Návod k použití SONY WS-40SE1B

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY WS-40SE1B. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY WS-40SE1B bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY WS-40SE1B.


SONY WS-40SE1B : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (10453 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY WS-40SE1B (4065 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY WS-40SE1B

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5, 155, 805, United States Patent 5, 325, 479, United States Patent 5, 159, 668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712. This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. [. . . ] Pohybem navigacního tlacítka upravte velikost krouzku podle velikosti oka. Efekt cervených ocí zmensíte stisknutím navigacního tlacítka. Jakmile úpravy fotografie dokoncíte, stisknte tlacítko Hotovo. Pro ulození zmn a návrat do pedchozího zobrazení stisknte tlacítko Zpt. Pi úpravách obrázk mzete pouzívat následující klávesové zkratky: Pro zmensení efektu cervených ocí v obrázku zvolte moznost Volby > Pouzít efekt > Redukce cerv. ocí. Zmensení efektu cervených ocí Uzitecné klávesové zkratky Fotografie 93 Kvalita televizního obrazu se mze lisit vzhledem k rozdílm v rozlisení pístroj. zvolenou plochu upravit, zvolte moznost Zpt. Vybrané oblasti vytvoí obdélník, ohranicující oíznutou cást obrázku. Fotografie Chcete-li snímek zobrazit na celé obrazovce, stisknte tlacítko *. Pro návrat do normálního zobrazení stisknte znovu tlacítko *. Pro otocení obrázku po smru nebo proti smru hodinových rucicek stisknte tlacítko 3 nebo 1. Chcete-li poídit snímek videoklipu, zvolte v zobrazení oíznutí videoklipu moznost Volby > Zachytit snímek. V zobrazení náhled stisknte navigacní tlacítko a zvolte moznost Zachytit snímek. Pro pohyb zvtseným obrázkem stisknte navigacní tlacítko nahoru, dol, vpravo ci vlevo. Chcete-li zvtsit nebo zmensit zobrazení, stisknte tlacítko 5 nebo 0. Tisk obrázk Chcete-li funkcí Tisk obrázk tisknout obrázky, vyberte v aplikaci Fotografie, fotoaparátu, editoru fotografií nebo prohlízeci fotografií pozadovaný obrázek a zvolte moznost tisku. Tisk obrázk Úpravy videoklip 94 Spojit -- Pidá na zacátek nebo konec vybraného videoklipu obrázek nebo videoklip. Zmnit zvuk -- Pidá nový zvukový klip a nahradí pvodní zvuk videoklipu. Pidat text -- Pidá na zacátek nebo na konec videoklipu text. Videoklipy, soubory RAM a odkazy pro streamování pístroj otevírá a pehrává v aplikaci Videocentrum, hudbu a zvukové klipy v aplikaci Hudební pehrávac. Chcete-li kopírovat nebo pesouvat soubory na pamovou kartu (je-li vlozena) nebo do pamti pístroje, vyberte soubor, zvolte moznost Volby > Pesouvání a kopírování > Kopírovat a vyberte nkterou z dostupných mozností. a kopírovat a pesouvat polozky do alb. 90. Hlavní zobrazení Fotografie -- pro zobrazení snímk a videa v aplikaci Fotografie. Videoklipy -- pro zobrazení videoklip v aplikaci Videocentrum. Zvukové klipy -- pro poslouchání zvukových klip. -- pro zobrazování a spoustní odkaz pro streamování. Mzete procházet a otevírat slozky a kopírovat a pesouvat polozky do slozek. Mzete také vytváet alba Stisknte tlacítko , zvolte moznost Aplikace > Média > Galerie a vyberte nkterou z následujících mozností: Zvuky Chcete-li poslouchat zvukové soubory, stisknte tlacítko , zvolte moznost Aplikace > Média > Galerie > Zvukové klipy a vyberte zvukový soubor. Chcete-li pehrávání pozastavit, stisknte navigacní tlacítko. Tato slozka obsahuje vsechny zvuky vytvoené v aplikaci Záznamník nebo stazené z webu. Galerie 97 Galerie Galerie Pro rychlé posunutí vped nebo vzad stisknte navigacní tlacítko vpravo nebo vlevo. Chcete-li stáhnout zvuky, vyberte odkaz pro stazení. Tip: Pro zastavení, pozastavení, pokracování a rychlé posunutí mzete pouzít také tlacítka multimédií. Pro otocení obrázku o 90 stup po smru nebo proti smru hodinových rucicek stisknte tlacítko 1 nebo 3. Pro otocení obrázku o 45 stup stisknte tlacítko 7 nebo 9. Pro pepínání mezi celoobrazovkovým a normálním zobrazením stisknte tlacítko*. Pro zvtsení stisknte tlacítko 5. [. . . ] Vypnte nkterá omezení volání, která jsou v pístroji aktivní. Zmte profil Off-line nebo Letadlo na profil umozující volání. Provádní tísového volání: Tísová volání Dlezité: Tento pístroj pracuje na bázi rádiových signál, bezdrátových a pozemních sítí a uzivatelem programovaných funkcí. Pokud vás pístroj podporuje hlasová volání pes internet (internetová 3. Zadejte oficiální císlo tísové linky dle své aktuální polohy. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY WS-40SE1B

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY WS-40SE1B bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag