Návod k použití TOSHIBA SATELLITE P775

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce TOSHIBA SATELLITE P775. Doufáme, že uživatelská příručka pro TOSHIBA SATELLITE P775 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku TOSHIBA SATELLITE P775.


TOSHIBA SATELLITE P775 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2461 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   TOSHIBA SATELLITE P775 (2419 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze TOSHIBA SATELLITE P775

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] PO OTEVENÍ HROZÍ OZÁENÍ VIDITELNÝM I NEVIDITELNÝM LASEROVÝM PAPRSKEM. NEVYSTAVUJTE SE OZÁENÍ. Tentovýrobekodpovídápozadavkm Evropskéunienavysokofrekvencní odrusení. Výrobekodpovídá pozadavkmnásledujících evropskýchsmrnic: 73/23/EEC+89/336/EEC+ 93/68/EEC 3 Tento výrobek byl navrzen a vyroben z vysoce kvalitních materiál a díl, které je mozno recyklovat a znovu pouzít. Oznacení výrobku symbolem peskrtnuté popelnice znamená, ze výrobek vyhovuje evropské smrnici 00/96/EC. [. . . ] ­ Je mozné zobrazit pouze statické snímky z digitálních fotoaparát ve formátu JPEGEXIF, který vtsina fotoaparát pouzívá. Není mozné pehrávání pohyblivých obraz Motion JPEG, Progressive JPEG a dalsích JPEG formátech, snímky v jiných formátech nez JPEG ani soubory se zvukovým doprovodem snímk. 2 Pomocí J / K zobrazte dalsí snímky z pedchozí/dalsí strany. 3 Pomocí b B v V vyberte pozadovaný snímek a stiskem OK jej zobrazte. 4 Stiskem DISCMENU se vrátíte do nabídky Picture CD. Zvtseníobrazu 1 Bhem pehrávání mzete mnit mítko zobrazení tisknutím ZOOM. 2 Pomocí b B v V se mzete pohybovat ve zvtseném snímku. Otácení/peklopeníobrazu l Bhem pehrávání mzete otácet obraz pomocí kurzorových tlacítek. v: peklopí snímek svisle o 180° V: peklopí snímek vodorovn o 180° b otocí snímek doleva o 90° : B otocí snímek doprava o 90° : Pehrávánídisk(pokracování) Soucasnépehráváníhudby MP3/WMAasnímkJPEG Pokud disk obsahuje hudební soubory MP3/WMA a obrázky JPEG, mzete vytváet prezentace snímk doprovázené hudbou. PehrávánídiskuDivX Tento DVD pehrávac podporuje pehrávání film v DivX, které vypálíte v PC na nahratelný disk. Viz , , Moznosti nabídky Setup ­ { General Setup Page ­ DivX(R)VOD code }". Cesky 1 Vlozte disk, obsahující hudbu MP3/WMA a obrázky. 1 Vlozte disk DivX. 2 Tlacítky b B v V naleznte titul, který chcete pehrát. 2 Z nabídky vyberte skladbu a stiskem BX spuste pehrávání. 3 Pehrávání spustíte stiskem OK. Bhem pehrávání mzete: l 3 Bhem pehrávání MP3 vyberte z nabídky disku slozku s obrázky pomocí v V a stisknte OK. c Obrázky se pehrávají postupn jeden po druhém do konce slozky. c Hudba hraje stále a po dosazení konce zvoleného alba, playlistu nebo skladby se opakuje. Zmnit jazyk titulk stiskem SUBTITLE, obsahujeli disk DivX vícejazycné titulky. Pokud titul DivX obsahuje více zvukových stop, mzete mezi nimi pepínat stiskem AUDIO na ovladaci. Tisknutím DISPLAY zobrazit nabídku vyhledávání Time Search; zadejte cas zacátku pehrávání a spuste. Uzitecné tipy: ­ Soubory s titulky ve formátech . srt, . smi, . sub, . ssa, . ass jsou podporovány, nezobrazí se vsak v nabídce soubor. 38~39 3 Pomocí v V vyberte polozku nastavení 4 Vyberte nastavení a potvrte je stiskem OK, vrátíte se zpt do pedchozí polozky. c Pokyny a vysvtlení k polozkám jsou na následujících stranách. c Pokud je nkterá polozka nabídky sedá, znamená, to, ze nastavení není dostupné a není je mozné v tomto stavu pístroje mnit. Preference Page Audio Subtitle Disc Menu Parental Surround PBC MP3/JPEG Nav Password DivX Subtitle Default viz str. 40~41 5 Nabídku opustíte stiskem SETUP. 35 Cesky Otevenínabídkynastavení MoznostinabídkySetup(pokracování) GeneralSetupPage(podtrzené moznosti jsou tovární nastavení) DiscLock Ne vsechny disky jsou vybaveny hodnocením obsahu od výrobce. Mzete uzamknout libovolný disk proti pehrávání. { Lock } ­ Volbou nastavíte uzamcení práv vlozeného disku. Dalsí pehrávání tohoto disku je mozné po vlození ctymístného kódu. Výchozí kód je , , 0000" (viz { Preference Setup Page ­ Password }). Zárove jsou vypnuty vsechny kontrolky LED a ikony na panelu systému. Otevírá nabídku programování skladeb (stop). Urcuje pozadovaný jazyk nabídky DVD systému na obrazovce (OSD). Spoic obrazovky zabrauje poskození obrazovky TV dlouhodobým zobrazením statického obrazu. [. . . ] JPEG: Rozsíený formát digitální fotografie. Systém komprese dat statického obrazu, vyvinutý Joint Photographic Expert Group. Dosahuje malého snízení kvality obrazu pi velké redukci dat. Kapitola: Cást obrazu nebo zvuku na disku DVD, která je mensí nez titul. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky TOSHIBA SATELLITE P775

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu TOSHIBA SATELLITE P775 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag