Návod k použití TRANSCEND JETFLASH V60

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce TRANSCEND JETFLASH V60. Doufáme, že uživatelská příručka pro TRANSCEND JETFLASH V60 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku TRANSCEND JETFLASH V60.


TRANSCEND JETFLASH V60 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (876 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   TRANSCEND JETFLASH V60 (884 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze TRANSCEND JETFLASH V60

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 16 3-5 Registrace hostitele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3-6 , $ "+#$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 3-6-0 + "*# ("+. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3-6-1 #"+#$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] % # 8pinový konektor 10Base-T RJ45. Konektor sériového portu B (viz pozn. ). % , " ! #: , R; % # >#:B 'O'- 4 Sekce 2 2-2 Zadní panel NS7 8 B % 8 Stav obrazových dat, dalsích zaregistrovaných dat a =#: , ;#9 !I % # ; =#$ karty. Koncovka FG. Pod krytem je nainstalována ) "% , # , protokolu, chybového ", ;" historie událostí a datového protokolu. Konektor Ethernet. % , " ! #: , R; % # >#:B 'O'- Konektor sériového portu A (viz pozn. ). % , " ! #: , R; % # >#:B 'O'- 2-3 # 9 8 #%#S T&) B. J) ) A8$#9 , 5# 9& # # #:) 0 < 6&)#)3, 0 6 U7VJ) #$ " $ T+05# 96J) W# " % U+*V&9 , 5) ):# & obrázek: 3. J) ) # X L, # # K #8 # 9 =# " ), # # !) # # " %) =# % " A2 # % 5. Z#$ U7V , # #$ , U8V J $#")= # ) $, zadání do dialogového okna. 8 :# 9 8 ;%$ U35V # )8;%#% Systém Menu ponechat. 6 Sekce 2 2-4 $# ) ;% ) # , ; #$, 8 ) ) , , # A, , , s parametry System Settings v programu NS-Designer. Dalsí informace naleznete v 0&12' 34 556" [ 2-5 Vsechny terminály NS mají dva sériové porty. Modely NS12-TS01(B), NS10-TV01(B) 2 &140L6 $ , 3, 8 % ;); "#:# ) porty !Nyní # $#$, T <-" ;%):Y8<04E6Y)Y8<04E46Y B , ;%):Y Y0 6) YQ, Y0#6%Y8<04E6Y" ): 8<9$ %: 0 , 1 26 7. Karta [Serial PortB] obsahuje nastavení sériového portu B. Na U- TV # $#$, LYL -B Y0 #$, R6" % # # $ #$, R 19 Sekce 3 8. U- TV# 3, "#$ 9 # K)%$ # " G! # I" $ # # )!# ) %# #9 , I"$ # # # )$ I 9. U- TV# -<0-<*6"#$ # < # B#%$ # , #) -<* 20 ! %! Sekce 3 3-5 Registrace hostitele , "% ! ): #% # #9 , : , , : , Q ;%): # : 0<-6) #$, R * %$ # # , : # , 0Q 6" :% #)) ##, # <- % 1, 2, 3. . . &: , # Y TY , ";% # #;# #, &9 , # # 21 Sekce 3 4. J) # $# , " # )# , $ #)$ #) 0 6 Zobrazení videa Rámec Tabulka J) )# ) Pevné objekty (zleva): · · · · · · · Obdélník - nakreslí obdélník. *% P % ) Z b < Mnohoúhelník - nakreslí mnohoúhelník. *, ##: , ##: Oblouk - nakreslí oblouk. ! $%)! *)! !+ ) % # $ ) & 8 ikony. -, ###) #)# ) #"#)#)U. V U ^V ) " následujícím obrázku. 25 Sekce 3 96 # *# +: ;, $ < *# ;= *# ;8 *# 96 #"+#$+: ;, $ "+# ;= !*"+# ;8 "+# 3-6-1 "#$ , -. /, )012/, ) &) ) JTG8+P&XG8+ ) # J) # 1 2 4 3 046#;% Y-Y 0'6& T 8 "#)%YA Y0 %:6 0O6#) L8, : UB 08'6V K , 9 , ;" #$# # tvary. 0H6 ;% , Y7TY0 6 Y! T4Y 0) # 6* #Y7TYJ) YTYA;%#) #, # : , , ;#)%8A0 =86" ) #YI A0_L6Y0# =6)Y 0_L6Y0$# =6#)% T)$, , ";% ) ##) , $, <- Poznámka . ! [. . . ] W # , , # )S " )= , ;% # ## # )$ # 0&12' 34 556" [ 35 Sekce 5 SEKCE 5 !" · L, W ## ) ) # ##$ # ) # 9# E # ) $, # ;% 9 YGT! Y0% #: , 6 ) ) # " $$, , )" )) , # #9 , tato nastavení a texty jako výchozí. 9 Y! 35 8 )Y0J) 9 6" ) ## 9 # A nastavení funkce makra. · -, # 5 ) #$, "#)% U V UB35 V8K3!Ie;)" # ) # : , ; , 9 ;)" W # , # , ); ) # ## ) #" # ;0# )6 · · &%# E %$ ) #" # %:)" # , -, ) ) " K ) ) ";% #:)%UfV ) U. V # UL, # V DU-) # V DU, # panelem nabídek]. ;%) , # E " ) # ) =- . , " "## $"# ) ) # # # ! 9 # · 36 /! · Sekce 5 # ) #$, 0! <8 )6#$# Cx-Server Routing Table Component (v systému CX-NET). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky TRANSCEND JETFLASH V60

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu TRANSCEND JETFLASH V60 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag