Návod k použití SONY XM-SD14X

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY XM-SD14X. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY XM-SD14X bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY XM-SD14X.


SONY XM-SD14X : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (256 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY XM-SD14X (263 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY XM-SD14X

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tyto pulzy jsou zesíleny vestavným pulzním transformátorem a rozdleny na kladný a záporný zdroj energie, znovu konvertovaný na stejnosmrný proud. Tím je regulováno kolísající naptí z autobaterie. Tento systém napájení s nízkou hmotností zajisuje vysoce efektivní zdroj napájení s nízkoimpedancním výstupem. Výmna pojistky Jestlize dojde k petavení pojistky, zkontrolujte pipojení napájení a vymte ob pojistky. [. . . ] · Zaízení je pílis zaháté. 238 · Perusí se zvuk. Je slyset rusení zpsobené alternátorem. 223 301 6 343 Pro výpln v balení není pouzívána polystyrénová pna. Pro pájení urcitých cástí byla pouzita bezolovnatá pájka. Pi výrob skínk se nepouzívají halogenované samozhásecí písady. Pi výrob desek s plosnými spoji se nepouzívají halogenované samozhásecí písady. Soucásti pro instalaci a pipojení 1 5 × 15 mm Zvuk je ztlumený. 2 3 V pípad jakýchkoliv dotaz nebo problém týkajících se vaseho zaízení, na které nenajdete odpov v této pírucce, se prosím obrate na nejblizsího prodejce Sony. Hlasitost je pílis nízká. (× 4) 0, 2 m Pipojení Bezpecnostní upozornní · Toto zaízení je urceno pouze pro stejnosmrné napájení 12 V s uzemnným záporným pólem. -- 2 ­ 8 (stereo), 4 ­ 8 (pi pouzití zesilovace v mstkovém zapojení). · Ke svorkám reproduktor zaízení nepipojujte aktivní reproduktory (s vestavným zesilovacem). V takovém pípad se mohou zesilovac a aktivní reproduktory poskodit. · Zaízení nemontujte na místa vystavené: -- vysokým teplotám zpsobeným pímým slunecním záením nebo horkým vzduchem z topení, -- desti nebo vlhkosti, -- prachu a necistotám. · Pokud je vás vz zaparkován na pímém slunecním svtle a uvnit doslo k výraznému vzrstu teploty, nechte zaízení ped pouzitím vychladnout. · Pokud zaízení namontujete vodorovn, dbejte na to, aby podlahový koberec apod. · Pokud se zaízení nachází v tsné blízkosti autorádia nebo antény, mze dojít ke vzájemnému rusení. V takovém pípad namontujte zesilovac do vtsí vzdálenosti od autorádia nebo antény. · Pokud nepracuje napájení autorádia, zkontrolujte zapojení. · Tento zesilovac je vybaven ochranným obvodem, který chrání tranzistory a reproduktory pi nesprávné funkci zesilovace. Nepokousejte se testovat ochranné obvody tak, ze zakryjete oblast chladice, nebo pipojením nesprávné zátze. [. . . ] · Zkontrolujte pipojení kabelu konektoru pro dálkové ovládání z autorádia ke konektoru pro dálkové ovládání na zaízení. · V pípad autorádia bez výstupu pro kabel pro dálkové ovládání zesilovace propojte vstup pro dálkové ovládání (REMOTE) s kabelem pro napájení píslusenství v automobilu. · Pouzijte napájecí kabel s vhodnou pojistkou (50 A). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY XM-SD14X

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY XM-SD14X bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag