Návod k použití SONY WM-EX610 annexe 1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY WM-EX610. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY WM-EX610 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY WM-EX610.


SONY WM-EX610 annexe 1: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (118 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY WM-EX610 (229 ko)
   SONY WM-EX610 (226 ko)
   SONY WM-EX610 annexe 1 (229 ko)
   SONY WM-EX610 annexe 3 (197 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY WM-EX610annexe 1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Bezpecnostní opatení obsahují dlezitá sdlení, jak pedcházet nehodám. Odstraování problém vysvtluje symptomy, píciny a nápravná opatení, dojde-li k potízím s pehrávacem. Tento Návod k pouzití vysvtluje standardní i rozsíené funkce a umozuje pln vyuzít funkce pehrávace a odstranit pípadné problémy. Obsah Nabídka Rejstík Procházení Návodu k pouzití Pouzívání tlacítek v Návodu k pouzití Klepnutím na tlacítka v pravém horním rohu tohoto návodu pejdete na polozky , , Obsah", , , Seznam nabídky Home" nebo , , Rejstík". Odkazy na obsah V seznamu témat návodu k obsluze vyhledejte pozadované polozky. Pechod na seznam nabídky Home Vyhledejte pozadované polozky ze seznamu polozek mozností v nabídce pehrávace. Pejde na rejstík Vyhledejte pozadované polozky ze seznamu klícových slov v pírucce. Pokracování Tipy Na urcitou stránku mzete pejít klepnutím na císlo stránky v obsahu, v seznamu nabídky Home nebo v rejstíku. Na urcitou stránku mzete pejít klepnutím na symbol odkazu na stránku (nap. [. . . ] Stisknutím tlacítka /// vyberte polozku (Bluetooth) a poté stisknutím tlacítka volbu potvrte. Stisknutím tlacítka /// vyberte polozku , , Bluetooth Off" a poté stisknutím tlacítka volbu potvrte. Funkce Bluetooth se vypne. Tipy Funkce Bluetooth se vypne i v následujících pípadech. Kdyz je tlacítko OPTION/PWR OFF stisknuté Kdyz je tlacítko BLUETOOTH stisknuté Kdyz je baterie vybitá Pi ukoncení pipojení Bluetooth ze zaízení Bluetooth pehrávac pejde do pohotovostního stavu pro vytvoení pipojení. Pokud se pipojení nevytvoí do 10 minut, funkce Bluetooth se automaticky vypne. Poslech skladeb pes komunikaci Bluetooth Pechod do pohotovostního stavu pipojení (Connection Standby) Pipojení Bluetooth mzete vytvoit ze zaízení Bluetooth. Ped pouzíváním zaízení musí pehrávac pejít do pohotovostního stavu pro vytvoení pipojení (Connection Standby). Obsah Nabídka Rejstík Bluetooth Tlacítko BACK/HOME 5smrné tlacítko Pidrzte tlacítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home. Stisknutím tlacítka /// vyberte polozku (Bluetooth) a poté stisknutím tlacítka volbu potvrte. Stisknutím tlacítka /// vyberte polozku , , Connection Standby" a poté stisknutím tlacítka volbu potvrte. Pehrávac oznamuje stav funkce Bluetooth pomocí indikátoru Bluetooth ( str. 85). Poslech skladeb pes komunikaci Bluetooth Bezpecnostní opatení pi komunikaci Bluetooth Bezdrátová technologie Bluetooth funguje v rozsahu piblizn 10 metr. Maximální komunikacní dosah se lisí podle pekázek (osoby, kov, zdi atd) nebo elektromagnetického prostedí. Citlivost komunikace Bluetooth se vylepsí nasmrováním vestavné antény Bluetooth na pipojené zaízení Bluetooth. Pokud jsou mezi pipojeným zaízením a pehrávacem pekázky, komunikacní vzdálenost se zkrátí. Výchozí nastavení této funkce je , , Off ". Obsah Nabídka Rejstík Settings Tlacítko BACK/HOME 5smrné tlacítko Stisknte a pidrzte tlacítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home. Stisknutím tlacítka /// vyberte polozku stisknutím tlacítka volbu potvrte. (Settings) a poté Stisknutím tlacítka /// vyberte polozku , , Common Settings" a poté stisknutím tlacítka volbu potvrte. Zobrazí se seznam mozností , , Common Settings". Stisknutím tlacítka /// vyberte polozku , , AVLS (Volume Limit)" a poté stisknutím tlacítka volbu potvrte. Hlasitost je udrzována na pimené úrovni. Stisknutím tlacítka /// vyberte polozku , , On" a poté Vypnutí funkce V kroku vyberte moznost , , Off " a stisknutím tlacítka volbu potvrte. Poznámka Pi komunikaci Bluetooth nefunguje funkce , , AVLS (Volume Limit)". 100 Nastavení Vypnutí zvukového signálu Zvukové signály pehrávace mzete vypnout. Výchozí nastavení je , , On". Obsah Nabídka Settings Tlacítko BACK/HOME 5smrné tlacítko Rejstík Stisknte a pidrzte tlacítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home. Stisknutím tlacítka /// vyberte polozku stisknutím tlacítka volbu potvrte. (Settings) a poté Stisknutím tlacítka /// vyberte polozku , , Common Settings" a poté stisknutím tlacítka volbu potvrte. stisknutím tlacítka volbu potvrte. Stisknutím tlacítka /// vyberte polozku , , Beep Settings" a Stisknutím tlacítka /// vyberte polozku , , Off" a poté Zapnutí funkce V kroku vyberte moznost , , On" a stisknutím tlacítka volbu potvrte. 101 Nastavení Nastavení typu spoice obrazovky Spoic obrazovky mzete nastavit bu na moznost , , Clock", nebo moznost , , Blank" pro pípad, kdy bhem pehrávání na pehrávaci neprovádíte zádnou akci. Pro spoic obrazovky mzete vybrat také moznost , , None". Obsah Nabídka Settings Tlacítko BACK/HOME 5smrné tlacítko Rejstík Pidrzte tlacítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home. Stisknutím tlacítka ///vyberte stisknutím tlacítka volbu potvrte. (Settings) a poté Stisknutím tlacítka /// vyberte moznost , , Common Settings" a poté stisknutím tlacítka volbu potvrte. stisknutím tlacítka volbu potvrte. Stisknutím tlacítka /// vyberte moznost , , Screensaver" a poté Stisknutím tlacítka /// vyberte moznost , , Type" a poté stisknutím tlacítka volbu potvrte. Zobrazí se seznam pro výbr typu spoice obrazovky. Stisknutím tlacítka /// vyberte pozadovaný typ a poté stisknutím tlacítka volbu potvrte. , , Clock": Nebude-li po njakou dobu provedena zádná akce, zobrazí se hodiny jako spoic obrazovky. [. . . ] *3 Kodek oznacuje formát komprese a pevodu zvukového signálu. Obsah Nabídka Pozadavky na systém Pocítac IBM PC/AT nebo kompatibilní pocítac s pedinstalovanými následujícími operacními systémy Windows*1: Windows XP Home Edition (Service Pack 2 nebo novjsí) / Windows XP Professional (Service Pack 2 nebo novjsí) / Windows Vista Home Basic / Windows Vista Home Premium / Windows Vista Business / Windows Vista Ultimate Nepodporováno 64bitovou verzí operacního systému. Pehrávac podporuje výhradn výse uvedené operacními systémy. *1 Vyjma verzí OS nepodporovaných spolecností Microsoft. CPU: Pentium 4 1, 0 GHz nebo vyssí RAM: 512 MB nebo více Pevný disk: 380 MB nebo více volného místa na disku Displej: Rozlisení obrazovky: 800 × 600 pixel (nebo vyssí) (doporuceno 1 024 × 768 nebo vyssí) Barvy: 8 bit nebo vyssí (doporuceno 16 bit) Jednotka CD-ROM (s podporou pehrávání Digital Music CD pomocí WDM) Jednotka CD-R/RW je vyzadována pro vytváení originálních disk CD. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY WM-EX610

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY WM-EX610 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag