Návod k použití SONY XM-ZR604

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY XM-ZR604. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY XM-ZR604 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY XM-ZR604.


SONY XM-ZR604 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (299 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY XM-ZR604 (291 ko)
   SONY XM-ZR604 annexe 1 (364 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY XM-ZR604

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tím je regulováno kolísající naptí z autobaterie. Tento systém napájení s nízkou hmotností zajisuje vysoce efektivní zdroj napájení s nízkoimpedancním výstupem. Bezpecnostní upozornní · Toto zaízení je urceno pouze pro stejnosmrné napájení 12 V s uzemnným záporným pólem. · Pouzívejte reproduktory s impedancí 2 az 8 (4 az 8 pi pouzití zesilovace v mstkovém zapojení). · Ke konektorm pro reproduktory na zaízení nepipojujte aktivní reproduktory (s vestavným zesilovacem). [. . . ] Pi aktivaci ochranného obvodu se podívejte do Prvodce pi odstraování problém. 2 Ovladac LEVEL (Úrove) Tímto ovladacem je mozné upravit vstupní úrove. Pokud se výstupní úrove signálu z autorádia zdá být nízká, otácejte ovladacem ve smru hodinových rucicek. 3 Pepínac HPF (Horní pásmová propust) Pokud je pepínac HPF (Horní pásmová propust) v poloze ON (Zapnuto), je aktivní filtr vysokých frekvencí (80 Hz). 4 Pepínac LPF (Dolní pásmová propust) Pokud je pepínac LPF (Dolní pásmová propust) v poloze ON (Zapnuto), je aktivní filtr nízkých frekvencí (80 Hz). HPF (80Hz) POWER/ PROTECTOR OFF 2 4 6 0. 3V 1 ON 0. 5 LPF(80Hz) OFF 2 4 6 0. 3V 1 ON 0. 5 LEVEL LEVEL FRONT REAR 3 Pipojení Soucásti pro instalaci a pipojení 1 ø 5 × 15 mm (× 4) 2 3 0, 2 m Instalace Ped instalací · Zaízení namontujte do zavazadlového prostoru nebo pod sedadlo. · Místo pro montáz zvolte odpovdn tak, aby zaízení nepekázelo ízení automobilu a aby nebylo vystaveno pímému slunecnímu záení nebo psobení tepelných zdroj. · Zaízení nemontujte pod koberec nebo pod calounní, kde by docházelo ke kumulaci tepla sálajícího ze zaízení. Zaízení nejprve umístte na plánované místo montáze a vyznacte na montázní desce (není dodávána) polohu pro 4 otvory. Poté vyvrtejte vodící otvory o prmru 3 mm na kazdé znacce a namontujte zaízení na montázní desku pomocí montázních sroub. Montázní srouby jsou dlouhé 15 mm, takze se ujistte, ze je montázní deska silnjsí nez 15 mm. Namontujte zaízení podle vyobrazení. 1 Upozornní · Ped provádním jakéhokoliv pipojování odpojte kabel od záporného pólu autobaterie. · Ujistte se, ze pouzíváte reproduktory s odpovídajícím jmenovitým výkonem. Pokud pouzijete reproduktory s nizsím výkonem, mze dojít k jejich poskození. · Toto zaízení je invertující zesilovac. · Konektor # reproduktorového systému nepipojujte ke karoserii automobilu a konektor # pravého reproduktoru nepipojujte ke stejnému konektoru levého reproduktoru. · Kabely pro vstup a výstup neumísujte do blízkosti napájecího kabelu. · Toto zaízení je výkonový zesilovac. Je mozné, ze pokud pouzijete pvodní reproduktorové kabely instalované v automobilu, nebudete moci vyuzít jeho plný výkon. · Pokud je vás automobil vybavený palubním pocítacem pro navigaci nebo jiné úcely, neodpojujte uzemovací kabel od autobaterie. [. . . ] Zkontrolujte naptí autobaterie (10, 5 ­ 16 V). Indikátor POWER/PROTECTOR (Napájení/ochranný obvod) se rozsvítil cerven. Vypnte hlavní vypínac. Zkontrolujte, zda jsou reproduktorové kabely a uzemovací kabel správn pipojeny. · V deskách plosných spoj nejsou pouzity halogenové samozhásecí písady. Frekvencní rozsah Harmonické zkreslení Dolní pásmová propust Horní pásmová propust Pozadavky na napájení Napájecí naptí Odbr proudu Rozmry Hmotnost Dodávané píslusenství 5 Hz ­ 50 kHz ( dB) 0, 005 % nebo mén (pi 1 kHz, 4 ) 80 Hz, ­ 18 dB/okt. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY XM-ZR604

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY XM-ZR604 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag