Návod k použití SONY VPL-VW40

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY VPL-VW40. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY VPL-VW40 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY VPL-VW40.


SONY VPL-VW40 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2143 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY VPL-VW40 (2728 ko)
   SONY VPL-VW40 (2771 ko)
   SONY VPL-VW40 annexe 2 (2771 ko)
   SONY VPL-VW40 annexe 1 (2771 ko)
   SONY VPL-VW40 DATASHEET (340 ko)
   SONY VPL-VW40 PROTOCOL MANUAL (270 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY VPL-VW40

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-280-691-11 (1) Videoprojektor Návod k obsluze VPL-VW40 © 2007 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste snízili nebezpecí zasazení elektrickým proudem nebo nebezpecí vzniku pozáru, nevystavujte tento pístroj desti ani vlhkosti. Aby nedoslo k zasazení elektrickým proudem, neotevírejte skíku pístroje. Opravy penechejte pouze kvalifikovaným servisním technikm. Prohlásení o shod Obchodní název: SONY Císlo modelu: VPL-VW40 Odpovdná strana: Sony Electronics Inc. Adresa: 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 USA Telefonní císlo: 858-942-2230 Toto zaízení vyhovuje Cásti 15 Pedpis FCC. [. . . ] Podrobnjsí informace o aplikaci , , ImageDirector3" najdete v nápovd (Help) na dodávaném disku CD-ROM. Expert Setting (Expertní nastavení) 42CZ Nabídka Advanced Picture (Detailní nastavení obrazu) Nabídka Advanced Picture (Detailní nastavení obrazu) se pouzívá pro detailnjsí nastavení obrazu. Pouzívání nabídek RCP (Reálné zpracování barev) Umozuje nezávisle pizpsobit barvy a barevný odstín kazdé vybrané cásti obrazu. User1 (Uzivatel 1), User2 (Uzivatel 2), User3 (Uzivatel 3): Umozuje pizpsobit obraz pomocí funkce Real Color Processing (Reálné zpracování barev) a tato nastavení ulozit. Po ulození nastavení mzete zobrazit obraz s nastavenou kvalitou obrazu. Podrobnjsí informace najdete v cásti , , Pizpsobení obrazu pomocí funkce Real Color Processing (Reálné zpracování barev)". Normal (Normální): Konverze barev do formátu Hi-Vision. Wide (Rozsíený): Reprodukuje pirozenjsí tóny barev v sirsím rozsahu reprodukce barev nez u moznosti , , Normal" (Normální). Color Space (Barevný prostor) 43CZ Nabídka Screen (Projekcní plátno) Nabídka Screen se pouzívá pro pizpsobení vstupního signálu. Umozuje upravit velikost obrazu, vybrat sirokoúhlý rezim, atd. . Wide Mode (Sirokoúhlý rezim) (Video signál) Umozuje nastavit pomr stran obrazu, který se bude zobrazovat pro aktuální vstupní signál. Tato polozka je aktivní pouze tehdy, kdyz je na vstupu video signál (císla pamových pedvoleb 1 az 14) (1 strana 63, 64). Wide Zoom (Sirokoúhlý zoom): Obraz s pomrem stran 4:3 je vhodn zvtsen pes celé projekcní plátno. Horní a dolní cásti obrazu jsou mírn oíznuty. Normal (Normální): Obraz s normálním pomrem stran 4:3 je zobrazen uprosted projekcního plátna, aby vyplnil velikost projekcního plátna ve svislém smru. Full (Celé plátno): Obraz komprimovaný do formátu 4:3 je zobrazen se správným pomrem stran. Obraz s pomrem stran 4:3 je vodorovn zvtsen, aby byl zobrazen pes celé projekcní plátno formátu 16:9. Zoom: Normální obraz s pomrem stran 16:9 je svisle i vodorovn zvtsen ve stejném pomru tak, aby zaplnil celé projekcní plátno. Umozuje nastavit pomr stran obrazu, který se bude zobrazovat pro aktuální vstupní signál. Tato polozka je dostupná pouze tehdy, kdyz je na vstupu signál z PC. Full1 (Celé plátno 1): Zobrazení obrazu pes celé projekcní plátno bez zmny pomru stran pvodního obrazu. Full2 (Celé plátno 2): Zobrazení obrazu pes celé projekcní plátno. Zoom (Zvtsení): Normální obraz s pomrem stran 16:9 je svisle i vodorovn zvtsen ve stejném pomru tak, aby zaplnil celé projekcní plátno. Tuto moznost vyberte, pokud se v okrajových cástech obrazu vyskytuje sum. Tip Nastavení oblasti zobrazení obrazu ve ctyech smrech mzete provést pomocí polozky , , Blanking" (Zobrazovaná oblast) v nabídce , , Installation" (Instalace). (1 strana 50) Wide Mode (Sirokoúhlý rezim) (Signál z PC) Over Scan (Pesah obrazu) 44CZ Screen Area (Oblast obrazu) Výbr velikosti obrazu, kdyz je zobrazen obraz ve formátu HiVision s funkcí Over Scan (Pesah obrazu). [. . . ] Poloha obrazu pi maximálním posunutí objektivu doprava. Pi pouzití projekcního plátna formátu 16:9 Velikost promítaného obrazu (palce) (mm) Úrove jemného seízení 40 60 80 100 120 150 Jednotky: mm 180 200 1016 60 1524 90 2032 120 2540 150 3048 180 3810 225 4572 270 5080 300 73CZ 4 Po nastavení pozadované polohy objektivu pomocí kízového sroubováku postupn dotáhnte vsechny ctyi srouby na objektivu, aby byl objektiv v nové poloze zafixován. 5 Nasate krouzek a otocte jím ve smru pohybu hodinových rucicek. Poznámka Pokud soucasn pouzijete funkci vodorovného a svislého posunutí objektivu a seídíte vodorovné posunutí objektivu na maximum, posune se obraz nahoru maximáln o 53 % vzhledem k jeho pvodní poloze. 74CZ Rejstík A Adjust Signal (Pizpsobení signálu) Phase (Fáze) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Pitch (Vodorovná velikost) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Shift (Posunutí) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Advanced Iris (Detailní nastavení clony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 41 Auto Input Search (Automatické vyhledávání vstupních signál) . . . . . . . 48 H HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Výbr signálu na konektoru Input-A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Ostatní B Background (Pozadí) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Bezpecnostní upozornní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Black Level Adj. (Pizpsobení úrovn cerné) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 42 Blanking (Zobrazovaná oblast) . . . . . . . . . . . . . . . 50 Brightness (Jas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 N Nabídka Advanced Picture (Detailní nastavení obrazu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY VPL-VW40

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY VPL-VW40 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag