Návod k použití SONY XM-SD22X

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY XM-SD22X. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY XM-SD22X bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY XM-SD22X.


SONY XM-SD22X : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (318 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY XM-SD22X (310 ko)
   SONY XM-SD22X annexe 3 (310 ko)
   SONY XM-SD22X annexe 1 (310 ko)
   SONY XM-SD22X annexe 2 (310 ko)
   SONY XM-SD22X DATASHEET (341 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY XM-SD22X

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] · Zaízení je mozné pouzít jako zesilovac (v mstkovém zapojení) s maximálním výstupním výkonem 1 200 W. · Pokud vase autorádio není vybavené linkovým výstupem pro zesilovac, mzete zaízení pipojit pímo k výstupu pro reproduktory (zapojení High level - výkonový vstup). · Vestavný variabilní filtr LPF (dolní propust) a obvod pro zesílení nízkých frekvencí. · Pro reproduktorový systém s více reproduktory je mozné vyuzít zapojení umozující práci ve dvoucestném rezimu (Dual Mode). [. . . ] 2 ) 6CZ Monofonní zesilovac Autorádio LINE OUT Levý kanál Pravý kanál BTL BTL BTL BTL Levý reproduktor (min. 4 ) Podrobnosti o nastavení pepínac a ovládacích prvk viz cást "Umístní a funkce ovládacích prvk". Pravý reproduktor (min. 4 ) Poznámka Dbejte na to, abyste linkový výstup z autorádia pipojili na konektor (svorku) na zaízení s oznacením "L (BTL)". Monofonní zesilovac pro subwoofer Autorádio LINE OUT OFF LPF BTL BTL Subwoofer (min. 4 2 ) Podrobnosti o nastavení pepínac a ovládacích prvk viz cást "Umístní a funkce ovládacích prvk". Poznámka Pokud pouzijete subwoofer jako monofonní reproduktor, pipojte jej podle výse uvedeného obrázku. Výstupní signál pro subwoofer vznikne spojením výstupních signál pro pravý a levý kanál. 7CZ 2-pásmový systém Dva výstupní kanály Autorádio LINE OUT INPUT THROUGH OUT INPUT OFF LPF OFF LPF Sirokopásmové reproduktory (min. 2 ) Do prchozích (THROUGH OUT) konektor mzete zapojit maximáln ti zesilovace. Pokud jich pipojíte více, nedosáhnete pozadovanou úrove výstupu a navíc se mze poskodit autorádio. Pi montázi více zesilovac pouzijte konektory THROUGH OUT. Zvukové signály nejsou pi prchodu pes konektory THROUGH OUT nijak upravované. Ctyi výstupní kanály Autorádio LINE OUT OFF LPF OFF LPF Sirokopásmové reproduktory (min. 2 ) Podrobnosti o nastavení pepínac a ovládacích prvk viz cást "Umístní a funkce ovládacích prvk". Subwoofery (min. 2 ) Poznámka Pi tomto zapojení je hlasitost subwooferu ovládaná ovladacem Fader na autorádiu. 8CZ Dvoucestný systém (Subwoofer zapojený do mstku) OFF LPF LINE OUT Autorádio C1 C2 Levý reproduktor L Pravý reproduktor Subwoofer Tabulka hodnot výhybek pi hodnot 6 dB/oktávu (4 ) Frekvence výhybky Jednotky: Hz 50 80 100 130 150 200 260 400 600 800 1000 * (nedodávané) L (cívka)* Jednotky: mH 12, 7 8, 2 6, 2 4, 7 4, 2 3, 3 2, 4 1, 6 1, 0 0, 8 0, 6 C1/C2 (kondenzátor)* Jednotky: µF 800 500 400 300 270 200 150 100 68 50 39 Poznámky · Pokud v systému s více reproduktory pouzíváte zapojení s pasívními výhybkami, dejte pozor, aby celková impedance reproduktorového systému nebyla nizsí nez výstupní impedance zaízení. · Pi montázi systému 12 dB/oktávu do automobilu dbejte na následující. V systému 12 dB/oktávu, ve kterém je v obvodu do série zapojená cívka a kondenzátor, musíte pi jejich zapojování dávat velký pozor. V takovém obvodu dojde k nárstu proudu procházejícího pes reproduktor s frekvencním pásmem odpovídajícím piblizn hodnot frekvence výhybek. Pokud budou audio signály delsí cas oscilovat ve frekvencním pásmu odpovídajícím piblizn hodnot frekvence výhybek, mze se zesilovac pílis pehrát a mze se pepálit pojistka. Taktéz v pípad odpojení reproduktor bude cívka a kondenzátor vytváet sériov-rezonancní obvod. V takovém pípad impedance v rezonancní oblasti prudce klesne, címz mze dojít ke zkratu a následnému poskození zesilovace. V takovém obvodu musí být proto reproduktory stále pipojené. 9CZ Výkonový vstup (High Level) (Monofonní zesilovac pro subwoofer) Levý reproduktor Autorádio Pravý reproduktor 2 * BTL BTL Subwoofer (min. 4 ) Podrobnosti o nastavení pepínac a ovládacích prvk viz cást "Umístní a funkce ovládacích prvk". Poznámka Pokud pouzijete subwoofer jako monofonní reproduktor, pipojte jej podle výse uvedeného obrázku. Výstupní signál pro subwoofer vznikne spojením výstupních signál pro pravý a levý kanál. 10CZ Výkonový vstup (High Level) (Systém se 2 reproduktory) Výstup pro levý reproduktor Bílý Kabel s cerným prouzkem Autorádio 2 * Sedý Kabel s cerným prouzkem Výstup pro pravý reproduktor Levý reproduktor (min. 2 ) Podrobnosti o nastavení pepínac a ovládacích prvk viz cást "Umístní a funkce ovládacích prvk". 11CZ Výkonový vstup (High Level) (Systém se 2 reproduktory) Kabel s cerným prouzkem Kabel s cerným prouzkem Výstup pro levý reproduktor Výstup pro pravý reproduktor Kabel s cerným prouzkem Autorádio Kabel s cerným prouzkem 2 * * 2 BTL BTL BTL BTL Levý reproduktor (min. [. . . ] · Zaízení namontujte na místo s dobrou cirkulací vzduchu. Napájecí kabely jsou pílis blízko k propojovacím RCA kabelm zesilovace. t Uzemovací kabel správn pipojte ke kovové cásti karosérie. Záporné kabely reproduktor jsou v kontaktu s karosérií. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY XM-SD22X

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY XM-SD22X bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag