Návod k použití TOSHIBA SATELLITE PRO L675D

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce TOSHIBA SATELLITE PRO L675D. Doufáme, že uživatelská příručka pro TOSHIBA SATELLITE PRO L675D bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku TOSHIBA SATELLITE PRO L675D.


TOSHIBA SATELLITE PRO L675D : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6835 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze TOSHIBA SATELLITE PRO L675D

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] © 2009, TOSHIBA AG Vsechna práva vyhrazena. Uzivatelská pírucka TOSHIBA SATELLITE PRO L675D Obsah 1 Úvod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1. 1 O této uzivatelské pírucce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1. 1. 1 1. 1. 2 1. 2 1. 2. 1 1. 2. 2 1. 3 Formátování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Symboly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Ochranné známky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Právní informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Dotazy k produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Rozsah dodávky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Popis navigacního pístroje TOSHIBA SATELLITE PRO L675D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 TOSHIBA Suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Dlezité bezpecnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2. 4. 1 2. 4. 2 2. 4. 3 Bezpecnostní pokyny pro navigaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Bezpecnostní pokyny pro navigacní pístroj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Bezpecnostní pokyny pro instalaci ve vozidle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Montáz síového zdroje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Nabití baterií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Montáz navigacního systému ve vozidle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Pamová karta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2 Nez zacnete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 Instalace navigacního pístroje TOSHIBA SATELLITE PRO L675D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2. 5. 1 2. 5. 2 2. 5. 3 2. 5. 4 2. 6 Navigace s GPS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Moznosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Aktivování ochrany heslem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Zmna hesla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Zrusení ochrany heslem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Zapomenuté heslo?Budeme vám vdcní za upozornní na chyby nebo návrhy na zlepsení, abychom vám mohli v budoucnu nabídnout jest dokonalejsí produkty. 1. 2. 2 Ochranné známky Vsechny v uzivatelské pírucce uvedené a píp. tetími osobami chránné ochranné známky a obchodní znacky podléhají bez omezení Úvod -7- Uzivatelská pírucka TOSHIBA SATELLITE PRO L675D ustanovením píslusného platného znackového práva a vlastnickým právm píslusných registrovaných vlastník. Vsechny zde vyznacené ochranné známky, obchodní jména nebo názvy firem jsou nebo mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami píslusných vlastník. [. . . ] (viz také "Konfigurace navigacního pístroje TOSHIBA SATELLITE PRO L675D", str. 97) Aktivujete-li nastavení Vzdy se ptát, budete vzdy v pípadech, kdy mze vase trasa vést po zpoplatnné komunikaci, vyzváni k provedení píslusných nastavení. (Nápovda). Klepnete-li na n, U kazdého nastavení je tlacítko objeví se pesné vysvtlení píslusného nastavení. Pocet mozných nastavení závisí na zvoleném rychlostním profilu. Pro rychlostní profil Chodec napíklad nastavení Dálnice a Pouzívání zpoplatnných komunikací nejsou k dispozici. 10. 1. 2 Základní profily TOSHIBAu Pro kazdý rychlostní profil je jiz nadefinován základní profil. Jízdní kolo Chodec Nákladní automobil Motocykl Automobil Rychlostní profil základního profilu není mozné zmnit. Jednotlivá nastavení si mzete upravit podle svých poteb. Základní profily není mozné pejmenovat ani smazat. mli pro nkolik osobních automobil na výbr rzné profily, mzete si vytvoit vlastní profily trasy. 10. 1. 3 Vytvoení nového profilu trasy Mzete si vytvoit vlastní profily trasy. smysluplné, máte-li dv vozidla a jen jedno z nich má rakouskou dálnicní známku. Je-li mapa otevená v rezimu Standard, klepnte na Moznosti > Vseobecné info > Nastavení. - 64 - Uzitecné funkce Uzivatelská pírucka TOSHIBA SATELLITE PRO L675D 2. V okn NAVIGACE klepnte na Moznosti > Vseobecné info > Umoznit snímek obrazovky. Zvolte, zda chcete umoznit vytváení snímk obrazovek (Ano) nebo ne (Ne). V pravém dolním rohu displeje se zobrazí tlacítko obrazovky). (Snímky 10. 2. 2 Vytvoení snímku obrazovky Klepnte na tlacítko (Snímky obrazovky). Snímek obrazovky se ulozí jako grafický soubor. Tlacítko (Snímky obrazovky) se na obrázku nezobrazí. Snímky obrazovky se ukládají do slozky \screenshots. Tuto slozku najdete bu v interní pamti navigacního pístroje, na vlozené pamové kart nebo v obou pamtích. 10. 3 Stopy Mzete poídit záznam kazdé libovolné trasy, kterou absolvujete, i kdyz lezí mimo digitalizovanou silnicní sí. poídit záznam jízdy na kole a pozdji se po této trase projet znovu. zobrazit také v programu Google Earth na svém PC. Záznam stopy Záznam stopy mzete poídit, je-li mapa otevena v rezimu Navigace nebo v rezimu Standard. Upozornní: Pro pojmenování stop jsou k dispozici pouze písmena latinky. Pocínaje aktuální polohou zaznamenává navigacní pístroj celou trasu, kterou urazíte. [. . . ] Zálozní kopie se smí pouzívat výhradn pro archivní úcely. - 131 - (2) (3) Píloha Uzivatelská pírucka TOSHIBA Live Services (4) Dalsí kopie, ke kterým patí i vytistní programového kódu na tiskárn anebo fotokopie pírucky, nesmí uzivatel poizovat. Pípadné dalsí výtisky uzivatelských pírucek pro spolupracovníky se musí objednat u firmy TOSHIBA. §6 (1) Vícenásobné uzití a pouzití v pocítacové síti Uzivatel smí software pouzívat na jakémkoliv hardwaru, který má k dispozici. Zmní-li vsak uzivatel hardware, musí software z dosud pouzívaného hardwaru vymazat. Paralelní ukládání do pamti, udrzování v pamti nebo uzívání na více nez na jednom hardwaru je nepípustné. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky TOSHIBA SATELLITE PRO L675D

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu TOSHIBA SATELLITE PRO L675D bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag