Návod k použití SONY VPL-HS60

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY VPL-HS60. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY VPL-HS60 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY VPL-HS60.


SONY VPL-HS60 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1992 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY VPL-HS60 (2628 ko)
   SONY VPL-HS60 annexe 2 (1597 ko)
   SONY VPL-HS60 annexe 1 (1597 ko)
   SONY VPL-HS60 DATASHEET (370 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY VPL-HS60

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-654-967-E2 (1) Video projektor Návod k obsluze VPL-HS60 © 2005 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste snízili nebezpecí zasazení elektrickým proudem nebo nebezpecí vzniku pozáru, nevystavujte tento pístroj desti ani vlhkosti. Aby nedoslo k zasazení elektrickým proudem, neotevírejte skíku pístroje. Opravy svte pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi. Adresa: 16450 W. Telefonní císlo: 858-942-2230 Toto zaízení je v souladu s Cástí 15 pedpis FCC. [. . . ] , , Off (Vypnuto)": Pehrávání video signálu ve formátu interlace (prokládané ádkování) bez provádní konverze. , , Progressive (Progresivní signál)": Konverze video signálu ve formátu interlace (prokládané ádkování) do progresivního formátu. Reprodukce film ve formátu 2-3 Pull-Down s plynulým pohybem obrazu. Pokud je na vstupu signál v jiném formátu nez 2-3 Pull-Down, automaticky se nastaví moznost , , Progressive (Progresivní signál)". , , Advanced Iris (Clona)"Pepínání funkce clony bhem projekce. , , On (Zapnuto)": Zdraznní cerné barvy zvýsením kontrastu. , , Auto (Automaticky)": Automatické nastavování clony podle promítané scény. , , Lamp Control (Nastavení lampy)" Pepínání výkonu lampy bhem projekce. , , High (Vysoký výkon)": Normální výkon. , , Low (Nízký výkon)": Zdraznní cerné snízením výkonu lampy. , , Color Temp. (Teplota barev)" , , DDE (Dynamic Detail Enhancer - dynamické zdraznní detail)" , , Cinema Black Pro" Rada Pokud je polozka , , Lamp Control (Nastavení lampy)" nastavena na , , Low (Nízký výkon)", pouzije se pi dalsím zapnutí projektoru nejdíve nastavení polozky , , High (Vysoký výkon)" a potom se nastavení pepne na polozku , , Low. (Nízký výkon)". RCP (Real Color Processing Mzete nezávisle nastavit barvy a odstín kazdé vybrané cásti obrazu. - reálné zpracování barev)" , , Off (Vypnuto)": Funkce je vypnutá. , , USER 1, 2 and 3 (Uzivatel 1, 2 a 3)": Obraz mzete nastavit s pouzitím funkce , , Real Color Processing (Reálné zpracování barev)" a nastavení ulozit. Po ulození nastavení mzete sledovat obraz s nastavenou kvalitou obrazu. Podrobnjsí informace najdete v cásti , , Nastavení obrazu s pouzitím funkce , , Real Color Processing (Reálné zpracování barev)" (1 strana 32). CZ 38 Nabídka , , Picture (Obraz)" Nabídka , , Signal (Signál)" . Nabídka , , Signal (Signál)" se pouzívá pro nastavení vstupního signálu. Mzete nastavit velikost obrazu, vybrat sirokoúhlý rezim atd. Vedlejsí nabídka , , Adjust Signal (Nastavení signálu)" Picture Signal Function Installation Setup Information Sel: Set: Back: Exit: Adjust Signal Wide Mode : V Position : F u ll 0 Pouzívání nabídek Picture Signal Function Installation Setup Information Adjust Signal Dot Phase : H Size : Shift : 24 1344 H : 2 0 4 V: 3 4 Sel: Set: Back: Exit: Polozka , , Dot Phase (Bodová fáze)" , , H Size (Horizontální velikost)" , , Shift (Posunutí)" Popis Po stisknutí tlacítka APA (Automatické nastavení obrazu) je obraz z pocítace jest cistjsí. Nastavení horizontální velikosti obrazu z pocítace. Se zvysující se hodnotou H (horizontální posunutí) se obraz posouvá doprava, se snizující se hodnotou H se obraz posouvá doleva. Horizontální polohu nastavte pomocí tlacítka < nebo , . Se zvysující se hodnotou V (vertikální posunutí) se obraz posouvá nahoru, se snizující se hodnotou V se obraz posouvá dol. [. . . ] Konektor , , INPUT A (Vstup A)" (1 strana 16) Konektor , , S VIDEO INPUT (Vstup S Video)" (mini DIN, 4pinový)/konektor , , VIDEO INPUT (Video vstup)" (typ phono) (1 strana 15) Y/PB/CB/PR/CR (typ phono) (1 strana 13) Konektor HDMI (1 strana 14) Umístní ovládacích prvk 61 CZ Spodní strana Nastavovací nozky (1 strana 20) Kryt lampy(1 strana 48) Ventilacní otvory (vstupní) (1 strana 9) Upevovací otvory pro stropní drzák (1 strana 58) CZ 62 Umístní ovládacích prvk Dálkový ovladac Infracervený vysílac Tlacítko , , INPUT (Vstup)" (1 strana 24) Ostatní Tlacítko , , LIGHT (Osvtlení)" Pro osvtlení tlacítek na dálkovém ovladaci. Tlacítka , , PICTURE MODE (Rezim obrazu)" (1 strana 29) LIGHT INPUT Pepínac I/1 (zapnutí/ pohotovostní rezim) (1 strana 18) CINEMA DYNAMIC STANDARD PICTURE MODE USER 1 USER 2 USER 3 Tlacítko , , ADJ PIC (Nastavení obrazu)" (1 strana 30) Tlacítko , , APA (Automatické nastavení obrazu)" (1 strana 44) Tlacítko , , WIDE MODE (Sirokoúhlý rezim)" (1 strana 26) APA ENTER ADJ PIC MENU Tlacítka M/m/</, (sipky)/tlacítko , , ENTER (Potvrzení)" (1 strana 22) Tlacítko , , MENU (Nabídka (1 strana 21) Tlacítko , , RESET (Obnovení výchozího nastavení)" (1 strana 36) Tlacítko , , RCP (Reálné zpracování barev)" (1 strana 32) WIDE MODE RCP RESET REAL COLOR PROCESSING BRIGHT CONTRAST Tlacítko , , BRIGHT +/­ (Jas)" (1 strana 31) Tlacítko , , CONTRAST +/ ­ (Kontrast)" (1 strana 31) PROJECTOR RM-PJHS50 Umístní ovládacích prvk 63 CZ Rejstík A , , Adjust Picture (Nastavení obrazu)" . . . . . . . 39 , , Auto Input Search (Automatické vyhledávání signálu)" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 I , , Illumination (Osvtlení)" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 , , Image Flip (Pevrácení obrazu)" . . . . . . . . . . . 41 , , Input A Signal Sel. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY VPL-HS60

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY VPL-HS60 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag