Návod k použití SONY XAV-W1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY XAV-W1. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY XAV-W1 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY XAV-W1.


SONY XAV-W1 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2345 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY XAV-W1 (3898 ko)
   SONY XAV-W1 annexe 1 (10990 ko)
   SONY XAV-W1 annexe 3 (3941 ko)
   SONY XAV-W1 annexe 2 (3941 ko)
   SONY XAV-W1 annexe 6 (3739 ko)
   SONY XAV-W1 annexe 7 (463 ko)
   SONY XAV-W1 annexe 8 (503 ko)
   SONY XAV-W1 annexe 9 (471 ko)
   SONY XAV-W1 annexe 4 (3941 ko)
   SONY XAV-W1 DATASHEET (407 ko)
   SONY XAV-W1 Installation Guide (315 ko)
   SONY XAV-W1 INSTALLATION/CONNECTIONS (314 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY XAV-W1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-216-785-41 (1) AV Center Návod k obsluze CZ XAV-W1 © 2007 Sony Corporation Varování Aby nedoslo k pozáru nebo zasazení elektrickým proudem, nevystavujte pístroj desti ani vlhkosti. Neotevírejte skíku pístroje, jinak mze dojít k zasazení elektrickým proudem. Opravy svte pouze kvalifikovaným servisním technikm. UPOZORNNÍ Pouzití optických nástroj u tohoto pístroje zvysuje riziko poskození zraku. Laserový paprsek pouzívaný v tomto CD/DVD pehrávaci mze poskodit zrak, proto se nepokousejte demontovat skíku pístroje. [. . . ] Vybraný obrázek se objeví v pravé cásti displeje za úcelem potvrzení. Opakováním tohoto kroku smazte dalsí obrázky. Vybraný obrázek (obrázky) se smaze. . CAPTURE 3 Bhem pehrávání videa/obrázk mzete zachytit obrázky a ulozit je (az 4 obrázky), abyste je mohli nastavit jako tapetu. Mzete rovnz zachytit obrázek z externího video zaízení (pokud je pipojeno). 4 1 2 Spuste pehrávání disku nebo externího video zaízení. U pozadované scény/obrázku stisknte tlacítko (CAPTURE) na kartovém dálkovém ovladaci. Zobrazí se potvrzovací displej. Pro návrat k pedchozímu displeji se dotknte Pro uzavení nastavovací nabídky se dotknte , , SETUP" (Nastavení). Výbr kvality obrazu -- Obrazový ekvalizér Umozuje vybrat kvalitu obrazu, která je vhodná pro jas v interiéru vozidla. Dynamic (Dynamická): Zivý obraz s jasnými a cistými barvami. Theater (Kino): Pro zjasnní monitoru; vhodné pi sledování film pi tmavém osvtlení. Sepia (Sépiová hn): Aplikuje na obraz sépiový odstín. Custom1, Custom2 (Podle uzivatele 1, Podle uzivatele 2): Nastavení, které mze uzivatel upravovat (strana 38). 3 Pro ulození obrázku se dotknte , , Yes" (Ano). Obrázek se ulozí do pístroje. Poznámky · Bhem ukládání obrázku pístroj nevypínejte, jinak se obrázek nemusí ulozit. · Ulozený obrázek je urcen pouze k osobnímu pouzití. Pouzití pro veejné úcely a úcely pinásející zisk vyzaduje povolení drzitel autorských práv. · Ulozené obrázky se mohou od originálu lisit pomrem stran, nebo se z dvodu komprese nebo prodlouzení nemusí správn zobrazit nkteré znaky. Tip Pokud je funkce , , Capture" piazena tlacítku (CSTM) na pístroji, stisknte pro zachycení obrázku toto tlacítko. Podrobné informace o postupu piazení funkce tlacítku (CSTM) - viz strana 44. 1 2 Bhem pehrávání videa/obrázk se dotknte , , SETUP" (Nastavení) a pak zálozky , , Screen" (Obrazovka). Zobrazí se displej , , Screen Setting 1" (Nastavení obrazovky 1). Objeví se moznosti. 37 3 Dotknte se pozadované moznosti. . Výbr pomru stran Umozuje zmnit pomr stran obrazovky. Moznosti jsou uvedeny níze. Normal (Normální): Obraz s pomrem stran 4:3 (normální obraz). Wide (Sirokoúhlý): Obraz s pomrem stran 4:3 zvtsený k levému a pravému okraji obrazovky, s odezanými horními a dolními pecnívajícími cástmi tak, aby byla zaplnna celá obrazovka. Full (Maximální): Obraz s pomrem stran 16:9. Pro návrat k pedchozímu displeji se dotknte Pro uzavení nastavovací nabídky se dotknte , , SETUP" (Nastavení). Tip Pokud je funkce , , Picture EQ" (Obrazový ekvalizér) piazena tlacítku (CSTM) na pístroji, pepnte kvalitu obrazu opakovaným stiskem tohoto tlacítka. Podrobné informace o postupu piazení funkce tlacítku (CSTM) - viz strana 44. Pizpsobení kvality obrazu Moznosti , , Custom1" (Podle uzivatele 1) a , , Custom2" (Podle uzivatele 2) funkce Picture EQ umozují vytváet vlastní nastavení kvality obrazu pizpsobením odstín obrazu. 1 2 Dotknte se , , SETUP" (Nastavení), zálozky , , Screen" (Obrazovka) a pak , , Picture EQ" (Obrazový ekvalizér). [. . . ] Disky DVD-RW vytvoené v rezimu Video mají stejný formát jako disky DVD VIDEO, zatímco disky vytvoené v rezimu VR (Video Recording) umozují programování nebo úpravy obsahu. DVD+RW Disk DVD+RW (ctte , , plus RW") je zapisovatelný a pepisovatelný disk. Disky DVD+RW pouzívají záznamový formát, který je srovnatelný s formátem DVD VIDEO. Soubor Stopa MP3/WMA, obrázek JPEG nebo video DivX® na disku DATA CD/DATA DVD. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY XAV-W1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY XAV-W1 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag