Návod k použití SONY VPL-VW50

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY VPL-VW50. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY VPL-VW50 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY VPL-VW50.


SONY VPL-VW50 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2171 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY VPL-VW50 (2206 ko)
   SONY VPL-VW50 (8825 ko)
   SONY VPL-VW50 annexe 2 (2247 ko)
   SONY VPL-VW50 annexe 3 (687 ko)
   SONY VPL-VW50 annexe 1 (2247 ko)
   SONY VPL-VW50 DATASHEET (403 ko)
   SONY VPL-VW50 PROTOCOL MANUAL (293 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY VPL-VW50

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-887-661-11 (1) Video projektor Návod k obsluze VPL-VW50 © 2006 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste snízili nebezpecí zasazení elektrickým proudem nebo nebezpecí pozáru, nevystavujte tento pístroj desti ani vlhkosti. Aby nedoslo k zasazení elektrickým proudem, neotevírejte skíku pístroje. Opravy svte pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi. Prohlásení o shod Obchodní název: SONY Císlo modelu: VPL-VW50 Odpovdná strana: Sony Electronics Inc. Adresa: 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 USA Telefonní císlo: 858-942-2230 Toto zaízení je v souladu s Cástí 15 pedpis FCC. [. . . ] (1 strana 35) , , Color Space (Barevný Mzete nastavit rozsah reprodukce barev. prostor)" , , Normal (Normální)": Konverze barev do formátu Hi-Vision. , , Wide (Siroký)": Reprodukce pirozenjsích tón barev v sirsím rozsahu reprodukce barev nez u moznosti , , Normal (Normální)". 44 Nabídka , , Screen (Promítací plátno)" Nabídka , , Screen (Promítací plátno)" se pouzívá pro nastavení vstupního signálu. Mzete nastavit velikost obrazu, vybrat sirokoúhlý rezim atd. . Nabídka , , Adjust Screen (Nastavení promítacího plátna)" Pouzívání nabídek , , Wide Mode (Sirokoúhlý rezim)" (pokud je na vstupu obrazový signál) Mzete nastavit pomr stran obrazu pro aktuální vstupní signál. Tato polozka je dostupná, pouze pokud je na vstupu obrazový signál (císla pamti pedvoleb 1 az 14). , , Wide Zoom (Sirokoúhlé zvtsení)": Obraz s pomrem stran 4:3 je zvtsen a horní a spodní cásti obrazu jsou komprimovány tak, aby byl obraz zobrazen na celé promítací plátno formátu 16:9. Tento rezim pouzijte pro sledování zpráv, rzných show atd. , , Normal (Normální)": Obraz s pomrem stran 4:3 je zobrazen ve stedu promítacího plátna tak, aby zaplnil celé plátno ve svislém smru. , , Full (Celé plátno)": Obraz konvertovaný do formátu 4:3 je zobrazen se správným pomrem stran. Obraz s pomrem stran 4:3 je horizontáln zvtsen, aby byl zobrazen na celé promítací plátno formátu 16:9. , , Zoom (Zvtsení)": Obraz s pomrem stran 16:9 je vertikáln a horizontáln zvtsen ve stejném pomru tak, aby byl zobrazen na celé promítací plátno. Mzete nastavit pomr stran obrazu pro aktuální vstupní signál. Tato polozka je dostupná, pouze pokud je na vstupu signál z PC. , , Full 1 (Celé plátno 1)": Zobrazení obrazu na celé promítací plátno bez zmny pomru stran obrazu. , , Full 2 (Celé plátno 2): Zobrazení obrazu na celé promítací plátno. , , Zoom (Zvtsení)": Obraz s pomrem stran 16:9 je vertikáln a horizontáln zvtsen ve stejném pomru tak, aby byl zobrazen na celé promítací plátno. Tuto moznost vyberte, pokud se sum vyskytuje v okrajových cástech obrazu. Rada Nastavení oblasti zobrazení obrazu ve ctyech smrech mzete provést pomocí polozky , , Blanking (Velikost obrazu)" v nabídce , , Installation (Instalace)" (1 strana 51). , , Wide Mode (Sirokoúhlý rezim)" (pokud je na vstupu signál z PC) , , Over Scan (Pesah obrazu)" 45 , , Screen Area (Oblast obrazu)" Výbr velikosti obrazu, pokud je zobrazen obraz ve formátu HiVision s funkcí , , Over Scan (Pesah obrazu)". , , Full (Celé plátno)": Rozsíení obrazu na celé promítací plátno. , , Through (Pes)": Obrazu není rozsíen na celé promítací plátno. Poznámka Tato polozka je úcinná, pouze pokud je na vstupu signál Hi-Vision (císla pamti pedvoleb 7, 8, 9, 12, 13 a 14) a polozka , , Over Scan (Pesah obrazu)" je nastavena na , , On (Zapnuto)". , , V Center (Vertikální poloha)" Posouvání celého obrazu nahoru a dol. Se snizující se hodnotou se obraz posunuje dol. Poznámka Tuto polozku lze nastavit, pouze pokud je vybrán rezim , , Zoom (Zvtsení)". [. . . ] Horní pohled Nainstalujte projektor tak, aby byl sted objektivu rovnobzn se stedem promítacího plátna. 191, 3 130 Pední cást skíky Sted objektivu 236, 3 Vzdálenost mezi plátnem a stedem objektivu Horní cást stropního drzáku Sted podprné konzole (sted podprné konzole je odlisný od stedu pístroje) 70 Pední pohled 150 75 Strop 175 Sted podprné konzole Spodní cást stropního drzáku 93, 5 Ostatní Sted objektivu 197, 5 395 197, 5 Bocní pohled 191, 3 130 Sted objektivu Pední cást skíky 236, 3 471, 4 235, 1 71 Pouzití stropního drzáku PSS-610 a: Vzdálenost mezi promítacím plátnem a pedním otvorem pro instalaci v horní cásti stropního drzáku. b: Vzdálenost mezi stropem a spodní stranou drzáku. x: Vzdálenost mezi stropem a stedem promítacího plátna taková, aby obraz nebyl zkosený nebo neúplný. Stropní drzák PSS-610 (není soucástí dodávky) Strop Sted promítacího plátna Sted objektivu Pi pouzití plátna formátu 16:9 Jednotky: mm Velikost plátna (palce) 40 60 80 100 120 150 180 200 250 300 a Minimální 1 362 vzdálenost Maximální 2 255 vzdálenost x Minimální 249 vzdálenost Maximální b+417 vzdálenost b 1 992 3 331 374 b+579 2 622 4 407 498 b+741 3 252 5 483 623 b+902 3 882 6 559 747 4 827 8 173 934 5 772 9 787 1 121 6 402 10 863 1 245 7 977 13 553 1 557 9 552 16 243 1 868 b+1 064 b+1 307 b+1 549 b+1 711 b+2 115 b+2 520 Pi pouzití stropního drzáku PSS-610 lze nastavit 150, 175, 200, 250, 275, 300 mm Výpocet rozmr pro instalaci (SS: velikost plátna) a (minimální) = 31, 5 × SS + 101, 6 a (maximální) = 53, 8 × SS + 102, 9 x (minimální) = 6, 2263 × SS x (maximální) = 8, 0876 × SS + 93, 5 + b 72 Pi pouzití plátna formátu 4:3 Jednotky: mm Velikost plátna (palce) 40 60 80 100 120 150 180 200 250 300 a Minimální 1 644 vzdálenost Maximální 2 737 vzdálenost x Minimální 305 vzdálenost Maximální b+489 vzdálenost b 2 415 4 053 457 b+687 3 186 5 370 610 b+885 3 957 6 687 762 4 728 8 004 914 5 884 9 979 1 143 7 041 11 955 1 372 7 812 13 271 1 524 9 739 16 564 1 905 11 667 19 856 2 286 b+1 083 b+1 281 b+1 578 b+1 875 b+2 073 b+2 568 b+3 063 Ostatní Pi pouzití stropního drzáku PSS-610 lze nastavit 150, 175, 200, 250, 275, 300 mm Výpocet rozmr pro instalaci (SS: velikost plátna) a (minimální) = 38, 551 × SS + 101, 6 a (maximální) = 65, 842 × SS + 102, 9 x (minimální) = 7, 62 × SS x (maximální) = 9, 8979 × SS + 93, 5 + b Upevnní stropního drzáku PSS-610 Podrobné informace o instalaci na strop najdete v pírucce ke stropnímu drzáku PSS-610. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY VPL-VW50

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY VPL-VW50 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag