Návod k použití TOSHIBA SATELLITE L630

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce TOSHIBA SATELLITE L630. Doufáme, že uživatelská příručka pro TOSHIBA SATELLITE L630 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku TOSHIBA SATELLITE L630.


TOSHIBA SATELLITE L630 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2821 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   TOSHIBA SATELLITE L630 (2821 ko)
   TOSHIBA SATELLITE L630 (2624 ko)
   TOSHIBA SATELLITE L630 (2624 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze TOSHIBA SATELLITE L630

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Toto zaízení nesmí zpsobovat skodlivé rusení, a (2). Zaízení musí pijímat veskeré rusení, vcetn toho, které by mohlo mít nezádoucí úcinky na jeho provoz. Poznámka: Toto zaízení bylo testováno podle pozadavk na digitální zaízení tídy B, jejichz limity spluje v rámci pedpis FCC, cást 15. Omezení jsou navrzena tak, aby zajisovala pimenou ochranu proti nezádoucímu rusení pi instalaci v domácnosti. Zaízení vytváí, pouzívá a mze vyzaovat elektromagnetické záení na rádiových frekvencích a pi zanedbání pokyn pro instalaci a pouzívání mze zpsobit nezádoucí rusení rozhlasového a televizního vysílání. [. . . ] Stisknte Enter pro potvrzení nastavení a ukoncení. Displej Moznosti zaostení Enter tlacítko Balance bílé Fotoaparát nastaví balanci barev snímk automaticky. Jsou dostupné ti manuální nastavení balance bílé: 1. Auto (Výchozí): Fotoaparát automaticky nastaví balanci bílé. Záivka: V podmínkách záivkového osvtlení. Umlé osvtlení: V podmínkách umlého osvtlení (zárovka). V rezimu Movie/Picture záznamu stisknte Enter pro pepnutí do obrazovky menu záznamu. Pouzijte Pravé/Levé tlacítko pro výbr rezimu fotoaparát. Pouzijte Tele/Wide tlacítko pro výbr balance bílé a potom stisknte Enter pro pepnutí do submenu balance bílé. Pouzijte Tele/Wide tlacítko pro pohyb mezi ctymi nastaveními. Stisknte Enter pro potvrzení nastavení a ukoncení. Displej W/B moznosti -30- Cesky Enter tlacítko Multi-Snap (pouze v rezimu fotoaparát) V nastavení fotoaparátu do Multi-Snap rezimu mzete poídit 5 kontinuálních snímk. Pouzijte Tele/Wide tlacítko pro pohyb mezi Enter(vstup) a Exit(konec) volbami. Vyberte volbu Enter pro aktivaci zvukového záznamu a stisknte Enter pto potvrzení nastavení a ukoncení. Stisknte Movie Shutter tlacítko pro start/zastavení zvukového záznamu. Displej Voice (volba zvuku) Enter tlacítko Nastavení efektu -33- Cesky Zde jsou ctyi rezimy: Normal (normální)/Black/White(CB) a Negative(negativ). V rezimu Movie/Picture záznamu stisknte Enter pro pepnutí do obrazovky menu záznamu. Pouzijte Tele/Wide tlacítko pro pohyb mezi ctymi nastaveními. Stisknte Enter pro potvrzení nastavení a ukoncení. Displej Menu nastavení Setting (nastavení) submenu obsahuje volby pro konfiguraci nastavení Vaseho digitálního fotoaparátu. V rezimu Movie/Picture záznamu stisknte Enter pro pepnutí do obrazovky menu záznamu. Pouzijte Pravé/Levé tlacítko pro pesun do volby Setting (nastavení), submenu nastavení bude zobrazeno na displeji. Pouzijte Tele/Wide tlacítko pro pohyb mezi nastaveními. Displej Volba nastavení Sound (cinnost zvuku) Start-Up screen (Startovací obrazovka) Nastavení casu Formátování pamti TV systém Jazyk Default setting(Výchozí nastavení) Zvuk Aktivovat nebo deaktivovat tón klávesnice a zvuk cinností pouzitím Tele/Wide tlacítka, -34- Cesky potom stisknte Enter pro potvrzení nastavení. [. . . ] Pamová karta není digitálním fotoaparátem rozpoznána. LCD monitor je ztmaven. Opatení Stisknte tlacítko závrky úpln. Zformátujte pamovou kartu v digitálním fotoaparátu ped prvním pouzitím nebo pokud byla pouzita v jiném digitálním fotoaparátu. V systémovém menu nastavte jas na LCD displeji. Obrázky se na LCD displeji nezobrazují. Píznak Pestoze je nastaven na AutoFocus, nezaostuje. Dvod Objektiv nebo kontrolka samocinného cas. spínace je zaspinná. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky TOSHIBA SATELLITE L630

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu TOSHIBA SATELLITE L630 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag