Návod k použití SONY VPL-PX35

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY VPL-PX35. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY VPL-PX35 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY VPL-PX35.


SONY VPL-PX35 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3476 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY VPL-PX35 (3166 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY VPL-PX35

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-090-532-12 (1) LCD Data Projector VPL-PX40/PX35 Data Projector Data projektor Návod k obsluze CZ VPL-PX40/PX35 © 2002 Sony Corporation VAROVÁNÍ Nevystavujte pístroj desti nebo vlhkosti. Pedejdete tak nebezpecí pozáru nebo úrazu elektrickým proudem. Nebezpecí úrazu elektrickým proudem ­ neotevírejte kryt pístroje. Servis zaízení svte kvalifikovaným servisním pracovníkm. POZOR NEBEZPECÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT POZOR: NEODNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ PANEL), OMEZÍTE TAK RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. [. . . ] Pokud zadáte tikrát nesprávné heslo, projektor se zablokuje. V takovém pípad vypnte stiskem tlacítka I / 1 napájení. · Bezpecnostní zámek není nastaven, pokud není v kroku 2 a 3 zadáno správné heslo nebo pokud je stisknuto jiné tlacítko nez MENU, sipky a ENTER. · Pokud se budete obracet na zákaznické centrum z dvodu zapomenutí hesla, budete muset být schopni dolozit sériové císlo projektoru a vasi totoznost. (Procedura se mze v jednotlivých zemích lisit. ) Jakmile je potvrzena vase totoznost, bude vám poskytnuto heslo. Projekce 27 CZ Vypnutí napájení 1 Stisknte tlacítko I / 1. Objeví se , , POWER OFF?Stisknte prosím znovu tlacítko I / 1. ) vyzadující potvrzení, ze chcete pístroj skutecn vypnout. Poznámka Pokud stisknete jakékoli tlacítko krom I / 1, nebo do 5 vtein nestisknete zádné tlacítko, zobrazená zpráva zmizí. 2 Stisknte I / 1 znovu. Indikátor ON/STANDBY zelen bliká a piblizn 90 vtein bzí ventilátor, urychlující zchladnutí pístroje. Bhem prvních 60 vtein bliká indikátor ON/ STANDBY rychle. V tomto case nelze tlacítkem I / 1 pístroj znovu zapnout. 3 Poté, co se indikátor ON/STANDBY zmní na cervený, mzete vytáhnout napájecí sru ze zásuvky. Pokud nelze dotaz na vypnutí potvrdit Pokud v urcitých situacích nelze potvrdit dotaz na vypnutí pístroje, mzete vypnout napájení podrzením (cca 1 vteina) tlacítka I / 1. Poznámka Vestavné obvody, které zajisují funkci pímého zapínání/vypínání mohou ventilátor udrzet v chodu jest chvíli poté, co indikátor ON/STANDBY pesel po vypnutí tlacítkem I / 1 ze zelené do cervené. Funkce pímého vypínání/zapínání Pokud k zapínání a vypínání celého systému pouzíváte jistic nebo vypínac na napájecím vedení, nastavte funkci pímého zapínání (direct power) na , , On". Kdyz vypínáte napájení, mzete pak také namísto mackání tlacítka I / 1 jednoduse vytáhnout napájecí sru ze zásuvky. Ventilátor zstane díky vestavným obvodm automaticky i po vytazení napájecí sry jest urcitý cas v chodu. Pokud vsak nebyl projektor zapnut dostatecn dlouhou dobu (alespo 15 minut), nemusí se ventilátor rozbhnout, protoze obvody, které napájejí ventilátor, se nestihly dostatecn nabít. V takovém pípad postupujte pi vypínání v souladu s procedurou , , Vypnutí napájení". Vzduchový filtr Vzduchový filtr cistte kazdých 1500 hodin. Zajistíte tak optimální výkon pístroje. Vzduchový filtr doporucujeme cistit pi kazdé výmn lampy, pestoze od posledního cistní filtru neuplynulo jest 1500 hodin. Efektivní nástroje pro vasi prezentaci Zvtsení obrazu (funkce digitálního zvtsení) V obraze mzete zvolit místo, které chcete zvtsit. Tato funkce pracuje, kdyz je na vstupu signál z pocítace. CZ 28 Projekce 1 Na dálkovém ovladaci stisknte D ZOOM +. Ve stedu obrazu se objeví ikona digitálního zvtsení. Ikona digitálního zvtsení 2 3 Pomocí sipek (M/m/</, ) posute ikonu na místo, které chcete zvtsit. Stisknte znovu D ZOOM +. Snímek se v míst, kde se nachází ikona, zvtsí. Opakovaným stiskem tlacítka + se obraz zvtsuje (maximální pomr zvtsení je 4×). Nastavení a promítání Pomocí sipek (M/m/</, ) posouváte zvtsení po obraze. Návrat obrazu na normální velikost Stisknte tlacítko D ZOOM -. Stiskem tlacítka RESET se rozmr obrazu okamzit vrátí na pvodní hodnotu. Zmrazení promítaného obrazu (funkce Freeze) Stisknte tlacítko FREEZE. Pi stisku tlacítka se objeví hlásení , , FREEZE". Tato funkce pracuje, kdyz je na vstupu signál z pocítace. Chcete-li obnovit normální obraz, stisknte tlacítko FREEZE znovu. [. . . ] (75 Ohm) B: 0. 7 Vp-p ±2 dB (75 Ohm) SYNC/HD: Kompozitní sync vstup: 1-5 Vp-p vysoká impedance pozitivní/negativní Horizontální sync vstup: 1-5 Vp-p vysoká impedance pozitivní/negativní VD: Vertikální sync vstup: 1-5 Vp-p vysoká impedance pozitivní/ negativní AUDIO: Stereo mini-jack 500 mV ef. RGB: HD D-sub 15-pólový konektor (samicka) R: 0. 7 Vp-p ±2 dB (75 Ohm) G: 0. 7 Vp-p ±2 dB (75 Ohm) G se sync: 1 Vp-p ±2 dB Technické údaje Ostatní INPUT A Elektrické charakteristiky Barevný systém Systémy NTSC3. 58/PAL/SECAM/ NTSC4. 43/PAL-M/PAL-N pepínání automaticky/ manuáln Rozlisení Horizontáln 750 TV ádk (video vstup) 1024 × 768 bod (RGB vstup) Akceptovatelné pocítacové signály fH: 19 az 92 kHz fV: 48 az 92 Hz INPUT B 45 CZ INPUT C INPUT D OUTPUT negativní sync. (75 Ohm) B: 0. 7 Vp-p ±2 dB (75 Ohm) SYNC/HD: Kompozitní sync vstup: 1-5 Vp-p vysoká impedance pozitivní/negativní Horizontální sync vstup: 1-5 Vp-p vysoká impedance pozitivní/negativní VD: Vertikální sync vstup: 1-5 Vp-p vysoká impedance pozitivní/ negativní AUDIO: Stereo mini-jack (sdílený vstupy INPUT B a C) 500 mV ef. RGB: DVI-D (TM-DS) AUDIO: Stereo mini-jack (sdílený vstupy INPUT B a C) 500 mV ef. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY VPL-PX35

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY VPL-PX35 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag