Návod k použití SONY XM-SD12X

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY XM-SD12X. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY XM-SD12X bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY XM-SD12X.


SONY XM-SD12X : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (268 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY XM-SD12X (255 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY XM-SD12X

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] *2 Impulzní napájecí zdroj Zaízení je vybaveno vestavným výkonovým regulátorem, který konvertuje stejnosmrné naptí 12 V z autobaterie na vysokorychlostní pulzy pomocí polovodicového pepínace. Tyto pulzy jsou zesíleny vestavným pulzním transformátorem a rozdleny na kladný a záporný zdroj energie, znovu konvertovaný na stejnosmrný proud. Tím je regulováno kolísající naptí z autobaterie. [. . . ] Otácejte ovladacem LEVEL ve smru hodinových rucicek. 55 260 Indikátor ochranného obvodu PROTECTOR se rozsvítí cerven. · Zaízení je pílis zaháté. 186 · Perusí se zvuk. Je slyset rusení zpsobené alternátorem. 223 6 263 Pro výpln v balení není pouzívána polystyrénová pna. Pro pájení urcitých cástí byla pouzita bezolovnatá pájka. Pi výrob skínk se nepouzívají halogenované samozhásecí písady. Pi výrob desek s plosnými spoji se nepouzívají halogenované samozhásecí písady. Soucásti pro instalaci a pipojení 1 5 × 15 mm Zvuk je ztlumený. 2 3 V pípad jakýchkoliv dotaz nebo problém týkajících se vaseho zaízení, na které nenajdete odpov v této pírucce, se prosím obrate na nejblizsího prodejce Sony. Hlasitost je pílis nízká. (× 4) 0, 2 m 171 Pipojení Bezpecnostní upozornní · Toto zaízení je urceno pouze pro stejnosmrné napájení 12 V s uzemnným záporným pólem. -- 2 ­ 8 (stereo), 4 ­ 8 (pi pouzití zesilovace v BTL/mstkovém zapojení). · Ke svorkám reproduktor zaízení nepipojujte aktivní reproduktory (s vestavným zesilovacem). V takovém pípad se mohou zesilovac a aktivní reproduktory poskodit. · Zaízení nemontujte na místa vystavené: -- vysokým teplotám zpsobeným pímým slunecním záením nebo horkým vzduchem z topení, -- desti nebo vlhkosti, -- prachu a necistotám. · Pokud je vás vz zaparkován na pímém slunecním svtle a uvnit doslo k výraznému vzrstu teploty, nechte zaízení ped pouzitím vychladnout. · Pokud zaízení namontujete vodorovn, dbejte na to, aby podlahový koberec apod. · Pokud se zaízení nachází v tsné blízkosti autorádia nebo antény, mze dojít ke vzájemnému rusení. V takovém pípad namontujte zesilovac do vtsí vzdálenosti od autorádia nebo antény. · Pokud nepracuje napájení autorádia, zkontrolujte zapojení. · Tento zesilovac je vybaven ochranným obvodem, který chrání tranzistory a reproduktory pi nesprávné · · funkci zesilovace. [. . . ] Z toho dvodu se ujistte, ze je k takovému obvodu stále pipojen reproduktor. S prouzkem Bílý · S prouzkem Levý reproduktor (min. 2 ) · L (cívka)* Jednotky: mH 12, 7 8, 2 6, 2 4, 7 4, 2 3, 3 2, 4 1, 6 1, 0 0, 8 0, 6 C1/C2 (kondenzátor)* Jednotky: µF 800 500 400 300 270 200 150 100 68 50 39 2 Bílý L R Sedý · Bílý/s cerným prouzkem Sedý/s cerným prouzkem 2 Subwoofer (zapojení vstup C nebo D) LPF(80Hz) OFF ON · B S prouzkem Výkonový vstup (zapojení reproduktor 3) Výstup pro levý reproduktor Výstup pro pravý reproduktor S prouzkem Subwoofer (min. 4 ) BTL BTL · Autorádio S prouzkem Poznámka Pokud chcete pouzít subwoofer jako monofonní reproduktor, pipojte jej podle výse uvedeného vyobrazení. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY XM-SD12X

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY XM-SD12X bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag