz sipku A). Vypoustcí hadici upevnte opt svorkou A a pipojte ji zpt k odpadu. Pipojte pívodní hadici a zástrcku zasute do zásuvky. Dlezité upozornní: · Po vypustní zbylé vody rukou nasroubujte pívodní hadici. Zkontrolujte vodotsnost pipojení pracky úplným otevením vodovodního kohoutku. A PÉCE A ÚDRZBA Násypka na prací prostedek 1. Proto doporucujeme penáset násypku ve svislé poloze. [. . . ] Z drzáku hadice sejmte dv tsnní C a zasute je do otvor spotebice D. Poznámka: nezapomete zasroubovat zpt a utáhnout ctyi vnjsí srouby B. A D B 1 1 1 2 C 4 D 4 29 Seite nozicky Pracku umístte na rovnou podlahu v blízkosti elektrické, vodovodní a odpadní pípojky. Jestlize je podlaha nerovná, seite nozicky (pod nozicky nedávejte kousky deva, lepenky apod. ): 1. Uvolnte pojistnou matici pomocí pilozeného klíce. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky WHIRLPOOL AWG 650

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu WHIRLPOOL AWG 650 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag