Návod k použití SONY VPL-VW100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY VPL-VW100. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY VPL-VW100 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY VPL-VW100.


SONY VPL-VW100 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1883 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY VPL-VW100 (5052 ko)
   SONY VPL-VW100 (5115 ko)
   SONY VPL-VW100 (5095 ko)
   SONY VPL-VW100 annexe 3 (5095 ko)
   SONY VPL-VW100 annexe 1 (5095 ko)
   SONY VPL-VW100 annexe 2 (5095 ko)
   SONY VPL-VW100 DATASHEET (357 ko)
   SONY VPL-VW100 PROTOCOL MANUAL (372 ko)
   SONY VPL-VW100 SUPPLEMENTARY GUIDE (427 ko)
   SONY VPL-VW100 PROTOCOL SAMPLES (SUPPLEMENT TO PROTOCOL MANUAL) (51 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY VPL-VW100

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zaznamenejte císlo modelu, datum nákupu, uvedené informace v prostoru pod. Sériové císlo a císlo modelu je zaznamenáno na stítku pipevnném k vasemu pocítaci. Veskerá korespondence vztahující se k vasí jednotce by mla obsahovat sériové císlo a císlo modelu. Zádná cást této publikace by nemla být reprodukována, ulezana ve vyhledávacích informací nebo penesena v njaké form nebo prostedky elektronicky, mechanicky, fotokopírována, zaznamenána a podbn, bez jasného písemného svolení Acer Incorporated. Projektor Acer P1166/VPL-VW100/P1266/P1266P/P1266n/P1266i/P1270 Series Císlo modelu: ___________________________________ Sériové císlo: ________________________________ Datum zakoupení: ____________________________ Zakoupení: _________________________________ Acer a logo Acer jsou registrované ochranné známky spolecnosti Acer Incorporated. [. . . ] Lampa automaticky zhasne, projektor se automaticky vypne a indikátor LED teploty bude blikat. Kontaktujte nejblizsího prodejce nebo servisní stedisko. · Poznámka: Kdykoli se projektor automaticky vypne a indikátor LED lampy zacne svítit cerven, kontaktujte nejblizsího prodejce nebo servisní stedisko. 11 Nastavení promítaného obrazu Nastavení výsky promítaného obrazu Tento projektor je vybaven nohou stavítka pro nastavení výsky obrazu. Cestina Zvýsení obrazu: 1 2 3 Stisknutím vysute nohu stavítka. 1) Zvyste obraz na pozadovaný výskový úhel (obrázek c. 2) a potom uvolnním tlacítka zablokujte nohu stavítka v poloze. Pomocí kolecka nastavení náklonu (obrázek c. 3) jemn dolate úhel zobrazení. Snízení obrazu: 1 2 3 Stisknutím vysute nohu stavítka. 1) Snizte obraz na pozadovaný výskový úhel (obrázek c. 2) a potom uvolnním tlacítka zablokujte nohu stavítka v poloze. Pomocí kolecka nastavení náklonu (obrázek c. 3) jemn dolate úhel zobrazení. 1 Tlacítko uvolnní nohy stavítka Kolecko pro nastavení sklonu 3 Noha stavítka 2 T 12 Cestina Optimalizace velikosti obrazu a vzdálenosti V následující tabulce jsou uvedeny optimální velikosti obrazu, kterých lze dosáhnout, kdyz je projektor umístn v pozadované vzdálenosti od promítací plochy. Píklad: Pokud se projektor nachází ve vzdálenosti 3 m od promítací plochy, lze dosáhnout dobré kvality pi velikosti obrazu od 77" do 92". Poznámka: Podle následujícího obrázku musí je pi vzdálenosti 3 m vyzadována výska 162 cm. Ma x. ve l i ko st o bra z u Min . vel ik o st o bra zu B 77" 92" Výska: 162cm Od dolního k hornímu okraji obrazu Výska: 135cm C A 3m Pozadovaná vzdálenost Obrázek: Pevná vzdálenost s rzným zoomem a velikostí obrazu. 13 Cestina Velikost obrazu Výska Velikost obrazu Výska Pozadov (Min. Chcete-li zavít nabídku OSD, stisknte tlacítko , , MENU" na dálkovém ovladaci nebo na ovládacím panelu. Nabídka OSD se zave a projektor automaticky ulozí nová nastavení. Hlavní nabídka Nastavení Podnabídka 19 Barva Cestina Rezim zobrazení K dispozici je ada pedvoleb výrobce optimalizovaných pro rzné typy obrazu. · · · · · · Jas Svtlý: Pro optimalizaci jasu. Video: pro pehrávání videa v jasném prostedí. Cerná tabule: Rezim Cerná tabule mze vylepsit zobrazení barev pi promítání na tmavsí plochy. Uzivatel 1: slouzí k ulození uzivatelských nastavení. Uzivatel 2: slouzí k ulození uzivatelských nastavení. Slouzí k nastavení jasu obrazu. · · Kontrast Stisknutím tlacítka Stisknutím tlacítka ztmavíte obraz. zesvtlíte obraz. Nastavení , , Kontrast" slouzí k nastavení rozdílu mezi nejsvtlejsími a nejtmavsími cástmi obrazu. Nastavení kontrastu mní mnozství cerné a bílé v obrazu. · · Teplota barev Degamma Cervená Zelená Modrá Sytost Stisknutím tlacítka Stisknutím tlacítka snízíte kontrast. zvýsíte kontrast. Slouzí k nastavení teploty barev. Cím je teplota barev vyssí, tím obraz vypadá chladnjsí; cím je teplota barev nizsí, tím obraz vypadá teplejsí. Cím je hodnota gamma vyssí, tím vypadá tmavá scéna svtleji. [. . . ] V zádném pípad vsak není mozné zarucit, ze v urcité konkrétní situaci k rusení nedojde. Pokud toto zaízení zpsobí skodlivé rusení v rádiovém nebo televizním píjmu, coz lze zjistit zapnutím a vypnutím zaízení, doporucujeme uzivateli, aby se pokusil rusení napravit jedním nebo více z následujících opatení: · · · · Pesmrujte nebo pemístte pijímací anténu. Zvtsete vzdálenost mezi zaízením a pijímacem. Pipojte zaízení do zásuvky v jiném obvodu, nez je pipojen pijímac. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY VPL-VW100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY VPL-VW100 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag