Návod k použití SONY VPL-HW10

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY VPL-HW10. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY VPL-HW10 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY VPL-HW10.


SONY VPL-HW10 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1550 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY VPL-HW10 (1989 ko)
   SONY VPL-HW10 annexe 1 (1941 ko)
   SONY VPL-HW10 DATASHEET (342 ko)
   SONY VPL-HW10 QUICK GUIDE (1989 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY VPL-HW10

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-876-649-15 (1) Video Projektor Návod k obsluze VPL-HW10 © 2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste snízili nebezpecí vzniku pozáru nebo zasazení elektrickým proudem, nevystavujte tento pístroj desti ani vlhkosti. Aby nedoslo k zasazení elektrickým proudem, neotevírejte skíku pístroje. Opravy penechejte pouze kvalifikovaným servisním technikm. TENTO PÍSTROJ MUSÍ BÝT UZEMNN. Prohlásení o shod Obchodní název: SONY Císlo modelu: VPL-HW10 Odpovdná strana: Sony Electronics Inc. [. . . ] Zoom (Zmna velikosti): Obraz s pomrem stran 16:9 je svisle i vodorovn zvtsen ve stejném pomru tak, aby zaplnil celé projekcní plátno. Nastavení mzete pepnout stiskem tlacítka WIDE MODE na dálkovém ovladaci. Umozuje nastavit pomr stran obrazu, který se bude zobrazovat pro aktuální vstupní signál. (1 strana 31) Tato polozka je dostupná pouze tehdy, kdyz je na vstupu pocítacový signál. Full 1 (Celé plátno 1): Zobrazení obrazu pes celé projekcní plátno beze zmny pomru stran pvodního obrazu. Full 2 (Celé plátno 2): Zobrazení obrazu pes celé projekcní plátno. Zoom (Zmna velikosti): Obraz s pomrem stran 16:9 je svisle i vodorovn zvtsen ve stejném pomru tak, aby zaplnil celé projekcní plátno. Nastavení mzete pepnout stiskem tlacítka WIDE MODE na dálkovém ovladaci. Wide Mode (Sirokoúhlý rezim) (Pocítacový signál) 45 Over Scan (Pesah obrazu) Skrytí obrys obrazu. Tuto moznost vyberte, pokud se v okrajových cástech obrazu vyskytuje sum. Rada Nastavení oblasti zobrazení obrazu na projekcním plátn ve ctyech smrech mzete provést pomocí polozky , , Blanking" (Zobrazovaná oblast) v nabídce , , Installation" (Instalace) (1 strana 50). Screen Area (Oblast obrazu) Výbr velikosti obrazu, kdyz je zobrazen obraz ve formátu HiVision s funkcí Over Scan (Pesah obrazu). Full (Celé plátno): Roztazení obrazu pes celé projekcní plátno. Through (Pímo): Obraz není roztazen pes celé projekcní plátno. V Center (Svislý sted) Posouvání celého obrazu nahoru a dol na projekcním plátn. Se zvysující se hodnotou se obraz posouvá nahoru; se snizující se hodnotou se obraz posouvá dol. Vertical Size (Svislá velikost) Zmensuje nebo zvtsuje obraz ve svislém smru. Se zvysující se hodnotou se obraz zvtsuje; se snizující se hodnotou se obraz zmensuje. Pokud nevidíte titulky filmu apod. , pouzijte tuto funkci spolecn s funkcí , , V Center" (Svislý sted). Adjust Signal Umozuje pizpsobit vstupní signál. (Pizpsobení signálu) APA (Automatické pizpsobení obrazu): Automatické nastavení polozek , , Phase" (Fáze), , , Pitch" (Vodorovná velikost) a , , Shift" (Posunutí) tak, aby vyhovovaly obrazovému signálu pro obraz z pocítace. Úpravu nastavení mzete provést stiskem tlacítka APA na dálkovém ovladaci. Phase (Fáze): Pizpsobení fáze obrazových bod a fáze pocítacového signálu pro obraz z pocítace. Pitch (Vodorovná velikost): Úprava vodorovné velikosti obrazu z pocítace. Cím vyssí je toto císlo, tím je obraz sirsí a cím nizsí je toto císlo, tím je obraz uzsí. Upravte tuto polozku tak, aby nastavení odpovídalo poctu obrazových bod vstupního signálu. [. . . ] kabelu HDMI) zkontrolujte typ signálu v nabídce Information (Informace) (1 strana 52) a Digital signal (Digitální signál) (1 strana 70) a zkontrolujte polozky, které lze upravit/nastavit. 73 Instalace pod strop Pi instalaci projektoru pod strop pouzijte stropní drzák projektoru PSS-H10. Projekcní vzdálenosti pi instalaci pod strop jsou uvedeny níze. L':Vzdálenost mezi projekcním plátnem a instalacním otvorem v horní cásti stropního drzáku (pední strana) y': Vzdálenost mezi stropem a stedem projekcního plátna, pi které nebude obraz oezaný nebo neúplný Stropní drzák projektoru PSS-H10 (není soucástí píslusenství) Strop Sted projekcního plátna Sted objektivu 74 Pi pouzití projekcního plátna formátu 16:9 Velikost projekcního plátna SS (palce) (mm) (minimální) L' (maximální) 40 1016 1385 (54 17/ 32) 60 1524 2008 (79 1/16) 2955 (116 5/16) 374 (14 3/4) 754 8) 80 2032 2632 (103 5/ 8) 100 2540 3256 (128 5/32) 4837 (190 7/16) 623 (24 5/8) 1078 8) 120 3048 3879 (152 23/ 32) 150 3810 4814 (189 17/32) 7190 (283 3/32) 934 (36 7/8) 1483 (58 1/2) 200 5080 6373 (250 29/ 32) 250 6350 7932 (312 9/32) 11897 (468 3/8) 1557 (61 3/8) 2292 (90 1/4) 300 7620 9491 (373 21/32) 14250 (561 1/32) 1868 (73 5/8) 2697 (106 1/4) 2013 (79 9/32) 3896 (153 3/8) 498 (19 5/8) 916 (36 1/ 5779 (227 1/2) 747 (29 1/2) 1240 (48 7/ 8) 9544 (375 3/4) 1245 (49 1/8) 1887 (74 3/ 8) (minimální) y' (maximální) 249 (9 7/8) 592 (23 3/ Ostatní (29 3/4) (42 1/2) Jednotky: mm (palce) Výpocet poloh pro instalaci L' (minimální) = 31, 1781 (1 7/32) × SS + 137, 7 (5 13/32) L' (maximální) = 47, 0644 (1 27/32) × SS + 130, 8 (5 5/32) y' (minimální) = 6, 2263 (1/4) × SS y' (maximální) = 8, 0942 (5/16) × SS + 268, 5 (10 9/16) Pi pouzití projekcního plátna formátu 4:3 Velikost projekcního plátna SS (palce) (mm) (minimální) L' 40 1016 1664 (65 1/2) (maximální) 2435 (95 27/32) (minimální) y' 305 (12 1/ (maximální) 665 (26 1/4) 8) 60 1524 2427 (95 9/16) 3587 (141 7/32) 457 (18) 863 (34) 80 2032 3190 100 2540 3953 120 3048 4717 150 3810 5861 (230 3/4) 8771 200 5080 7769 (305 7/8) 11651 250 6350 9677 300 7620 11585 (125 19/32) (155 21/32) (185 11/16) 4739 5891 7043 (186 9/16) (231 29/32) (277 9/32) 610 (24 1/ 8) (380 31/32) (456 3/32) 14531 17411 (345 5/16) (458 11/16) (572 1/16) (685 15/32) 1143 (45) 1754 (69 1/8) 1524 (60) 2250 (88 5/8) 1905 (75) 2745 (108 1/8) 2286 (90) 3240 (127 5/8) 762 (30) 1259 (49 5/8) 914 (36) 1457 (57 3/8) 1061 (41 7/8) Jednotky: mm (palce) Výpocet poloh pro instalaci L' (minimální) = 38, 1569 (1 1/2) × SS + 137, 7 (5 13/32) L' (maximální) = 57, 5992 (2 9/32) × SS + 130, 8 (5 5/32) y' (minimální) = 7, 62 (5/16) × SS y' (maximální) = 9, 906 (3/8) × SS + 268, 5 (10 9/16) 75 Upevnní stropního drzáku projektoru PSS-H10 Podrobné informace o instalaci pod strop najdete v instalacní pírucce pro prodejce ke stropnímu drzáku PSS-H10. Instalaci zkonzultujte s kvalifikovanými pracovníky spolecnosti Sony. Pi instalaci projektoru pod strop pomocí stropního drzáku PSS-H10 jsou rozmry pro instalaci uvedeny níze. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY VPL-HW10

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY VPL-HW10 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag