Návod k použití SONY VPL-HS20

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY VPL-HS20. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY VPL-HS20 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY VPL-HS20.


SONY VPL-HS20 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5962 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY VPL-HS20 (15278 ko)
   SONY VPL-HS20 (15383 ko)
   SONY VPL-HS20 (15313 ko)
   SONY VPL-HS20 annexe 2 (15474 ko)
   SONY VPL-HS20 annexe 1 (15474 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY VPL-HS20

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-099-551-11(1) Video projektor VPL-HS20 Video projektor Návod k obsluze _______________________________________ CZ VPL-HS20 © 2003 Sony Corporation Varování Nevystavujte pístroj desti nebo vlhkosti. Pedejdete tak nebezpecí pozáru nebo úrazu elektrickým proudem. Nebezpecí úrazu elektrickým proudem ­ neotevírejte kryt pístroje. Servis zaízení svte kvalifikovaným servisním pracovníkm. Tento symbol upozoruje uzivatele na pítomnost neizolovaného , , nebezpecného naptí" uvnit krytu pístroje, které mze mít dostatecnou velikost, aby pedstavovalo riziko úrazu elektrickým proudem. [. . . ] Jemné nastavení provete seízením "Shift". Signál Super Mac-2 SGI-1 Macintosh 19" Císlo pamti 23 23 25 H size 1312 1320 1328 Pouzívání menu CZ Poznámka Pokud je pomr stran obrazu vstupního signálu jiný nez pomr stran plátna, bude cást plátna cerná. 36 Seznam menu Pouzívání , , Memory Stick" Tato kapitola popisuje prohlízení snímk poízených digitálním fotoaparátem a ulozených na , , Memory Stick". Snímky mzete promítat jeden po druhém (Slide show), mzete zobrazovat sdruzené náhledy (index), a tak dále. Typy , , Memory Stick" karet , , Memory Stick" je nabízena v následujících sesti typech, urcených pro rzné úcely. · , , Memory Stick PRO" Je vybavená technologií ochrany autorských práv MagicGate a lze ji pouzít pouze v zaízeních pracujících s formátem , , Memory Stick PRO". · , , Memory Stick" Umozuje ukládání vsech typ dat krom dat s ochranou autorských práv vyzadujících technologii ochrany autorských práv MagicGate. · , , Memory Stick" (kompatibilní s , , MagicGate"/ vysokorychlostním penosem dat) Je vybavená ochranou autorských práv MagicGate a je kompatibilní s vysokorychlostním penosem dat. Tuto , , Memory Stick" lze pouzít ve vsech , , Memory Stick" kompatibilních zaízeních. Projektor nepodporuje funkci vysokorychlostního penosu dat této , , Memory Stick". · , , MagicGate Memory Stick" Je vybavená technologií ochrany autorských práv MagicGate. · , , Memory Stick-ROM" Obsahuje , , napevno" ulozená data, urcená pouze ke ctení. Na , , Memory Stick-ROM" nemzete nahrávat ani z ní mazat ulozená data. · , , Memory Stick" (s funkcí volby pamti) Jedná se o , , Memory Stick" se zabudovanou (128 MB) plurální pamtí. Pomocí pepínace volby pamti na zadní stran , , Memory Stick" mzete zvolit pam, kterou chcete pouzít. Nemzete najednou a nepetrzit pouzívat veskerou dostupnou pam. O kartách , , Memory Stick" O , , Memory Stick" , , Memory Stick" je nové kompaktní penosné a univerzální elektronické záznamové médium s kapacitou pevysující diskety. , , Memory Stick" karta je speciáln navrzena pro výmnu a sdílení digitálních dat mezi , , Memory Stick" kompatibilními produkty. Jelikoz se jedná o vymnitelné médium, lze ji pouzít také k externímu ukládání dat. , , Memory Stick" je nabízena ve dvou rozmrech: standardní rozmr a kompaktní rozmr , , Memory Stick Duo". Vlozením do Memory Stick Duo adaptéru lze , , Memory Stick Duo" upravit na rozmr normální , , Memory Stick" a pouzít v zaízeních pracujících se standardem , , Memory Stick". O kartách , , Memory Stick" 37 CZ Pouzívání , , Memory Stick" Typy , , Memory Stick" karet, které lze v projektoru pouzít Tabulka kompatibilních Memory Stick médiít Reprodukce Poznámka ke kapacit , , Memory Stick PRO" Dostupné funkce , , Memory Stick PRO" mohou být rzné v závislosti na konstrukci hardwarového zaízení. Slot médií , , Memory Stick PRO": · Nepodporuje MagicGate technologii. · Nepodporuje bezpecnostní funkci kontroly pístupu. U tohoto pístroje byla ovena funkcnost s , , Memory Stick" o kapacit az 1 GB. Funkcnost s , , Memory Stick PRO" o vtsí kapacit není garantována. , , Memory Stick" , , Memory Stick" (s funkcí volby pamti) , , Memory Stick Duo" , , Memory Stick" (kompatibilní s , , MagicGate"/vysokorychlostním penosem dat) , , Memory Stick Duo" kompatibilní s , , MagicGate"/vysokorychlostním penosem dat *1 *2 Poznámky k , , Memory Stick Duo" · Pokud chcete v projektoru pouzívat , , Memory Stick Duo", pipevnte k ní ped zasunutím do projektoru nejprve , , Memory Stick Duo" adaptér. Pokud , , Memory Stick Duo" zasunete bez pouzití adaptéru, nemusí jít karta z pístroje vyjmout. [. . . ] (75 ohm) C (chrominance): zesílení 0, 286 Vp-p ±2 dB (NTSC) (NTSC) (75 ohm) zesílení 0, 3 Vp-p±2 dB (PAL) (75 ohm) Komponentní: CINCH konektory G se Sync/Y: 1 Vp-p±2dB negativní sync. (75 ohm) B/CB/PB: 0. 7 Vp-p±2dB pozitivní (75 ohm) R/CR/PR: 0. 7 Vp-p±2 dB pozitivní (75 ohm) Ostatní CZ Y/PB/CB/PR/CR 64 Technické údaje Zmna designu a technických parametr bez pedchozího upozornní vyhrazena. Bezpecnostní pedpisy UL60950, CSA No. 950, FCC tída B, IC tída B, EN60950 (NEMCO), CE, C-Tick, CCC Projekcní vzdálenosti pro 1080i/720p formát signálu a pocítacový signál Plátno Volitelné píslusenství Signálová propojovací jednotka IFU-HS1 Projektorová lampa LMP-H180 (náhradní) Vzduchový filtr PK-HS10FL (náhradní) Signálové propojovací kabely SIC-HS10 / SIC-HS20 / SIC-HS30 / SIC-HS40 Projekcní objektivy Short focused konverzní objektiv VPLL-CW10 Long focused konverzní objektiv VPLL-CT10 Podstavec pod projektor PSS-610 d c a b 12° 12° f e Projektor Pi promítání pouze s pouzitím , , Side shot" nastavení Pro signál formátu 1080i/720p, pocítacový signál, nebo data ulozená na , , Memory Stick" Jednotky: metry (stopy) Rozmr plátna (palce) a b c d Rozmr plátna (palce) a b c d 40 1. 6 (5. 2) 1. 8 (5. 9) 0. 2 (0. 5) 0. 3 (0. 9) 150 6. 0 (19. 7) 7. 0 (23. 0) 0. 8 (2. 6) 1. 3 (4. 3) 60 2. 4 (7. 9) 2. 8 (9. 2) 0. 3 (0. 8) 0. 5 (1. 6) 180 7. 3 (24. 0) 8. 4 (27. 6) 1. 0 (3. 3) 1. 6 (5. 2) 80 3. 2 (10. 5) 3. 7 (12. 1) 0. 4 (1. 3) 0. 7 (2. 3) 200 8. 1 (26. 6) 9. 4 (30. 8) 1. 1 (3. 6) 1. 7 (5. 6) 100 4. 0 (13. 1) 4. 7 (15. 4) 0. 5 (1. 6) 0. 9 (3. 0) 250 10. 1 (33. 1) 11. 7 (38. 4) 1. 4 (4. 6) 2. 2 (7. 2) 120 4. 8 (15. 7) 5. 6 (18. 4) 0. 7 (2. 3) 1. 0 (3. 3) 300 12. 1 (39. 7) 14. 1 (46. 3) 1. 7 (5. 6) Ostatní 2. 6 (8. 5) Technické údaje 65 CZ Pi promítání s pouzitím nastavení , , Side shot" i , , V Keystone" Pro signál formátu 1080i/720p, pocítacový signál, nebo data ulozená na , , Memory Stick" Jednotky: metry (stopy) Rozmr plátna (palce) a b c d e f Rozmr plátna (palce) a b c d e f 40 1. 6 (5. 2) 1. 8 (5. 9) ­0. 1 (­0. 3) 0. 0 (­0. 1) 0. 3 (1. 0) 0. 4 (1. 3) 150 6. 0 (19. 7) 7. 0 (23. 0) ­0. 3 (­1. 1) ­0. 1 (­0. 2) 1. 3 (4. 3) 1. 5 (4. 9) 60 2. 4 (7. 9) 2. 8 (9. 2) ­0. 1 (­0. 4) 0. 0 (­0. 1) 0. 5 (1. 6) 0. 6 (2. 0) 180 7. 3 (24. 0) 8. 4 (27. 6) ­0. 4 (­1. 3) ­0. 1 (­0. 2) 1. 5 (4. 9) 1. 8 (5. 9) 80 3. 2 (10. 5) 3. 7 (12. 1) ­0. 2 (­0. 6) 0. 0 (­0. 1) 0. 7 (2. 3) 0. 8 (2. 6) 200 8. 1 ( 26. 6) 9. 4 (30. 8) ­0. 4 (­1. 4) ­0. 1 (­0. 2) 1. 7 (5. 6) 1. 9 (6. 2) 100 4. 0 (13. 1) 4. 7 (15. 4) ­0. 2 (­0. 7) 0. 0 (­0. 1) 0. 8 (2. 6) 1. 0 (3. 3) 250 10. 1 (33. 1) 11. 7 (38. 4) ­0. 5 (­1. 7) ­0. 1 (­0. 3) 2. 1 (6. 9) 2. 4 (7. 9) 120 4. 8 (15. 7) 5. 6 (18. 4) ­0. 3 (­0. 9) 0. 0 (­0. 2) 1. 0 (3. 3) 1. 2 (3. 9) 300 12. 1 (39. 7) 14. 1 (46. 3) ­0. 6 (­2. 1) ­0. 1 (­0. 3) 2. 5 (8. 2) 2. 9 (9. 5) Ostatní CZ 66 Technické údaje Projekcní vzdálenosti v pípad montáze volitelných konverzních objektiv Píklad stolní instalace a: Vzdálenost mezi plátnem a stedem objektivu b: Vzdálenost od podlahy ke stedu objektivu c: Vzdálenost od podlahy ke spodní hran projektoru x: Libovolné Vzdálenost od pedu skín ke stedu konverzního objektivu Vzdálenost od pedu skín ke stedu konverzního objektivu 35, 8 mm Ze Pi pouzití konverzního objektivu VPLL-CT10 5, 9 mm Pi pouzití konverzního objektivu VPLL-CW10 Sted plátna Sted objektivu x c b Podlaha a Technické údaje 67 CZ Ostatní Stolní instalace Pi pouzití dlouhoohniskového konverzního objektivu VPLL-CT10 · Pouzijte plátno 40 az 100 palc · Nastavte objektiv projektoru do polohy telefoto. Objektiv nastavíte do polohy telefoto tak, ze pomocí ZOOM +/­ nastavíte obraz co nejmensí. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY VPL-HS20

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY VPL-HS20 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag