Návod k použití TRANSCEND JETFLASH T3S

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce TRANSCEND JETFLASH T3S. Doufáme, že uživatelská příručka pro TRANSCEND JETFLASH T3S bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku TRANSCEND JETFLASH T3S.


TRANSCEND JETFLASH T3S : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (876 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   TRANSCEND JETFLASH T3S (884 ko)
   TRANSCEND JETFLASH T3S DATASHEET (102 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze TRANSCEND JETFLASH T3S

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2009, TRANSCEND AG Vsechna práva vyhrazena. Uzivatelská pírucka TRANSCEND 63xx Obsah 1 Úvod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1. 1 O této uzivatelské pírucce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1. 1. 1 1. 1. 2 1. 2 1. 2. 1 1. 2. 2 1. 3 Formátování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Symboly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Ochranné známky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Právní informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Dotazy k produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Rozsah dodávky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Popis navigacního pístroje TRANSCEND 63xx. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 TRANSCEND Suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Dlezité bezpecnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2. 4. 1 2. 4. 2 2. 4. 3 Bezpecnostní pokyny pro navigaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Bezpecnostní pokyny pro navigacní pístroj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Bezpecnostní pokyny pro instalaci ve vozidle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Montáz navigacního systému ve vozidle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Anténa na TMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Pamová karta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2 Nez zacnete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 Instalace navigacního pístroje TRANSCEND 63xx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2. 5. 1 2. 5. 2 2. 5. 3 2. 6 Navigace s GPS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Moznosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Aktivování ochrany heslem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Zmna hesla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Zrusení ochrany heslem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Zapomenuté heslo?Není-li dodávka kompletní, obrate se neprodlen na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Soucástí dodávky zakoupeného produktu je: navigacní pístroj TRANSCEND 63xx pamová karta 1 GB microSD se softwarem. Pamová karta je jiz vlozena do navigacního pístroje. [. . . ] Tam také mzete zvolit jiný kontinent, jsou-li v navigacním pístroji dostupné mapy zemí jiných kontinent. 9. 2 Mapa v rezimu Standard Mapa je v rezimu Standard vzdy tehdy, kdyz nenavigujete, nevygenerovali jste trasu a nehledáte cíl na map. Za tchto okolností se mapa sama od sebe pepne do rezimu Standard: Vyjízdíte a okno NAVIGACE je otevené. Cíl navigace dosáhnete v rezimu Vozidlo. Práce s mapou - 49 - Uzivatelská pírucka TRANSCEND 63xx Jak otevít mapu: V okn NAVIGACE klepnte na Moznosti > Zobrazit mapu. Upozornní: Není-li pro aktuální jazyk uzivatelského rozhraní dostupné hlasové ovládání, nachází se tlacítko Zobrazit mapu pímo v okn NAVIGACE. Upozornní: Není-li píjem GPS dostacující pro urcení vasí polohy, oteve se mapa v rezimu Hledat cíl. Typické jsou pro tento náhled následující vlastnosti: Uprosted spodní tetiny se zobrazuje vase aktuální poloha (oranzová sipka). Zobrazený výez mapy kopíruje vás pohyb, takze na displeji vzdy vidíte svou aktuální polohu. Mítko mapy se mní v závislosti na vasí rychlosti. Volby mapy v rezimu Standard Klepnte na Moznosti. Oteve se okno s nkolika tlacítky. Nejdlezitjsí funkce navigace jsou dostupné prostednictvím tlacítek s ikonami. Dalsí funkce najdete po klepnutí na jedno z tlacítek Cíl, Trasa, Sluzby nebo Vseobecné info. Popis vsech dostupných voleb naleznete v kapitole "Volby" na str. 46. 9. 3 Mapa v rezimu Náhled Zadali jste cíl a klepli na tlacítko Spustit navigaci. - nebo - - 50 - Práce s mapou Uzivatelská pírucka TRANSCEND 63xx Naplánovali nebo nacetli jste trasu a klepli na tlacítko Zobrazit trasu. Velké pole s sipkou ukazuje schematické znázornní pístí kizovatky, na které máte odbocit. Kdyz se blízíte kizovatce, zobrazí se vedle údaje o vzdálenosti navíc body: Cím více zlutých bod se zobrazí, tím blíze jste kizovatce. Nemusíte-li dlouho odbocovat, objeví se pouze sipka rovn, pod kterou je údaj o vzdálenosti, který udává, jak daleko máte jet po silnici. Aktuáln platný jízdní pokyn uslysíte po klepnutí na velké pole s sipkou. 6 Je-li na vasí trase hláseno dopravní omezení, objeví se pole Dopravní hlásení. Zobrazuje-li se v poli Dopravní hlásení vzdálenost, nebyla jest okolo dopravního omezení vygenerována objízka. Klepnte na pole Dopravní hlásení pro otevení okna NÁHLED TMC. To ukazuje výez mapy s úsekem trasy, kterého se dopravní informace týká, a moznou objízku. Není-li vidt údaj o vzdálenosti, objedou se vsechna omezení, oznámená na vasí trase, která zpsobují casovou ztrátu. HLÁSENÍ. Klepnte na pole Dopravní hlásení pro otevení okna DOPRAVNÍ (viz "Zobrazení dopravního zpravodajství", str. 72) Upozornní: Objízky okolo oznámených dopravních omezení se mohou generovat automaticky. 74) 7 Tlacítko Zaparkovat se objeví, kdyz se blízíte cíli. Klepnete-li na toto pole, máte dv moznosti: Mzete si vybrat parkovist, ze kterého chcete dále pokracovat psky. Pokud jste jiz vozidlo zaparkovali, mzete ulozit aktuální polohu a pokracovat v navigaci psky. Práce s mapou - 53 - Uzivatelská pírucka TRANSCEND 63xx Popis funkce Zaparkovat naleznete v kapitole "Parkování poblíz cíle" na str. 8 Ped mnohými kizovatkami informace z bodu 9 a 10 zmizí. Místo nich se zobrazí informace, které jízdní pruhy vedou k cíli. Klepnte na toto pole, chcete-li, aby informace o jízdních pruzích zmizely. 9 10 Zde se zobrazuje nadmoská výska a aktuální rychlost. [. . . ] viz Handsfree modul Body trasy Místo startu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Hlasové ovládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Hlasové ovládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Párování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky TRANSCEND JETFLASH T3S

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu TRANSCEND JETFLASH T3S bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag