Návod k použití SONY XM-SD46X

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY XM-SD46X. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY XM-SD46X bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY XM-SD46X.


SONY XM-SD46X : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (299 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY XM-SD46X (287 ko)
   SONY XM-SD46X (283 ko)
   SONY XM-SD46X annexe 2 (287 ko)
   SONY XM-SD46X annexe 1 (287 ko)
   SONY XM-SD46X DATASHEET (341 ko)
   SONY XM-SD46X QUICK START (287 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY XM-SD46X

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] · Impulzní napájecí zdroj* zajisující stabilitu a regulaci výstupního výkonu. * Impulzní napájecí zdroj Toto zaízení je vybaveno integrovaným regulátorem výkonu, který mní stejnosmrný proud z 12 V autobaterie na pravoúhlé impulzy. Tyto impulzy se transformují pes impulzní transformátor na vyssí hodnoty a následným usmrnním kladných a záporných cástí je vytvoen pozadovaný stejnosmrný proud. [. . . ] t Uzemovací kabel správn pipojte ke kovové cásti karosérie. Záporné kabely reproduktor jsou v kontaktu s karosérií. t Kabely nesmí být v kontaktu s karosérií. · Standardn je pepínac FILTER pepnutý v poloze , , OFF". t Kdyz pipojíte sirokopásmové reproduktory, nastavte jej do polohy "OFF". Otácejte ovladacem LEVEL ve smru hodinových rucicek. Indikátor PROTECTOR se rozsvítí cerven. Jednotky: mm 55 403 380 · Zaízení se pílis pehívá. 1 277 262 · Zvuk je perusovaný. Je slyset rusení zpsobené alternátorem. 368 6 Soucásti pro instalaci a pipojení 1 5 × 15 mm Zvuk je ztlumený. 2 3 Hlasitost je pílis nízká. (× 4) Pipojení Bezpecnostní upozornní · Ped provádním jakéhokoliv pipojování odpojte kabel od záporného pólu autobaterie. · Pouzívejte reproduktory s odpovídajícím výkonem. · Koncovky reproduktor # nepipojujte ke karosérii automobilu, ani vzájemn nepropojujte konektory # pravého a levého reproduktoru. · Kabely pro vstup a výstup neumísujte do blízkosti napájecího kabelu. · Toto zaízení je výkonový zesilovac. Je mozné, ze kdyz pouzijete pvodní reproduktorové kabely instalované v automobilu, nebudete moci vyuzít jeho plný výkon. · Pokud je vás automobil vybavený palubním navigacním systémem, neodpojujte uzemovací kabel od autobaterie. Z dvodu prevence ped zkratem pi pipojování nejprve odpojte napájecí kabel +12 V, a az potom pipojujte vsechny ostatní kabely. Poznámky k napájení · Napájecí kabel +12 V pipojte az po pipojení vsech ostatních kabel. · Uzemovací kabel zaízení pevn pipojte na kovovou cást karosérie. [. . . ] · Z bezpecnostních dvod nenastavujte hlasitost zaízení v automobilu na pílis vysokou hodnotu, aby bylo mozné vnímat i zvuky mimo vozidlo. Pipojení vstupních konektor Pipojení reproduktor A Sedý S prouzkem Bílý S prouzkem Výkonový vstup (zapojení reproduktor 1, 2 nebo 3) Výstup pro pravý pední reproduktor Výstup pro pravý zadní reproduktor Fialový 1 S prouzkem Zelený Systém se 4 reproduktory (zapojení vstup A, C nebo D) Podrobnosti o nastavení pepínac a ovládacích prvk viz cást "Umístní a funkce ovládacích prvk" Autorádio Levý Pravý Pední reproduktory (min. 2 ) Výstup pro levý pední reproduktor Výstup pro zadní levý reproduktor S prouzkem Pravý 2 * Levý B Bílý Výkonový vstup (zapojení reproduktor 2 nebo 3) Výstup pro levý reproduktor Výstup pro pravý reproduktor Fialový 2 S prouzkem Sedý Systém se 3 reproduktory (zapojení vstup A, B, C, D nebo E) Podrobnosti o nastavení pepínac a ovládacích prvk viz cást "Umístní a funkce ovládacích prvk" Zelený S prouzkem Autorádio Levý Sirokopásmové reproduktory (min. 2 ) Pipojení provete podle obrázku. S prouzkem 2 * S prouzkem Pravý Subwoofer (min. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY XM-SD46X

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY XM-SD46X bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag